Ḅnh Mắt Ống Cờ Sờ
H̀ Chí Phèo (Danlambao)


The evolution of Vietcongese


<= Vietcongese's life typically
Đảng CSVN với mục đích duy trì quỳn lợi giai ćp lãnh đạo đảng, ṽn típ tục cho người dn đeo mạng che mắt. Với sự tuyn truỳn d́i trá, ǹn giáo dục nh̀i sọ ngay từ nhỏ, đảng CSVN mong mún mọi người dn như những con ngựa lun phục tùng, ngoan ngoãn kéo xe cho giai ćp th́ng trị, ṃt giai ćp tham nhũng, th́i nát. Nhìu người đeo mạng che mắt này nhìu năm, chỉ được th́y các hình, ṿt do đảng chọn, nn trí nhớ v̀ các hình ảnh khác trong xã ḥi càng ngày càng kém. Người ḅnh chỉ còn trí nhớ đơn giản của ṃt khng gian nhỏ hẹp chứa đựng trong ṃt cái ́ng tròn: chỉ có ṃt đảng, chỉ có ṃt thin đường, chỉ có ṃt tư tưởng chính trị... Ḅnh phát trỉn chủ ýu trong t̀ng lớp cng an tép, cng an mũi (cng an giao thng, cng an trại giam, c̣ng an huỵn xã tỉnh...), dư lụn vin, đ́i tượng đảng, đoàn... v́n ch́p nḥn cha mẹ sinh ra ra chỉ đủ trí khn làm thn ngựa lừa cho giai ćp th́ng trị.

*

Gl-cm, dn gian thường gọi là ḅnh cườm nước là ḅnh ŕt nguy hỉm v̀ mắt, ḅnh do hịn tượng tăng nhãn áp trong mắt. Ńu khng được chữa trị kịp thời, t́ bào trn võng mạc bị tiu hủy khín thị trường bị thu hẹp d̀n. Ḅnh tín trĩn khín người ḅnh lúc nào cũng như nhìn qua ṃt cái ́ng, ta gọi là "thị trường đường h̀m" (tunnel vision) hay thị trường hình ́ng. Cái ́ng ngày càng thu nhỏ lại, cúi cùng người ḅnh bị mù hoàn toàn.

Ḅnh Mắt ́ng Cờ Sờ, MOCS, có ảnh hưởng như thị trường hình ́ng, nhưng khng gy ra trực típ từ mắt mà vì ph̀n ở não ḅ, dùng xử lý tín hịu từ mắt chuỷn ln, bị giới hạn trong phạm vi ṃt cái ́ng tròn nhỏ. Dưới ch́ đ̣ c̣ng sản, do giáo dục nh̀i sọ, đ̣c tài tuyn truỳn d́i trá lu ngày, con người sẽ phát trỉn ḅnh MOCS, nhìn mọi sự vịc trong xã ḥi với cặp mắt ŕt hạn hẹp. Người ḅnh cho Mác L là đỉnh cao trí tụ̣, thin đường CS là ưu vịt, lãnh đạo CS là th̀n, là thánh (tuy th̀n thánh loại này tham nhũng hạng cao trn th́ giới)... và có mắt cũng như mù, khng th́y chủ nghĩa c̣ng sản đã bị các qúc gia trn th́ giới bỏ vào thùng rác. Ḅnh nhn MOCS d̃ mù quáng có những hành đ̣ng chà đạp pháp lụt cơ bản như đánh người, gít người...

1/ Lịch sử, nguyn nhn gy ḅnh.

L Nin, người sáng ḷp đảng c̣ng sản Lin X, chủ trương dùng bạo lực dựng nn ch́ đ̣ chuyn chính v sản. Nhưng làm th́ nào bảo ṿ ch́ đ̣ này khng bị xụp đổ? L Nin đã dày cng nghin cứu vịc người phu đìu khỉn xe ngựa. Con ngựa kéo xe lúc đ̀u được tự do, khng phải đeo mạng che mắt. Nhưng khi ngựa cái líc mắt th́y ngựa đực (hay ngược lại, ngựa đực gặp), con ngựa cái theo bản năng tự nhin của loài ngựa, cứ tò tò đi theo con ngựa đực, mặc cho phu xe quát tháo, đét roi vào mng ngựa. D̃ d̀u con người lại chịu thua, người ta bèn đeo hai cái mạng che mắt ngựa. Con ngựa by giờ chỉ còn nhìn th́y đường đi phía trước, khng còn có th̉ líc mắt ngang dọc đ̉ tìm ngựa tình, do đó người phu d̃ dàng đìu khỉn xe đi đúng hướng định sẵn.

