Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

 1. #1
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 1 NĂM 2016


  Chc Mừng Năm Mới 2016
  1

  Lễ Mẹ Thin Cha
  (Lễ buộc)
  New Year's Day
  Ngy Cầu Ha Bnh Thế Giới
  Thứ Su đầu thng

  2

  Th. Basili Cả v Th. Grgri Nazian, gmts
  Lễ Nhớ
  3

  Lễ Hiển Linh
  Bi đọc Cha Nhật: năm C

  4

  Th. lizabeth Ann Seton

  5

  6

  Thnh Anr Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

  7

  Th. Raymunđ Penafort, LM
  8

  9

  10

  Lễ Cha GIsu Chịu Php Rửa
  Lễ knh

  11

  Bắt đầu Tuần 1 Thường Nin
  Bi đọc hằng ngy: năm 2
  (St. Hilari)

  12

  13
  Th. Hilario, gmts

  14

  15

  16

  17

  Cha Nhật 2 Thường Nin C

  18

  Tuần cầu Hiệp nhất Kit hữu.
  Dr. Martin Luther King (Hoa Kỳ)

  19

  Th. An, trinh nữ tử đạo- Lễ Nhớ

  20

  Th. Fabian, ghtđ
  Th. Sbastian, tđ

  21

  (Th. Ane, tntđ

  22

  usa: ngy cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi

  23

  24
  Cha nhật 3
  Thường Nin C

  25
  Th. Phaol Tng Đồ trở lại

  26
  Th. Timothy & Tit

  27
  Th. Angla Mrici, trinh nữ

  28
  Th. Tma Aquin, linh mục tiến sĩ- Lễ Nhớ
  29

  30

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 2. #2
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 2 NĂM 2016


  1

  2

  Lễ Đức Mẹ Dng Con

  3

  Th. Biasi, gmtđ
  Th. Ansgari, gm

  4
  5

  Thnh Agatha
  6

  St. Paul and Companions

  7
  Cha Nhật 5 Thường Nin

  8
  TẾT BNH THN
  lễ Giao Thừa,
  lễ Tn Nin

  9
  Mng Hai Tết
  knh nhớ tổ tin

  10
  Thứ Tư Lễ Tro (Giữ chay & King thịt)
  11

  Ngy thế giới bệnh nhn

  12

  ma chay-King Thịt

  13

  Giles Maria Giuse

  14

  1 Ma Chay
  Vạentine's Day

  15

  Ma Chay

  16

  Ma Chay

  17

  Ma Chay


  18

  19
  ma chay-King Thịt

  20

  Ma Chay

  21
  Ma Chay


  22

  Tng To Thnh Phr- Lễ Knh

  23
  Ma Chay
  (St. Polycarp)

  24

  Ma Chay-

  25
  Ma Chay

  26

  ma chay-King Thịt

  27

  Ma Chay

  28
  Ma Chay

  29
  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 3. #3
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 3 NĂM 2016

  THNG KNH THNH CẢ GIUSE

  1
  Ma Chay

  2
  Ma Chay

  3
  Ma Chay

  4
  King Thịt

  5
  Ma Chay

  6
  4 ma chay

  7
  Ma Chay

  8
  Ma Chay

  9
  Ma Chay

  10
  Ma Chay

  11
  King Thịt

  12
  Ma Chay

  13

  5 ma chay

  14

  Ma Chay

  15

  Ma Chay

  16

  Ma Chay

  17

  Ma Chay

  18
  King Thịt

  19

  Lễ Thnh Cả Giuse

  20

  Lễ L

  21

  Tuần thnh

  22

  Tuần thnh

  23

  Tuần thnh

  24

  Tuần thnh

  25


  ăn chay-king thịt

  26

  Tuần thnh

  27

  Cha Nhật Phục sinh

  28

  bt nhật phục sinh

  29

  bt nhật phục sinh

  30

  bt nhật phục sinh

  31

  bt nhật phục sinh

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 4. #4
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 04 NĂM 2016 NĂM C
  THNG CHA PHỤC SINH
  1
  tuần bt phục sinh -(Th. Isiđr, gmts)

  2
  Tuần bt phục sinh
  3

  Lễ Cha Tnh Thương

  4
  Lễ Truyền Tin -lễ trọng.

  5

  (Th. Vincent Ferri, lm)
  6

  th. Gioan Lasan, lm
  7

  8

  9

  Th. Martin I, gio hong tử đạo

  10

  3 phục sinh

  11

  Th.Stanislao, gmtd
  12

  13

  14

  15

  16

  17

  4 phục sinh
  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  5 phục sinh
  25
  Th. Marc, lễ knh


