Kiếp Mồ Ci Swing Lyrics & Chords
Kiếp Mồ Ci, Swing. (A, Country Swing, T130)
Nhạc: Phan kim Hoa
Lời: Anh Tuấn
Trnh by: Cẩm H
Ho m: Hoi Trung, Ging Nhạc 4 Ma Hạ

http://www.muziboo.com/klaimd/


Tuổi thơ no đ mất từ trong ni? Bao nhiu thế hệ đ qua rồi, Đi vai gầy guộc rưng rưng lệ, Em đang thổn thức giữa chợ người.

Một mnh một bng trong đm tối, Bn lề ngơ ngc kiếp mồ ci, Tủi thn nhn người bước qua lại, Manh o tả tơi ni cuộc đời.

(ĐK1) Chiến tranh đ hết vẫn chia phi? Chu con Lạc Hồng đem sng đạn, Từ nơi xứ khc về qu ti, Mang lun chế độ thiếu tnh người?!

Kh giới được chế dng qu ti, Khổ đau cn gy bởi con người?! Nhếch mi mếu mo cười cay đắng, Qun đi tnh người kiếp mồ ci!!!
(ĐK1)
Em b nương thn chốn chợ đời, Như chim tm mẹ khắp biển khơi, Một miếng cơm kh rơi ging lệ, Nuốt nghẹn thi ti kiếp mồ ci!!!


Ta dừng chn đứng lại bn trời, Lắng nghe từng nhịp thở phi phai, Một mảnh tnh ring vừa khp lại, Thnh phố chn tn của một người.

Tuổi thơ no vẫn cn mất trong ni? Bao nhiu thế hệ đ qua rồi, Đi vai gầy guộc rưng rưng lệ, Em đang thổn thức giữa chợ người.

Một mnh một bng trong đm tối, Bn lề ngơ ngc kiếp mồ ci, Tủi thn nhn người bước qua lại, Manh o tả tơi ni cuộc đời.

(ĐK2)
Chiến tranh đ hết vẫn chia đi? Chế độ no dẫm nt tnh người?! Con chu Lạc Hồng sao khổ thế? Gian nan thiếu thốn mi khng ngui.


Lạc Long đu c tnh phụ tử, u Cơ lng mẹ đ đu rồi?! Nhếch mi mếu mo cười cay đắng, Hy qun đời tnh người trắng như vi.
(ĐK2)
Em b nương thn giữa chợ đời, Như chim tm mẹ khắp biển khơi, Một miếng cơm kh rơi ging lệ, Nuốt nghẹn thi ti kiếp mồ ci!!!


Ta dừng chn đứng lại bn trời, Lắng nghe từng nhịp thở phi phai, Một mảnh tnh ring vừa khp lại, Thnh phố mang tn của một người. (Coda)

Một lịch sử đin vừa chp lại, Thnh phố mang tn người bất nhn.

Kiếp Mồ Ci Regay. (A, Regay, T96)
Nhạc: Phan kim Hoa
Lời: Anh Tuấn
Trnh by: Cẩm H
Ho m: Hoi Trung, Ging Nhạc 4 Ma Hạ

http://www.muziboo.com/klaimd/

Vai gầy mắt đỏ lệ rơi, Tủi thn nhn người qua lại, Ướt rồi manh o tả tơi, Em đang thổn thức giữa chợ người.

Một mnh lang thang đm tối, Bao nhiu thế hệ qua rồi, Bn lề ngơ ngc mồ ci, Tuổi thơ no đ mất từ trong ni?

(ĐK1)
Chiến tranh hết cn chia phi? Sng đạn đem từ xứ khc, Lạc Hồng xin nộp xc người, Đem về lun chế độ thiếu tnh người?!


Nhn loại c nhiều tiến bộ? Khổ đau gy bởi con người?! Nhếch mi mếu cười cay đắng, Qun đi tnh người kiếp mồ ci!!!
(ĐK1)
Em b nương thn chợ đời, Như chim tm mẹ biển khơi, Một miếng cơm rơi ging lệ, Nuốt nghẹn thi ti kiếp mồ ci!!!


Ta đứng dừng chn bn trời, Lắng nghe nhịp thở đơn ci, Lương tri con người khp kn, Thnh phố chn tn của một người.

Vai gầy mắt đỏ lệ rơi, Tủi thn nhn người qua lại, Ướt rồi manh o tả tơi, Em đang thổn thức giữa chợ người.

Một mnh lang thang đm tối, Bao nhiu thế hệ qua rồi, Bn lề ngơ ngc mồ ci, Tuổi thơ no đ mất từ trong ni?
(ĐK2)
Chiến tranh hết cn chia phi? Chế độ dẫm nt tnh người?! Dn Lạc Hồng sao khổ thế? Gian nan thiếu thốn khng ngui.


Lạc Long đu tnh phụ tử, u Cơ lng mẹ đu rồi?! Nhếch mi mếu cười cay đắng, Hy qun đời tnh người trắng như vi.

(ĐK2)
Em b nương thn chợ đời, Như chim tm mẹ biển khơi, Một miếng cơm rơi ging lệ, Nuốt nghẹn thi ti kiếp mồ ci!!!


Ta đứng dừng chn bn trời, Lắng nghe nhịp thở đơn ci, Lương tri con người khp kn, Thnh phố mang tn của một người. (Coda)

Lương tri con người khp kn, Thnh phố mang tn người bất nhn.