BỘ THƯƠNG MẠI MỸ BẮT BUỘC WALMART PHẢI XA BỎ NHN GIẢ

(Tin chưa đưọc phối kiểm)

***

Sản phẩm của Walmart do Tu cộng sản xuất dng Logos Cờ Mỹ hay chữ USA để lừa gạt khch hng

VietPress USA (25-10-2015): Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vừa cảnh co Walmart khng được dng Logos dấu hiệu của Hoa Kỳ in ln cc loại sản phẩm đặt sản xuất tại TQ để lừa bịp khch hng ở Mỹ. V dụ o quần do TQ sản xuất, nhưng in hnh ảnh Cờ Mỹ v chữ USA thật lớn để lừa dn chng Mỹ đ l hng Mỹ. Năm rồi Walmart tuyn bố sẽ khng mua hng ha TQ nhập vo thị trường Hoa Kỳ, nhưng họ đ khng lm như vậy m giở mnh lừa dn chng Mỹ v khch hng bằng cch in cc l cờ Mỹ hay cc chữ USA thật nỗi bật trn cc sản phẩm do TQ sản xuất (Xem tin tại Link:
http://www.dailykos.com/story/2015/1...the-USA-logos# ).

Hy ch đừng mua hng ha của Trung Quốc rất độc hại với cc M Code cc số đầu ở M Vạch gồm: 6 90, 6 91, 6 92, 6 93, 6 94 v 6 95. Nguy Hiểm: Mua sản phẩm chủa Tu lm gip vốn cho Tu xm lăng cc lnh thổ m chng khng lm chủ.
Tất cả Bar Codes từ 6 90 đến 6 95 th xin đừng mua v đ l hng của TQ; nếu c ai cho th vứt vo sọt rc.
V bị nhiều người tẩy chay hng TQ c Bar Codes từ "6 90" đến "6 95" nn nay TQ v một số hng bun Hoa Kỳ by ra cch lừa bịp mới m b con nn cẩn thận đừng bị nhầm. Những hng ha sản xuất tại Hoa Kỳ phải ghi r "Made in USA". Cn hng TQ nay lừa bịp ghi l "Packed in USA" (Đng gi tại Hoa Kỳ) hoặc ghi "Prepared for USA" (Thực hiện cho Hoa Kỳ) đều l hng của TQ nhằm lừa bịp dn chng v khch hng Hoa Kỳ thay v họ phải ghi M Vạch c số Bar Codes. Những loại hng đ đều nguy hiểm, độc hại, phẩm chất tồi do TQ sản xuất.
Chia sẻ tin nầy cho mọi người cng nhiều cng tốt để mọi người trnh mua hng ha v thực phẩm của Trung Quốc sản xuất nhằm vơ vt tiền bạc của thế giới nhưng giết chết nhn loại.
Như Anh ghi.
www.vietpressusa.com