Tại sao khng cần "Đối Thoại" vẫn biết Cộng sản muốn g?
Dương Hoi Linh


Nhiều (hằng h sa số) th dụ về "đối thoại" với Việt cộng lắm ... Đy chỉ l vi th dụ "sống" trước mắt mọi người
Một ng th phải nhờ thực dn Php để đối thoại với vc & 1 ng khc th phải ăn nhờ ở đậu "đế quốc Mỹ" để được "tự do ngng luận"

( kiến độc giả)


o0o

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đ ni rất ch l rằng:

"Lm sao biết ai l Cộng Sản? Đ l những người đ đọc Marx-Lenin. Vậy lm sao biết ai l người chống cộng sản? Đ l những người hiểu r Marx-Lenin" - Ronald Reagan.

Như vậy theo ng chỉ những con vẹt theo cộng sản hoặc l cộng sản con nai vng chnh hiệu mới khng hiểu chủ nghĩa Marx L nin bởi v chng chỉ đọc chứ khng hiểu. Những người chống cộng sản đều hiểu đ l một học thuyết khng tưởng.

Tại sao?

- V Lin X hy sinh 40 triệu người để xy dựng cộng sản, Trung Quốc 60 triệu, Việt nam 3 triệu nhưng cuối cng đều p dụng kinh tế thị trường cả. Chng đ bỏ chủ nghĩa Marx Le nin vo sọt rc lu rồi.

Vậy th by giờ cn g để m đối thoại ?

Xt lại chủ nghĩa Marx- Lenin hoặc kinh tế thị trường định hướng XHCN ư ? Chng c đi theo chủ nghĩa v đường lối ny đu m xt. Chừng no trn thực tế chnh quyền CS p dụng học thuyết Marx Lenin lc đ mới cần đối thoại để xt lại. Trong khi đ thực tế Nguyễn Ph Trọng đ tuyn bố: "Đến hết thế kỷ ny khng biết đ c CNCS chưa".

Như vậy chẳng c đối thoại g về Marx Lenin cả.

Vậy th đối thoại về ci g ?

Dn chủ, đa đảng, đa nguyn, tam quyền phn lập?

Sẽ khng bao giờ c chuyện đ. V sao ?

- V dn chủ l sẽ bỏ cơ chế "đảng cử dn bầu". Bỏ cơ chế ny th đảng cộng sản sẽ đứng ngoi chơi giao quốc hội lại cho dn.

- V đa đảng , đa nguyn đảng cộng sản sẽ khng thể cạnh tranh sng phẳng với cc đảng khc. 70 năm dn thấy đảng CS dốt nt v ph hoại sẽ khng bầu cho đảng CS nữa. Khi khng được bầu th đảng CS sẽ khng c quyền lực, trở về lm người "tử tế" hết cả. Điều ny c khc g hai tay giao lại ngai vng cho kẻ khc. Đảng CS sẽ khng bao giờ dại dột như thế.

- Tam quyền phn lập: Khng c đa đảng th sẽ khng c tam quyền phn lập. Cho nn ci ny miễn bn.

Đối thoại về nhn quyền?

Nhn quyền khng thể xin xỏ v cộng sản đ k vo cc cng ước quốc tế về quyền con người. Khi đ k th phải chấp hnh chứ khng c chuyện đối thoại. Tuy nhin cộng sản thường hay lập lờ đnh tro cc khi niệm về nhn quyền. Đy l một quyền tự nhin trời cho.

Do đ cc quyền ny đ đưa vo hiến php. Theo logic khi hiến php đ ghi r quyền đ l của cng dn th một điều hiển nhin l quốc hội b nhn khng được php lm luật để ngăn chặn (tu chnh n thứ nhất Hoa Kỳ). Chỉ c dn xứ lừa mới ngồi chờ đợi quốc hội ban hnh luật biểu tnh.

Ni tm lại l chẳng c g để đối thoại cả. Cộng sản khng thể nhả ra ci m chng đang giữ v nhả ra th chng sẽ chết "bất đắc kỳ tử". Người dn muốn sống phải đứng ln để ginh lấy ci m chng đang giữ nếu khng dn sẽ chết trước.

Bi ton đơn giản: khng thể c đối thoại m chỉ c thể c đối đầu.

Dương Hoi Linh


"ĐỐI THOẠI" VỚI VC ?! Ngay cả con nt VN cũng phải biết ni !