L Nin đã sáng tạo ra hai mạng che mắt cho người dn Lin X, ṃt mạng d́i trá, ṃt mạng "nh̀i sọ". Lãnh đạo chuyn chính v sản ung dung ng̀i trn xe ngựa, người dn Lin X è c̉ ra kéo xe ngựa ́y trn con đường nh́p nh ln thin đường hoang tưởng. Người dn nào khng chịu đeo mạng che mắt sẽ bị gít hay vào trại tù lao đ̣ng kh̉ sai. Qua thời gian, nhìu người dn chỉ còn th́y được phía trước như qua ṃt cái ́ng, chỉ th́y con đường c̣ng sản, khng bít đ́n thành tựu kinh t́ vượt bực, sự cải thịn quỳn con người... của các ch́ đ̣ tư bản. Đ́y là ḅnh "Mắt ́ng Cờ Sờ", MOCS, khởi thủy từ Lin X. Cách mạng 1989, ch́ đ̣ c̣ng sản xụp đ̃, người dn Lin X nói ring, dn Đng u nói chung, mới tháo gỡ hai cái mạng che phi nhn này.

Đảng CSVN với mục đích duy trì quỳn lợi giai ćp lãnh đạo đảng, ṽn típ tục cho người dn đeo mạng che mắt. Với sự tuyn truỳn d́i trá, ǹn giáo dục nh̀i sọ ngay từ nhỏ, đảng CSVN mong mún mọi người dn như những con ngựa lun phục tùng, ngoan ngoãn kéo xe cho giai ćp th́ng trị, ṃt giai ćp tham nhũng, th́i nát. Nhìu người đeo mạng che mắt này nhìu năm, chỉ được th́y các hình, ṿt do đảng chọn, nn trí nhớ v̀ các hình ảnh khác trong xã ḥi càng ngày càng kém. Người ḅnh chỉ còn trí nhớ đơn giản của ṃt khng gian nhỏ hẹp chứa đựng trong ṃt cái ́ng tròn: chỉ có ṃt đảng, chỉ có ṃt thin đường, chỉ có ṃt tư tưởng chính trị... Ḅnh phát trỉn chủ ýu trong t̀ng lớp cng an tép, cng an mũi (cng an giao thng, cng an trại giam, c̣ng an huỵn xã tỉnh...), dư lụn vin, đ́i tượng đảng, đoàn... v́n ch́p nḥn cha mẹ sinh ra ra chỉ đủ trí khn làm thn ngựa lừa cho giai ćp th́ng trị.

2/ Phương pháp định ḅnh:

Phương pháp đơn giản là cho ḅnh nhn nhìn ṃt hình. Hịu quả nh́t là hình lá cờ. Có 3 bỉu hịn sau:

- Ńu lá cờ đỏ, ṃt sao vàng ngay giữa, hay cờ có hình búa tạ, lưỡi lìm, ḅnh nḥn sẽ đứng ln cung kính vái lạy.

- Ńu cờ đỏ có năm hay sáu ngi sao ở ṃt góc, ḅnh nhn sẽ phủ phục, đ̣p đ̀u xúng đ́t b̀m ḅp.

- Ńu cờ nào khác ba lá cờ trn, thí dụ như lá cờ vàng, ḅnh nhn sẽ ngơ ngác khng nḥn ra gì cả. Trường hợp nặng, ḅnh nhn tỏ vẻ tức t́i, đưa tay như c̀m búa đ̣p đ̀u, như mún dùng lưỡi lìm cắt c̉ người c̀m lá cờ.

3/ Phương pháp đìu trị:

- Khng cho đeo mạng che mắt.

- Cách ly ḅnh nhn khỏi sự dụ d̃, tuyn truỳn của giai ćp th́ng trị.

- Ćp t́c cho ḅnh nhn học các khóa v̀ đạo đức làm người, Th́ nào là nhn quỳn.

4/ Phương pháp phòng ḅnh:

- Phải có can đảm tháo mạng che mắt.

- Internet ṃt cng cụ t́t đ̉ mở lớn mắt nhìn cục śng của nhìu nước trn th́ giới, từ đó so sánh.

- Bớt đi ăn nḥu, hút sách, bớt chú tm các trò tiu khỉn như Vietnamese Idol, cá đ̣ bóng đá... Hãy bỏ ít thời gian đặt v́n đ̀: Tại sao trn th́ giới ngày nay chỉ còn loe ngoe vài ba nước c̣ng sản? Nhn quỳn là gì? Tại sao c̀n đ́n?. Sau đó thu tḥp thng tin, tìm cu trả lời hợp lý lẽ nh́t.

******

Cục phỏng v́n BS Lương Tm.

