Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

 1. #1
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Thumbs up LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 1 NĂM 2017

  CHC MỪNG NĂM MỚI- 2017 Đinh Dậu










  1
  Lễ Mẹ Thin Cha
  (Lễ buộc)
  New Year's Day
  Ngy Cầu Ha Bnh Thế Giới

  2
  Th. Basili Cả v Th. Grgri Nazian, gim mục tiến sĩ
  Lễ Nhớ
  3
  Knh thnh Danh Cha Gisu
  4
  USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ

  5
  USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ

  6
  USA: Th. Anre Bessette, ts
  Thứ Su đầu thng Kinh Thnh Tm Cha

  7
  Th. Raymond Penyafort, lm
  Thứ Bảy Đầu thng Knh Tri Tim Đức Mẹ

  8
  Lễ Hiển Linh
  Bi đọc Cha Nhật: năm A

  9
  Lễ Cha GIsu Chịu Php Rửa
  Lễ knh

  10
  Bắt đầu Tuần 1 Ma TN
  Bi đọc hằng ngy: năm 1

  11
  Th. Raymunđ Penafort, Linh Mục

  12
  Thnh Anr Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

  13

  14
  Knh Đức Mẹ



  15
  Cha Nhật 2 Thường Nin A


  16
  USA: Martin Luther King,

  17
  Th. Antn, viện phụ
  Lễ Nhớ

  18
  Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kit hữu

  19


  20
  Th. Fabian, ghtd
  Th. Sbastian, td

  21
  Knh Đức Mẹ

  22
  Cha nhật 3
  Thường Nin A

  23
  USA-Cầu cho luật thai nhi

  24
  Th. Phanxic Salsi, gmts
  Lễ Nhớ

  25
  Thnh Phaolo trở lại - Lễ Knh

  26
  Th. Timothy v Tito
  Lễ Nhớ

  27
  30
  Tất nin Ất Mi
  Th. Angela Merici

  28
  1/1
  Tết nguyn đn Đinh Dậu 2017- Ngy cầu bnh an-Th. Tma Aquin, lmts - Lễ Nhớ
  29
  2
  Cha nhật 4
  Thường Nin A

  30
  3
  Mồng Ba Tết
  Cầu cho cng ăn việc lm

  31
  th. Gioan Don Bosco- Lễ nhớ

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 2. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (01-30-2017)

 3. #2
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ THNG 1 NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 2 NĂM 2017








  1

  2
  Lễ Đức Mẹ Dng Con


  3
  Th. Biasi, gmtđ
  Th. Ansgari, gm


  4
  Thứ Bảy Đầu Thng

  5
  Cha Nhật 5 Thường Nin

  6

  St. Paul and Companions

  7

  Th. Agata, tntđ (M)

  8

  Lincoln's Birthday (Hoa Kỳ)
  9

  10
  Th. Sclastica, TN
  Lễ Nhớ


  11
  Lễ Đức Mẹ
  Lộ Đức
  Ngy thế giới bệnh nhn

  12
  Cha Nhật 6 Thường Nin

  13

  14

  Th. Cyrill, đan sĩ
  Th. Mthđi, gm
  Lễ Nhớ
  St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)

  15

  16

  17

  Bảy Thnh Lập Dng Ti Tớ Đức Mẹ

  18

  19
  Cha Nhật 7 Thường Nin


  20
  Presidents' Day (Hoa Kỳ)

  21
  Th.Phr Đamiano, gmts

  22

  To Thnh Phr,TĐ
  Lễ Knh


  23

  Th.Polycarpo, gmtđ

  24

  25

  26
  Cha Nhật 8 Thường Nin

  27

  28

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 4. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (01-30-2017)

 5. #3
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 3 NĂM 2017

  THNG KNH THNH CẢ GIUSE











  Thứ Tư lễ tro v thứ su tuần thnh phải giữ chay v king thịt (Gl 1251)


  1
  Lễ Tro
  Ăn Chay - King thịt

  2
  Ma Chay

  3
  King Thịt


  4
  Ma Chay

  5
  1 ma chay

  6
  Ma Chay

  7
  Ma Chay

  8
  Ma Chay

  9
  Ma Chay

  10
  King Thịt


  11
  Ma Chay

  12
  2 ma chay

  13
  Ma Chay

  14
  Ma Chay

  15
  Ma Chay

  16
  Ma Chay

  17

  King Thịt

  18

  19
  3 ma chay

  20
  Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

  21
  ma chay

  22
  ma chay

  23
  ma chay

  24
  King thịt

  25
  Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

  26
  4 ma chay

  27
  ma chay

  28
  ma chay

  29
  ma chay

  30
  ma chay

  31
  King thịt

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 6. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (06-30-2017)

 7. #4
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG TƯ NĂM 2017

  LỄ PHỤC SINH









  1

  Ma Chay
  Thứ Bảy Đầu Thng

  2

  Cha Nhật 5
  Ma Chay Năm A

  3

  Ma Chay

  4
  Ma Chay
  (Th. Isidore
  gim mục tiến sĩ)
  5

  Ma Chay


  6

  Ma Chay

  7

  Ăn Chay - King Thịt

  8
  Ma Chay

  9

  Cha Nhật Lễ L

  10

  Thứ Hai Tuần Thnh

  11

  Thứ Ba Tuần Thnh
  (Th. Stanislao,
  gim mục tử đạo)
  12

  Thứ Tư Tuần Thnh

  13

  Thứ Năm Thnh Cha Lập B Tch Thnh Thể

  14

  Ăn Chay - King Thịt
  Thứ Su Thnh Tưởng Niệm Cha Tử Nạn

  15

  Thứ Bảy Thnh Vọng Phục Sinh
  16

  Đại Lễ Cha Phục Sinh
  17

  Bt Nhật Phục Sinh

  18
  Bt Nhật Phục Sinh

  19

  Bt Nhật Phục Sinh

  20

  Bt Nhật Phục Sinh

  21

  Bt Nhật Phục Sinh
  (Th. Anselmo, gim mục tiến sĩ)
  22

  Bt Nhật Phục Sinh
  23

  CN 2 Phục Sinh
  Lễ Cha Tnh Thương

  24

  Th. Fidele Sigmaringa, linh mục tử đạo

  25
  Th. Marco, thnh sử
  Lễ Knh

  26
  27
  (Th. Lrens Hưởng)

  28
  Th. Louis Maria Monfort, lm;
  Th. Phr Chanel, lmtđ
  (Th. Phaol Khoan, Phr Hiếu v
  Gioan Thnh)

  29
  Th. Catarina Sienna,
  trinh nữ tiến sĩ
  Lễ Nhớ

  30
  CN 3 Phục Sinh
  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 8. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (06-30-2017)

 9. #5
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG NĂM 2017









  01
  Thứ Hai. Thnh Giuse Thợ (Tr). Cv 6, 8-15 ; Ga 6,22-29 (hay lễ về thnh Giuse : St 1,26-2,3 [hay C1 3,14-15.17. 23-24] ; Mt 13,54-58).


  02
  Thứ Ba. Thnh Athanasi, gim mục, tiến sĩ Hội Thnh. Lễ nhớ.
  Cv 7,51-8,la ; Ga 6,30-35.


  03
  Thứ Tư. Thnh phiLipPh v Thnh Giacb Tồng Đồ, Lễ Knh
  1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.


  04
  Thứ Năm đầu thng.
  Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.


  05
  Thứ Su đầu thng.
  Cv 9,1-20 ; Ga 6, 52-59.

  06
  Thứ Bảy đầu thng.
  Cv 9,31-42 ; Ga 6,60 69.

  07
  Cha Nhật IV Phục Sinh .Thh vịnh tuần IV.Cha Nhật Cha Chin Lnh .
  Cv 2,14a. 36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1 10.


  08
  Thứ Hai.
  Cv 11,1-18 ; Ga 10,11-18.


  09
  Thứ Ba.
  Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.


  10
  Thứ Tư.
  Cv 12,24-13,5a ; Ga 12,44-50.


  11
  Thứ Năm.
  Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20

  12
  Thứ Su. Thnh Nr v thnh Achil, tử đạo (Đ). Thnh Pancrati, tử đạo (Đ).
  Cv 13,26-33 ; Ga 14,1 6.





  13
  Thứ Bảy. Đức Mẹ Fatima (Tr).
  Cv 13, 44-52 ; Ga 14,7-14 (hay lễ về Đức Mẹ : Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28).

  14
  Cha Nhật V Phục sinh. Thnh vinh tuần I.
  Cv 6,1-7 ; 1 Pr 2,4-9 ; Ga 14 1-12. (Khng cử hnh lễ thnh! Matthia, tng đồ).


  15
  Thứ Hai.
  Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

  16
  Thứ Ba.
  Cv 14,19-28; Ga 14,


  17
  Thứ Tư.
  Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.


  18
  Thứ Năm. Thnh Gioan I, gio hong tử đạo (Đ).
  Cv 15,7-21 ; Ga 15 9-11.


  19
  Thứ Su.
  Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

  20
  Thứ Bảy. Thnh Bemarđin Sina linh mục.
  Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

  21
  Cha Nhật VI Phục Sinh. Thnh vịnh tuần II.
  Cv 8,5-8.14-17 1 Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21. (Khng cử hnh thnh Christphr Magallanes linh mục, v cc bạn, tử đạo).

  22
  Thứ Hai. Thnh Rita Cascia, nữ tu.
  Cv 16,11-15 ; Ga 15,26-16,4a.


  23
  Thứ Ba.
  Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.


  24
  Thứ Tư.
  Cv 17,15.22-18,1 ; Ga 16,12-15.


  25
  Thứ Năm. Thnh Bđa Khả Knh, linh mục, tiến sĩ Hội Thnh (Tr). Thnh Grgri VII, gio hong (Tr). Thnh Maria Magđalna Pazzi, trinh nữ (Tr).
  Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20


  26
  Thứ Su. Thnh Philipph Nri, linh mục. Lễ nhở.
  Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.


  27
  Thứ Bảy. Thnh Augustin Cantuari
  Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28.
  LỄ VỌNG CHA THĂNG THIN


  28
  Cha Nhật VII Phục Sinh. Cha ThăngThin. Lễ trọng.
  Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20.

  29
  Thứ Hai. Thnh vịnh tuần III.
  Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.


  30
  Thứ Ba.



  31
  Thứ Tư .Đức Maria Thăm Viếng B LISA BET.


  CẦU NGUYỆN:

  Cầu cho các kIt hữu Phi Chu, nhũng chng nhn của ho bnh : Xin cho cc tn hữu Phi Chu trở nn những người kiến tạo sự ho gải, cng l v ho bnh,theobgương Đức Gisu l Đấng giu lng thương xt.

  THNG KNH ĐỨC MẸ
  "Cc tn hữu hy nhớ rằng lng tn sng chn chnh khng hệ tại tnh cảm chng qua v v bổ, cũng khng hệ tại một sự dễ tin ph phiếm, nhưng pht sinh từ một đức tin chn thật. Đức tin dẫn chng ta đến chỗ nhn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thin Cha, v thc đẩy chng ta lấy tnh con thảo yu mến Mẹ chng ta v noi gương cc nhn đức của Mẹ" (GH 67).

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 10. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (06-30-2017)

 11. #6
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG SU NĂM 2017

  THNG KNH THNH TM CHA V KHIẾT TM MẸ










  1

  Th. Justino, td
  Lễ Nhớ

  2

  Thứ Su đầu thng
  3

  Carolo Luanga, cc bạn tđ - Lễ Nhớ
  Thứ bảy đầu thng

  4

  Cha Thnh Thần Hiện Xuống
  Lễ trọng

  5
  Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ
  Tuần 9 thường nin

  6
  Th. Norbert, gm

  7

  8

  9
  Th. phrem, ph tế tiến sĩ

  10

  11

  Cha Ba Ngi
  Father's Day (USA)

