SỰ TỒN TẠI CỦA VIỆT NAM CỘNG HA

Thẩm phn Phạm Đnh Hưng
Chnh thể v Quốc gia

Trong thời gian lưu vong ở hải ngoại, một số t người Việt tị nạn cộng sản đ đơn giản nghĩ rằng Việt Nam Cộng Ha đ chết sau ngy cc sư đon của Bắc Việt cộng sản (nước Việt Nam Dn Chủ Cộng Ha) đnh chiếm một quốc gia lng giềng l miền Nam Việt Nam, quốc hiệu Việt Nam Cộng Ha. Họ muốn ni đến chnh thể Cộng Ha (Republic) của miền Nam Việt Nam đ bị kẻ xm lăng Bắc Việt, mt nước cộng sản ở trn vĩ tuyến 17, xa bỏ v thay thế bằng một chế độ độc ti ton trị do đảng Cộng Sản lnh đạo từ 42 năm nay. Họ đ khng phn biệt chnh thể (political regime) với quốc gia (state).
Về mặt địa l, Việt Nam Cộng Ha l miền Nam Việt Nam c lnh thổ trải di từ mũi C Mau đến vĩ tuyến 17 (sng Bến Hải). Về mặt chnh trị, Việt Nam Cộng Ha l một quốc gia độc lậpđ được quốc tế cng php minh thị cng nhận : Hiệp định Genve k kết ngy 20-7-1954 v Hiệp định Paris k kết ngy 27-1-1973 trước sự chứng kiến của Tổng Thơ K Lin Hiệp Quốc Kurt Josef Waldheim, mt nh ngoại giao của nước o. Đến ngy nay, khng c quốc gia no đ k kết hai hiệp định nầy, kể cả nước Việt Nam cộng sản, co bải (revoke) hiệp ước . Thời gian khng lm mất hiệu lực của cc hiệp ước, hiệp định v cng ước quốc tế. Ngoi ra, Việt Nam Cộng Ha cn l Quan st vin thường trực Lin Hiệp Quốc, thnh vin của một số Tổ chức Quốc tế v c quan hệ ngoại giao với trn 50 quốc gia trong Thế Giới Tự Do (Free World). Sự xm lăng, chiếm đng v thn tnh miền Nam Việt Nam của qun đội nước Việt Nam Dn Chủ Cộng Ha (Bắc Việt cộng sản) khng thể tước bỏ quyền độc lập tự chủ của một nước lng giềng. Trong hon cảnh của một nước nhỏ bị xm lăng v chiếm đng bằng bạo lực của sng đạn cộng sản, Việt Nam Cộng Ha tức Nam Việt Nam sẽ tiếp tục mất độc lập v chủ quyền sau khi ton bộ đất nước Việt Nam từ Bắc ch Nam, trn đất liền v ngoi Biển Đng (South China Sea), bị st nhập vo Trung Quốc năm 2020 căn cứ theo mật ước Thnh Đ do hai đảng Cộng sản v Nh nước Trung Quốc v Việt Nam ln lt k kết năm 1990 để biến cải nước Việt Nam thnh một phần lnh thổ của nước Tu. Hai cuộc Chiến Tranh Đng Dương do đảng Cộng Sản Việt Nam gy ra dưới sự chỉ đạo của Thiếu t Tnh bo Tu Hồ Quang đ c hậu quả hạ thấp cương vị của quốc gia Việt Nam từ một nước độc lập trở thnh một tỉnh cũa Trung Quốc, một khu Tự trị như khu Tự Trị của dn tộc Choang trong tỉnh Quảng Ty hoặc mt quận trực thuộc tỉnh Quảng Đng

Mất độc lập v chủ quyển từ ngy 30-4-1975, Việt Nam Cộng Ha hiện nay vẫn l một thực thể chnh trị (political entity) cỏn hiện hữu ở trong nước Việt Nam, tại Đng Nam v trn thế giới mặc dầu đ bị một quốc gia khc (Việt Nam Dn Chủ Cộng Ha) xm lăng, thn tnh v đ hộ. Ni tm lại, Việt Nam Cộng Ha, nạn nhn của một cuộc xm lăng do người đồng chủng chủ động theo chỉ thị của Nga-Hoa trong cuộc Chiến Tranh Lạnh (1948-1989), chỉ mất độc lập v chủ quyền nhưng vẫn cn tồn tại trn bnh diện quốc tế cng php v trong thực tại ngy nay. Khi cần, ti sẽ đưa ra cc dẫn chứng v chi tiết để hậu thuẫn quan niệm của ti.

