HỒI HƯƠNG - CU CHUYỆN CỦA THY DƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=IN9iF4eUbuI


Việt Nam cần thm nhiều "Thuỳ Dương" th dn tộc & VN sẽ l một đất nước '"chịu pht triển".
Như 1 người VN xin được tm lực của c Thuỳ Dương (cống hiến cho dn tộc & đất nước VN)....
Cầu chc mọi việc thuận buồm xui gi / vạn sự như .