  26

  27

  28
  Th. phr Chanel, linh mục tử đạo
  Th. Lu-y Monfort, linh mục

  29
  (Th. Catarina Sina, trinh nữ tiến sĩ)

  30
  Thnh Pi V, gh
  Kỷ niệm biến cố 1975 Cầu cho Việt nam

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 5. #5
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 5 NĂM 2016

  THNG HOA ĐỨC MẸ

  1
  Cha Nhật 6 Phục Sinh
  Th. Giuse thợ
  Ngy Lao Động

  2

  Th. Athanasi, gim mục tiến sĩ- Lễ nhớ

  3

  Th. Philippe v Giacobo, tng đồ, lễ Knh

  4

  5
  Lễ Cha Thăng Thin-Lễ Trọng

  6

  7

  8
  Cha Nhật 7 Phục SinhUSA: Mother's Day

  9

  10

  11

  12

  13

  Lễ Đức Mẹ Fatima
  Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 1 tại Fatima (1917)

  14
  Th. Matthia, tng đồ
  lễ knh

  Th. Damien Veuster, linh mục (Hoa Kỳ)

  15
  Cha Thnh Thần Hiện Xuống

  16

  Ma thường nin, tuần 7
  17

  18

  Th. Gioan I, gio Hong tử đạo
  19

  Th. Isiđr, nng gia (Ho Kỳ)

  20

  21

  22
  Cha Ba Ngi

  23

  Ma thường nin, tuần 8

  24

  25

  26

  27
  Th. Augustin Cantuari, gim mục
  28

  29
  Mnh v Mu Thnh Cha Kit - lễ trọng

  30
  Ma thường nin, tuần 9

  31

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 6. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  chieunhatnang (05-03-2016)

 7. #6
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 6 NĂM 2016

  THNG KNH THNH TM CHA V KHIẾT TM MẸ


  1
  Th. Justin, tử đạo

  2
  Th. Marcellius v Peter, tử đạo

  3
  Lễ Thnh Tm Cha Gisu
  lễ trọng

  4
  Lẽ Tri TIm Vẹn sạch Đức Mẹ

  5
  Cha nhật 10 thường nin

  6

  Th. Norbert, gm
  Tuần 10 tn

  7

  8

  9
  Th. phrem, ph tế tiến sĩ
  10

  11
  Th. Barnab, tđ- lễ nhớ

  12
  Cha nhật 11 thường nin

  13

  Th. Antn Pađua, lmTs- Lễ Nhớ
  Tuần 11 tn

  14

  15

  16
  Kỷ niệm ngy tn phong 117 Thnh Tử Đạo VN (1988)

  17

  18

  19
  Cha nhật 12 thường nin

  20

  21
  St. Aloysius Gonzaga

  22
  Th. Gioan Fisher, Gm, Thomas More, Td

  23

  24
  Lễ Sinh Nhật Thnh Gioan Tẩy Giả
  Lễ Trọng

  25

  26
  Cha nhật 13 thường nin

  27
  Th. Cyril Alexandria, gm-ts

  28
  Th. Irenaeus, gm-td

  29

  Th. Phero v Th. Phaolo, tng đồ
  30
  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 8. #7
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016


  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 7 NĂM 2016

  THNG GIO HỘI

  1

  2

  Th. Antn Giacaria, linh mục- Th. lizabeth Bồ Đo Nha
  3

  14 Thường Nin

  4
  Independence Day (Hoa Kỳ)
  Cầu cho gio hội

  5

  6

  7

  8

  Th. Bnđict, viện phụ
  Lễ Nhớ

  9

  10

  15 Thường Nin

  11

  12

  13

  14

  Th. Kateri Tekakwitha, trinh nữ

  15

  Th. Camill Lellis, linh mục (Hoa Kỳ)
  16

  Lễ Đức Mẹ Ni Carml

  17

  16 Thường Nin

  18

  Th. Laurens Brinđisi, linh mục tiến sĩ

  19

  Th. Maria Mađalna
  Lễ Nhớ
  20

  21

  Th. Sharbel Makhluf, linh mục

  22

  Th. nữ Mai đệ lin, lễ nhớ

  23

  24

  17 Thường Nin

  25

  Th. Giacb, tng đồ
  Lễ Knh
  26

  Th. Gioakim v Th. Anna, song thn Đức Maria

  27

  28

  St. Ignatius of Loyola

  29

  Th. Martha
  Lễ Nhớ

  30

  31
  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 9. #8
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 8 NĂM 2016

