Chn thnh cảm ơn thầy T Huyền Vn & chị Cam Li .


__________________


Ngi Hai Ging Thế
Oh My Lord


Lời Việt : T Huyền Vn

Trnh by : Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
<embed src="http://emavaban.com/user/nhdt2/Music_VN/Ngoi2giangthe_OhMyLord_ToHuyenVan_%20CamLiNTMT.mp3" type="audio/x-ms-wma" showstatusbar="true" autostart="0" loop="false<br" height="50" width="300">