Thnh lập thể chế Cộng Ha

Tại miền Nam Việt Nam bao gồm Nam Phần (thủ đ Si Gn v 21 tỉnh) v Trung Phần (cc tỉnh duyn hải v trn cao nguyn), thể chế Cộng Ha đ được thiết lập lần đầu tin từ năm 1955 dưới thời cố Tổng Thống Ng Đnh Diệm, người khai sng nền Đệ Nhứr Cộng Ha xy dựng trn cơ sở Hiến php ngy 26-10-1956 do Quốc Hội Lập Hiến dn cử soạn thảo v biểu quyết. Trong khi quốc sch Ấp Chiến Lược v Khu Tr Mật đang ngăn chận hữu hiệu sự xm nhập ban đm của cn binh cộng sản vo cc thn xm hẽo lnh, cuộc đảo chnh ngy 1-11-1963 đ giựt sập nền Đệ Nhứt Cộng Ha v giết hại Tổng Thống Ng Đnh Diệm cng bo đệ Ng Đnh Nhu, một chiến lược gia c kiến thức uyn bc. Sau gần 3 năm xo trộn chnh trị, nền Đệ Nhị Cộng Ha đ được thnh lập trn cơ sở Hiến php ngy 1-4-1967 do Quốc Hội Lập Hiến bầu cử ngy 11-9-1966 soạn thảo v chung quyết. Ti đ được vinh dự tham gia cng tc đc kết v thuyết trnh trước Quốc hội khong đại để 117 Dn biểu thảo luận v biểu quyết trong tinh thần hon ton tự do. Một hiến php tn trọng nguyn tắc qun bnh v kiểm sot hỗ tương giữa ba cơ quan Hnh php, Lập php v Tư php đ được ban hnh trong tnh trạng chiến tranh để đảm bảo nhn quyền v cc quyền tự do dn chủ của nhn dn miền Nam Việt Nam. Ngoi ra, Hiến php cn thnh lập Gim St Viện, một định chế đặc biệt độc lập c thẩm quyền bi trừ tham nhũng, thẩm tra kế ton của tất cả cc cơ quan cng quyền v kiểm k ti sản của tất cả vin chức, kể cả Tổng Thống.

Nhằm mục đch thuộc địa ha miền Nam Việt Nam v cng tr ph, sự xm lược của Bắc Việt cộng sản đ c hậu quả cướp đoạt ti sản dồi do của nhn dn miền Nam, đnh chỉ thi hnh Hiến php Đệ Nhị Cộng Ha, chấm dứt hoạt động của Nh nước, Qun lực v cc cơ chế hiến định, hủy bỏ tất cả cc quyền tư do dn chủ, gin đoạn cng vụ của ton thể qun, cn, chnh Việt Nam Cộng Ha. Sự cưỡng chiếm miền Nam của 13 sư đon cng sản Bắc Việt đ xa bỏ thể chế Cộng Ha của một quốc gia bị chiếm đng. Từ ngy thất thủ do thiếu hụt phương tiện chiến tranh, miền Nam Việt Nam khng cn l một quốc gia độc lập sau khi bị cưỡng bch st nhập vo nước Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hậu thn của Việt Nam Dn Chủ Cộng Ha (Bắc Việt cộng sản), dưới ngụy danh thống nhứt đất nước Việt Nam. Từ ngy 30-4-1975, dưới bạo lực của lưỡi l v sng đạn, một chnh thể tự do dn chủ với tam quyền phn lập tại miền Nam Việt Nam đ bị thay thế bởi một chế độ độc ti cng an trị tập trung mọi quyền bnh vo trong tay của đảng Cộng sản Việt Nam, tay sai của Trung Quốc v đệ tử của Lin X.

Việt Nam Cộng Ha cn tồn tại hay khng?

Bất chấp quốc tế cng php, nước Việt Nam Dn Chủ Cộng Ha (Bắc Việt cộng sản) đ cố tnh vi phạm hai Hiệp định Genve 1954 v Paris 1973 khi cng khai xua qun vượt vĩ tuyến 17 đnh chiếm Việt Nam Cộng Ha, một nước độc lập v c chủ quyền. Khinh thường dư luận quốc tế, Bắc Việt cộng sản năm 1975 đ gấp rt đặt cả thế giới trước chuyện đ rồi (fait accompli) khi vận dụng tất cả sư đon vượt khu phi qun sự (DMZ) đnh chiếm ton bộ miền Nam Việt Nam. Trong quan hệ quốc tế, Đảng v Nh nước cộng sản Việt Nam khng bao giờ tn trọng cc hiệp ước, hiệp định, hợp đồng đ k kết v cc định ước, cng ước quốc tế đ gia nhập. Mới đy, ngy 23-7-2017, nước Việt Nam cộng sản lại dm sai mật vụ đến nước Đức bắt cc tại Berlin cn bộ cộng sản Trịnh Xun Thanh đang tại đo v xin tị nạn chnh trị tại nước nầy. Hnh động phi php trắng trợn của mật vụ cộng sản Việt Nam tại nước Đức đ tố co qun tnh khinh thường luật php quốc tế của Đảng v Nh nước cộng sản Việt Nam mặc dầu nước nầy đ tham gia Lin Hiệp Quốc, cc tổ chức quốc tế v cng ước quốc tế.

42 năm đ tri qua từ ngy Bắc Việt cộng sản đnh chiếm miền Nam tự do. Mặc dầu đ tiếp thu được nhiều thng tin chnh xc từ cc mạng x hội (social media), một số người tị nạn cộng sản tại hải ngoại vẫn phụ họa theo luận điệu tuyn truyền của Cộng sản Việt Nam: Việt Nam Cộng Ha đ bị khai tử sau khi Qun lực miền Nam Việt Nam sụp đổ trước sự tấn cng của qun xm lăng cộng sản Bắc Việt. Họ cn nng cạn nghĩ rằng sự đầu hng của Đại tướng Dương văn Minh, Tổng Thống bất hợp hiến do Quốc Hội hấp tấp đưa ln trong ba ngy cuối cng (từ 28-4 đến 30-4-1975) đ chnh thức xa bỏ Việt Nam Cộng Ha, một quốc gia độc lập đ được Hiệp định Genve 1954 minh thị cng nhận v l một trong 12 nước đ k kết Hiệp định Paris 1973 trước sự chứng kiến của Tổng Thơ K Lin Hiệp Quốc. Lập luận của họ hon ton sai tri về cả hai mặt php l v thực tại.
Trong phạm vi hạn hẹp của bi viết nầy, ti muốn căn cứ vo lịch sử của một số nước ở u chu đ c hon cảnh giống như miền Nam Việt Nam để khẳng định Việt Nam Cộng Ha vẫn cn tồn tại v sẽ c nhiều triển vọng thu hồi quyền độc lập tự chủ trong tương lai khng xa.

Lịch sử của một số nước u chu đ bị xm lăng v mất độc lập

1. Nước Ba Lan (Poland, Pologne)

Thnh lập trong thế kỷ 10 do Đại Cng tước (Grand Duc) Mieszko, Ba Lan l một nước nhỏ ở Đng u đ bị 3 Vương quốc lớn bao quanh (Nga, Phổ v o) qua phn lnh thổ năm 1795 v mất độc lập trong một thời gian di trn một thế kỷ . Tuy nhin, nước Ba Lan khng mất m vẫn tồn tại nhờ dn tộc Ba Lan c lng yu nước mnh liệt v tinh thần kin tr hy sinh tranh đấu để khi phục độc lập của Ba Lan.

Sau Thế Chiến I, nước Ba Lan độc lập hồi sinh năm 1918. Nhưng đến năm 1939, hai cường quốc lng giềng (Đức v Lin X) lại xm lăng nước Ba Lan để phn chia lnh thổ của nước nầy. Dn tộc Ba Lan đ dũng cảm tiếp tục tranh đấu chống ngoại xm v đ phải hy sinh rất nhiều cho độc lập tự chủ của nước nh.

Sau Thế Chến II, nước Ba Lan thu hồi độc lấp v tồn tại đến ngy nay. Ba Lan l một thnh vin của Ủy Hội Kiểm Sot Đnh Chiến tại Việt Nam từ năm 1954.

1. Nước o (Austria, Autriche)

Thnh lập năm 996 từ lnh địa Bavaria, một tiểu bang lớn của nước Cộng Ha Lin Bang Đức ngy nay (c thủ phủ l thnh phố Munich), nước o l một đế quốc hng mạnh vo bực nhứt ở u chu đ giao chiến với Hong đế Php Napolon Bonaparte. Đế quốc o-Hung (Austro-Hungarian Empire) đặt dưới quyền cai trị lu di của Hong tộc Habsbourg.
Sau Thế Chin I, đế quốc o-Hung tan r v trở thnh một nước Cộng Ha (Austrian Republic) từ 1918 đến 1933. Năm 1938, Quốc trưởng của nước Đức Adolf Hitler, một người sanh tại nước o, st nhập nước của mnh vo nước Đức.

Sau Thế Chiến II, nước o tranh thủ độc lập năm 1955 v thnh lập nền Đệ nhị Cộng Ha.

Cả hai nước Đức v o đều ni tiếng Đức. Nhưng dn tộc o vẫn muốn c một nước nhỏ độc lập tự chủ tch rời khỏi nước Cộng Ha Lin Bang Đức, một nước lớn hng mạnh.

1. Estonia, Latvia v Lithuania l ba nước rất nhỏ ở vnh biển Baltic, gip ranh với nước khổng lồ Nga.

Sau Thế Chiến I, Estonia, Latvia v Lithuania được độc lập đối với hai nước lớn Nga v Đức. Nhưng năm 1940, thi hnh hiệp ước Molotov-Ribbentrop k kết với nước Đức sau khi Thế Chiến II bng nổ năm 1939, Lin X thn tnh ngay 3 nước lng giềng Estonia, Latvia v Lithuania. Mất độc lập, 3 nước nhỏ nầy bị st nhập vo lnh thổ Lin X từ năm 1940. Mi đến năm 1991, sau sự sụp đổ của đế quốc cộng sản Lin X, 3 nước Estonia, Latvia v Lithuania mới thu hồi độc lập, gia nhập Lin u (European Union) v Minh Ước Bắc Đại Ty Dương (NATO) để được bảo vệ chống lại sự xm lấn của nước Nga.

Kết luận

Cc nước Ba Lan, o, Estonia, Latvia v Lithuania l những nước nhỏ thu hồi được độc lập tự chủ nhờ lng yu nước v tinh thần kin tr tranh đấu của nhn dn cc nước nầy cho độc lập của qu hương xứ sở.

Nhn dn miền Nam Việt Nam cần phải noi theo gương sng của nhn dn cc nước nhỏ kể trn ở u chu để thu hồi độc lập v ti lập chnh thể Cộng Ha. Sau 42 năm thống trị bạo tn v tham nhũng bc lột của đảng Cộng Sản, đại bộ phận quần chng nhn dn Việt Nam từ Nam ch Bắc đ nhận thấy chnh thể Cộng Ha c nhiều ưu điểm hơn chế độ độc ti ton trị của đảng Cộng Sản. V vậy, nhn dn Việt Nam cần phải quyết tm giải thề chế cộng sản để trnh khỏi đại họa Bắc thuộc lần thứ 5. Muốn ngăn chận m mưu st nhập nước Việt Nam vo Trung Quốc năm 2020, cần phải nhanh chng thi hnh Hiệp định Paris 1973. Đ l một giải php php l khả thi trong hiện tnh đất nước Việt Nam.

California, ngy 15-8-2017

Thẩm phn Phạm Đnh Hưng