  THNG KHIẾT TM MẸ

  1
  Th. Anphongso, gmts
  Lễ Nhớ

  2

  Th. Gioan Vianney, lm
  Lễ Nhớ

  3

  Th. Eusebio Vercellesi, gm
  Th. Phero Guiliano Eymard, lm

  4
  NGY THNH MẪU tại Dng Đồng Cng USA
  5

  6

  Cha hiển dung
  7

  19 Thường Nin

  8

  Th. Đaminh, linh mục
  Lễ Nhớ

  9

  Th. Terexa Benedita thnh gi

  10
  Th. Laurenxo, td
  11

  Th. Clara, tn

  12

  13

  14

  20 Thường Nin

  15

  Lễ Đức Mẹ Ln Trời
  Lễ trọng

  16

  17

  18
  Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ


  19
  Th. Gioan uđ, lm

  20
  Th. Bnađ, viện phụ tiến sĩ


  21
  21 Thường Nin

  22
  Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ
  23

  Th. Rsa Lima, trinh nữ
  24

  Th. Batolomeo tng đồ, td

  25

  Th. Pi X, gio hong

  26

  27

  Th. Mnica
  Lễ Nhớ


  28

  22 Thường Nin

  29

  Th.Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
  Lễ Nhớ

  30

  31

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 10. The Following 2 Users Say Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  chieunhatnang (08-07-2016), vdt (08-05-2016)

 11. #9
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 9 NĂM 2016


  1

  2
  Đầu Thng
  Knh Thnh Tm Cha

  3

  Th. Grgri Cả, gio hong tiến sĩ

  4
  23 Thường Nin

  5
  USA: Labor Day
  6

  7

  8
  Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Knh

  9
  Th. Phr Claver, lm - Lễ Nhớ

  10

  11
  24 Thường Nin

  12
  Lễ Knh Thnh Danh Mẹ Maria


  13
  Th. Gioan Kim Khẩu, gmts- Lễ Nhớ


  14
  Lễ Suy Tn Thnh Gi
  Lễ Knh

  15

  Lễ Đức Mẹ Đau Thương
  Lễ Nhớ  16
  Th.Cornli v Cyprian, gmtđ- Lễ Nhớ

  17
  Th. Gianuari, gmtđ

  18
  25 Thường Nin

  19

  20
  Th. Anr Kim, Th. Phaol Chong v cc Bạn tử đạo- Lễ Nhớ

  21
  Th. Mattheu, TD/TS

  22

  23
  Th. Pi Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

  24

  25

  26 Thường Nin

  Th. Cosma v Th. Đamina tử đạo

  27

  Th. Vinhsơn Phaol, linh mục - Lễ Nhớ

  28
  29
  Ba Tổng Lnh Thin Thần Micae, Gabrie, v Raphae - Lễ Knh

  30
  Th. Girnim, lm ts
  Lễ Nhớ
  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 12. #10
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2016

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 10 NĂM 2016
  THNG ĐỨC MẸ MN CI
  1
  Th. Trxa Hi Đồng Gisu, dtts-Lễ Nhớ
  Thứ Bảy Đầu Thng

  2
  27 Thường Nin

  3

  4
  Th. Phanxic Assisi
  Lễ Nhớ

  5

  6
  Th. Brun, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

  7
  Lễ Đức Mẹ Mn Ci - Lễ Nhớ

  8
  Thnh Faustina Kowalska, trinh nữ

  9
  28 Thường Nin

  10
  Columbus Day
  (Hoa Kỳ)

  11

  12

  13

  14
  Th. Callist I, ghtđ

  15
  Th. Trxa Avila, dtts - lễ nhớ

  16
  29 Thường Nin
  LỄ TRUYỀN GIO

  17
  Th. Inhaxi Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

  18
  Th. Luca, thnh sử
  Lễ Knh

  19

  20
  Th. Phaol Thnh Gi, linh mục (Hoa Kỳ)

  21

  22
  Th. Gioan Phaolo II, gh

  23
  30 Thường Nin

  24

  Th. Antn Claret, gm

  25

  26

  27

  28

  Th. Simon v Th. Thađ, tng đồ- Lễ Knh

  29

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •