Đm thắp nến cho ti nhn lửa ch
Chy rực lng một ước vọng tương lai
Chy ra tro những qu khứ bi ai
cho người cn sống v nui hơi thở

(trch "đm mộng huyễn", 1990)