  12
  Tuần 10 thường nin

  13

  Th. Antn Pađua, lmTs - Lễ Nhớ
  14

  15

  16

  17

  18

  Lễ Mnh Mu Thnh Cha
  Lễ Trọng

  19

  Th. Romualdo, vp
  KN tuyn tn cc thnh tử đạo Việt nam 1988
  20

  21

  Th. Luy Gonzaga,ts,

  22

  23

  Lễ Thnh Tm Cha Gisu
  Lễ Trọng
  24

  Sinh nhật thnh Gioan Tẩy giả
  Lễ Trọng

  25

  Cha nhật 12 Thường Nin
  26

  27

  Th. Cyrilo Alexandria, gmTs,
  25

  29

  HAI THNH TĐ
  Phr v Phaolo
  lễ trọng
  30

  Cc thnh tử đạo thnh Roma

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 12. The Following User Says Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (06-30-2017)

 13. #7
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 7 NĂM 2017










  1
  Thứ Bảy đầu thng - knh Tri Tim Đức Mẹ

  2
  Cha Nhật 13 Thường Nin

  3

  Th. Toma, TD
  Lễ Knh

  4

  Th. Elizabeth Bồ Đo Nha Independence Day (Hoa Kỳ)

  5

  Th. Antn Giacaria, lm

  6

  Th. Maria Goretti, dttd

  7

  Thứ Su đầu thng - knh Thnh Tm Cha

  8

  9

  Cha Nhật 14 Thường Nin

  10

  11

  Th. Bnđict, viện phụ
  Lễ Nhớ

  12

  13

  Th. Henry Vua
  Kỷ Niệm Fatima 100 năm

  14

  USA: Th. Kateri Tekakwitha,
  Lễ nhớ

  15

  Th. Bonaventura, gm-ts
  Lễ Nhớ


  16

  Cha Nhật 15 Thường Nin
  (Đức Mẹ Ct Minh)

  17

  18

  Th. Camill Lellis, linh mục (Hoa Kỳ)

  19

  20

  Th. Apollinario, gmtđ

  21

  Th. Laurens Brinđisi, lmts

  22

  Th. Maria Mađalna
  Lễ Nhớ


  23

  Cha Nhật 16 Thường Nin

  24

  Th. Sharbel Makhluf, lm

  25

  Th. Giacb, tng đồ
  Lễ Knh

  26

  Th. Gioakim v Th. Anna, Song Thn Đức Mẹ
  Lễ Nhớ

  27

  Th. Phr Kim Ngn, gim mục tiến sĩ

  28

  29

  Th. Martha
  Lễ Nhớ


  30
  Cha Nhật 17 Thường Nin

  31
  St. Ignatius of Loyola

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 14. The Following 2 Users Say Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  Kiến Hi (06-30-2017), saorơi (07-01-2017)

 15. #8
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 8 NĂM 2017

  THNG KHIẾT TM MẸ








  1
  Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ

  2
  Th. Eusebio Vercellesi, gm
  Phero Eymard, lm

  3
  NGY THNH MẪU tại Dng Đồng Cng USA

  4
  NGY THNH MẪU tại Dng Đồng Cng USA

  5
  NGY THNH MẪU tại Dng Đồng Cng USA


  6
  Lễ Cha Gisu Hiển Dung
  Lễ Knh

  7
  Th.Sixto II, gh v cc bạn tđ; Cajetanoo, lm

  8
  Th. Đaminh, lm
  Lễ Nhớ


  9
  Th. Edith Stein, dttđ

  10
  Th. Lrenso, pttđ
  Lễ Kinh

  11
  Th. Clara, trinh nữ
  Lễ Nhớ


  12
  Th. Phanxica Chantal

  13
  Cha Nhật 19 Thường Nin

  14
  Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ


  15
  Lễ Đức Mẹ Ln Trời
  USA-Lễ Buộc





  16
  Th. Tphan Hung Gia Lợi

  17


  18

  19
  Th. Gioan uđ, lm
  ky niệm Fatima 100 năm

  20
  Cha Nhật 20 Thường Nin

  21
  Th. Pi X, gh
  Lễ nhớ

  22
  Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

  23
  Th. Rsa Lima, đt

  24
  Th. Batlomeo, TC
  Lễ Knh


  25
  Th. Lu-y
  Th. Giuse Calasanz, lm

  26

  27
  Cha Nhật 21 Thường Nin
  (Th. Mnica)

  28
  Th. Augustino, gmTs
  Lễ Nhớ


  29
  Th.Gioan Tẩy giả bị chm đầu
  Lễ Nhớ


  30
  England: Th. Magaret Ward

  31
  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 16. The Following 2 Users Say Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  saorơi (07-30-2017), vdt (09-09-2017)