PV: Xin chào BS. Nhìu người nh́t là các đảng vin c̣ng sản VN sẽ ŕt vui trước sự tái xút giang h̀ của BS. Thưa BS, tuy gọi là ḅnh Mắt ́ng nhưng chủ ýu lại là ḅnh th̀n kinh. Xin BS giải thích thm?

BS LT: Mắt chỉ là cơ quan nḥn tín hịu hình ảnh. Th̀n kinh là ḅ pḥn quan trọng đ̉ phn tích hình ảnh. Ṃt đứa trẻ mới sinh ra đời khng bít ngọn đèn là cái gì? Nhưng nhờ chỉ d̃n, giáo dục, chúng sẽ ghi vào trí nhớ hình ảnh ngọn đèn, cng dụng ngọn đèn... Mắt và não ḅ lin ḥ chặt chẽ với nhau khi phn tích ṃt hình ảnh. Ḅnh MOCS ŕt khác ḅnh cườm nước, ŕt đặc trưng ở ch́ đ̣ c̣ng sản và là ḅnh th̀n kinh lin quan đ́n trí nhớ bị thu gom vào ṃt cái ́ng tròn.

PV: Ḅnh Móc Sờ này lin quan đ́n giai ćp. Và giai ćp lãnh đạo VN khng bị ḅnh này?

BS LT: Giai ćp lãnh đạo VN ŕt ma mãnh, d̃ d̀u họ chịu làm ngựa đeo mạng đ̉ kéo xe. Có th̉ họ bị ḅnh lé hay lác mắt. Mắt lác, lé, đảo qua, đảo lại khng phải đ̉ tìm tìnhmà chỉ tìm quỳnvà tìn, tìm ch̃ nào ănđược. Đi khi họ giả vờ bị ḅnh MOCS, ta có th̉ gọi ḅnh MOCS giả, như đ̉ ve vãn bọn t̀ng lớp cóc nhái của giai ćp th́p hơn, mục đích lợi dụng bọn này ra sức kéo xe cho chúng.

PV: Ngoài hai mạng che Nh̀i sọ và D́i trá, còn ýu t́ nào khác gy ḅnh Móc Sờ?

BS LT: Nhn quỳn. Quan trọng nh́t là tự do ngn lụn, tự do báo chí. Trong mi trường có nhn quỳn, hai mạng che sẽ có ŕt ít tác dụng nn giai ćp lãnh đạo CSVN thường bị th́ giới ln án vi phạm nhn quỳn ŕt tr̀m trọng.

PV: Vừa qua những phụ nữ đ́u tranh bị cn đ̀ hành hung. Sau đó ṃt người bị cng an cắt c̉ trong đ̀n. Những vịc như th́ này có lin quan đ́n ḅnh Móc Sờ?

BS LT: Ŕt chính xác! Có lin quan. Cn đ̀ chỉ có t̀m nhìn hạn hẹp trong ṃt cái ́ng nn hành hung người khác chính kín là chuỵn đã từng x̉y ra nhìu l̀n. Người vào đ̀n cng an bị ch́t cũng hay x̉y ra. Cng an tép mũi chỉ là loại ngựa lừa kéo xe thi. Bọn cn đ̀, cng an chỉ là giai ćp th́p, chả giàu vì tìn, mà chỉ có cái trí óc cực kì hạn hẹp trong cái ́ng tí ti, đang bị các ng chủ thục giai ćp th́ng trị lợi dụng, bảo k đ̉ làm ṃt vịc ngu xủn, thách thức khng chỉ lương tm của người Vịt mà của cả th́ giới. Cái đ̀u của những kẻ bị ḅnh MOCS đ́n giai đoạn như đui mù này có hỉu rằng, trước phản ứng dư lụn th́ giới, thn lừa ngựa có th̉ thành ṿt t́ th̀n đ̉ giữ lại ph̀n nào nhn quỳn đang tơi tã ở VN?

PV: Báo chí l̀ phải VN loan tin r̀m ṛ vịc ng David Đào bị nhn vin an ninh kéo l khỏi máy bay ở Mỹ. Nhưng sự vịc tr̀m trọng hơn ŕt nhìu, hành hung, gít người ngay trong đ́t nước mình, các báo này yn hơi, lặng tíng. Có phải sự yn lặng của b̀y cừu con do ảnh hưởng của ḅnh Móc Sờ?

BS LT: Báo chí l̀ phải chịu áp lực ŕt năng ǹ từ giai ćp th́ng trị. Phóng vin các báo này ńu có lòng với sự tḥt lắm, chỉ dám nói me mé qua các bài vít v̀ xã ḥi, khng đủ can đảm đ̉ bước qua tí ti ranh giới với chính trị. Họ có th̉ bức xúc hay đau lòng, khng có được tự do nói ln đìu mình suy nghĩ. Ti mong đa ś họ khng bị ḅnh MOCS.

PV: Nhìu người Vịt hải ngoại nói ṃt ś du học sinh Vịt Nam ở các nước tư bản ṽn có bỉu hịn sùng bái ch́ đ̣ CSVN. Thí dụ bỉu tình ch́ng Tàu C̣ng chím bỉn đảo, đánh như dn... ṃt ś mang theo cờ máu. Trớ tru trong nước bỉu tình như ṿy bị đàn áp dã man, nhưng qua xứ tự do laị đem chính lá cờ máu bỉu tượng sự đàn áp ́y, ch́ng lại Tàu C̣ng. Thực v lý. Có phải họ ṽn còn bị ḅnh Móc Sờ?

BS LT: Khi ở xứ tự do, khng ai phải đeo mạng che. Đeo mạng này ra đường có th̉ bị tù hay bị cho vào nhà thương đin vì lý do tự huỷ hoại nhn quỳn. Người Vịt śng ở nước ngoài khng bị ḅnh MOCS, du học sinh bỉu tình mang theo cờ máu do nhìu lý do. Có th̉ họ nhớ ơn gia đình họ được b̉ng ḷc từ ch́ đ̣ CS nn họ có cơ ḥi qua xứ tự do, họ c̀n tỏ dạ trung thành đ̉ khng bị khó d̃ khi trở lại VN Do đó ta có th̉ cho họ chỉ bị ḥi chứng MOCS, khng phải ḅnh MOCS.

PV: Trở lại ngày 30 tháng Tư 1975, nhìu người cho là ngày c̣ng sản ăn cướp mìn Nam giàu có, nhưng người c̣ng sản gọi là ngày giải phóng. Sư mu thủn này có ảnh hưởng ḅnh Móc Sờ?

BS LT: Hà... chữ giải phóng có nghĩa bóng, nghĩa đen. Khi ta ăn no, bụng bị đ̀y ta phải vào nhà c̀u đ̉ giải phóng cái bụng, khng bóng b̉y, ta nói là đi c̀u, đi.... Thí dụ, báo Si Gn giải phóng có th̉ gọi là báo Si Gn đi c̀u. Vào nhà c̀u đem báo vào. Đi c̀u xong giải quýt gíy báo "nhanh và gọn"... Còn hai tay ăn cướp của người dn, mịng lại la làng là mình đang giải phóng người dn thì khng phải ḅnh MOCS, mà là ḅnh Tm th̀n phn lịt Cờ Sờ, TTPLCS. Thí dụ ṃt ng ́m hom hem bị ḅnh TTPLCS, có lúc cho mình là Bác H̀, có lúc lại cho mình là ṃt nữ dĩn vin sexy, ngực mng to d̀nh dàng, thích nằm ngữa khoe của cho báo chí chụp hình.

PV: Lại thm ṃt ḅnh tm th̀n trong XHCS VN!

Trước khi chào tạm bịt BS, xin hỏi BS v̀ ng Đinh La Thăng. ng này có tuyn b́ VN hy vọng đoạt giải Nobel v̀ y khoa. Chưa th́y bác sĩ trong nước có cng trình nghin cứu nào t̀m cỡ, trừ BS Lương Tm đã có cng trình nghin cứu, đưa ra các thứ ḅnh mới mà các bác sĩ trn th́ giới phải gãi đ̀u thán phục. ng Đ La Thăng mặc dù bị kỉm đỉm và ḿt chức, chắc ṽn còn nìm tin BS Lương Tm sẽ đoạt giải Nobel y học?

BS LT: Ti khng quan tm đ́n vịc dành quỳn, chia phe phái của giai ćp lãnh đạo CSVN và các lời tuyn b́ theo hứng của giai ćp này. Ti chỉ quan tm sức khoẻ tm th̀n từ ćp lớn xúng ćp nhỏ của đảng CSVN. Nobel ti khng màng đ́n. Chỉ mong trị h́t các ḅnh v̀ tm th̀n cho các lãnh đạo CSVN, dn mình lúc ́y cũng bớt kh̉.

Tuy th́ ti ŕt mong các đ̀ng nghịp VN ṭp trung nghin cứu v̀ ḅnh tm th̀n, ŕt ph̉ bín trong đảng c̣ng sản VN. Đ́y là th́ mạnh, ŕt đặc thù có ṃt khng hai trn th́ giới. Đi su vào chuyn khoa này, ước mong... cũng có vẻ phản đ̣ng đy, của ng Đ La Thăng sẽ có ngày trở thành hịn thực: Vịt Nam đoạt giải Nobel y học v̀ khoa TM TH̀N.

7/5/2017
H̀ Chí Phèo
http://danlambaovn.blogspot.com/2017...ong-co-so.html