XUN-LỘC


Thuở ấy con ti đẹp nhất lng,
Thng ngy dệt mộng giỏi, giu, sang.
Ti đem tất cả tnh cưng qu
Lt thảm cho con mỗi bước đng.

Những tưởng ngy mai mộng nở hoa,
Vo đời rạng mặt với người ta...
Bỗng đu trời đất dng ging gi:
Tan giấc mơ xanh, đổ thp ng...

N vẫn đeo theo học chữ, từ;
Ti đi học nghĩa, l tn-thư.
Xưa: chn sĩ-tử, thiu kinh-sch!*
Nay: loạn lun-thường, đảo thực/hư!

*Tần Thuỷ-Hong
thiu hủy kinh-sch, chn sống học-tr

Rồi n thi xong, đạt điểm son,
Gửi thư v trại, bo tin dn:
Ba ơi! con chc Ba mau đậu
Để sớm... về nh với chng con!

Con ạ! Ba chưa học thuộc bi:
Ton đời đp-số vẫn cn sai!
Nhn-văn khng luận bằng tim c
M tnh bằng khoanh sắn, lt khoai!

N viết: Con nay đ lớn khn,
Khng cn nương nấp ngưỡng gia-mn,
Vo đởi vững cnh đương-đầu gi,
Đủ sức vươn ln... để tự-tồn!

Rồi n vo đời, trn ngửng cao!
V đời... quật n những đn đau:
Vo trường đại-học: hồ-sơ nt!
Qua cổng cng-nhn: l-lịch nhu!

Rồi n ra khơi, hướng viễn-phương!
V đời... bủa lưới chắn bin-cương;
Bản-thn cũng nếm mi lao-ngục
Sớt với toản-dn nỗi đoạn-trường!

Ti vẫn l tn t biệt-giam,
Thn mnh m cn lo khng kham!
Thương con lận-đận tuồng du-bể:
Th xấu, khng, hay ngu cho cam!

Nhưng n kin-tr, chẳng khc rn,
Ng m khng qụy, vẫn vươn ln.
Xưa nay n viết lm nn việc
L những cao-nhn, -ch bền!

Hết trại gần, rồi đến trại xa,
Tm-tư xt nước lại thương nh...
Nhưng ti tin n, đầy kin quyết.
Hy vững vươn ln, Lộc của Ba!

THANH-THANH