 17. #9
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 9 NĂM 2017

  THNG MẸ SẦU BI










  1
  Đầu Thng
  Knh Thnh Tm Cha

  2
  Đầu thng Knh Khiết Tm Đức Mẹ

  3
  Cha Nhật 22 Thường Nin

  4
  USA: Labor Day

  5
  Th. Teresa Calcutta, đt

  6

  7

  8

  Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Knh

  9

  Th. Phr Claver, lm - Lễ Nhớ
  10

  Cha Nhật 23 Thường Nin

  11

  12
  Lễ Knh Thnh Danh Mẹ Maria

  13
  Th. Gioan Kim Khẩu, gmts- Lễ Nhớ


  14
  Lễ Suy Tn Thnh Gi
  Lễ Knh

  15
  Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ

  16

  Th.Cornli v Cyprian, gmtđ- Lễ Nhớ
  17

  Cha Nhật 24 Thường Nin

  18

  19

  Th. Januario, gmtđ

  20

  Th. Anr Kim, Th. Phaol Chong v cc Bạn tử đạo- Lễ Nhớ

  21
  Th. Math, TĐTS
  Lễ Knh

  22

  23
  Th. Pi Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

  24
  Cha Nhật 25 Thường Nin

  25

  26

  Th. Cosma v Th. Đamina tử đạo


  27
  Th. Vinhsơn Phaol, linh mục - Lễ Nhớ

  28
  Th. Vanceslao, Lorenso Ruiz v cc bạn tử đạo

  29

  Ba Tổng Lnh Thin Thần Micae, Gabrie, v Raphae - Lễ Knh

  30

  Th. Girnim, lmts
  Lễ Nhớ

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 18. The Following 2 Users Say Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  saorơi (09-09-2017), vdt (09-09-2017)

 19. #10
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  france
  Posts
  22,680
  Thanks
  1,666
  Thanked 4,696 Times in 3,764 Posts

  Default Re: LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017

  LỊCH PHỤNG VỤ THNG 10 NĂM 2017

  THNG MN CI ĐỨC MẸ










  1
  Cha Nhật 26 Thường Nin

  2
  [ Cc Thin Thần Bản Mệnh]

  3
  Th. Trxa Hi Đồng Gisu, dtts-Lễ Nhớ

  4
  Th. Phanxic Assisi
  Lễ Nhớ

  5

  6
  Th. Brun, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

  7
  Lễ Đức Mẹ Mn Ci
  -Lễ Nhớ
  Thứ Bảy Đầu Thng

  8
  Cha Nhật 27 Thường Nin

  9
  [Th. Đinysi, gm v
  cc Bạn tử đạo
  Th. Gioan Lnarđ, lm]

  10
  Thnh Faustina Kowalska, trinh nữ

  11
  Th. Gioan 23, gh
  Lễ Nhớ

  12

  13
  Ky niệm Fatima 100 năm

  14
  Th. Callist I, ghtđ


  15
  Cha Nhật 28 TN
  (Th. Trxa Avila, dtts)


  16
  Th. Hedviga, nữ tu
  Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ

  17
  Th. Inhaxi Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

  18
  Th. Luca, thnh sử
  Lễ Knh

  19

  20
  Th. Phaol Thnh Gi, linh mục (Hoa Kỳ)

  21

  22
  Cha Nhật 29 Thường Nin
  LỄ TRUYỀN GIO

  23

  24

  25

  26

  27
  Th. Antn Claret, gm

  28
  Th. Simon v Th. Thađ, tng đồ- Lễ Knh

  29
  Cha Nhật 30 Thường Nin

  30

  31

  USA- Holloween

  http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1327498393

 20. The Following 2 Users Say Thank You to THANHLOAN For This Useful Post:

  saorơi (09-09-2017), vdt (09-09-2017)

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •