Đảng Dn chủ th thấy nước Mỹ thất bại cn hơn muốn thấy ng Trump thnh cng.

L cng dn Mỹ v lun đặt niềm hy vọng vo Tổng thống Trump. Thế nhưng những người ủng hộ ng Trump vẫn lun e d khi cng khai ủng hộ Tổng thống. Cử tri Mỹ cho rằng cc đảng vin Dn chủ th thấy nước Mỹ thất bại cn hơn muốn thấy ng Trump thnh cng.

Đại Kỷ Nguyn tiếng Anh đ ni chuyện với năm người dn ở tiểu bang Ohio để biết những gi trị của họ ph hợp với Tổng thống Trump như thế no v những vấn đề quan trọng đối với họ. Cc cuộc phỏng vấn ny diễn ra từ ngy 28/7 đến ngy 5/8.

B Marsha, 66 tuổi, khng muốn nu đầy đủ tn họ trong cuộc phỏng vấn ny, v với đất nước chng ta bị chia rẽ như hiện nay, chng ti khng cảm thấy an ton.

Chng ti l những người ủng hộ ng Trump, nhưng chng ti sợ khng dm dn decal [ủng hộ ng] ln xe hơi v sợ rằng c người sẽ đập vỡ cửa knh. Chng ti khng dm để tấm biển [ủng hộ] no trong sn v sợ c người sẽ nm ci g đ qua cửa sổ.

Thật kinh khủng khi phải như vậy, bởi v ti l một người hướng ngoại. Nhưng bạn phải như vậy, bởi v bạn cn c con chu, ai m biết được l ai đ c thể sẽ lm g khi họ trở nn đin rồ.

Trước kia chưa từng bao giờ như vậy. Chưa bao giờ.

B Marsha, một nhn vin ngn hng đ nghỉ hưu, qu trọng sự tự do v an ton cho gia đnh mnh b c bốn người con v v su người chu. An ninh X hội l vấn đề hng đầu đối với b, kế đến l hưu tr v chăm sc y tế.

B rất tin tưởng vo Tổng thống Trump v khng cảm thấy phiền v tnh bộc trực của ng.

ng ấy l niềm hy vọng lớn nhất m chng ta c trong rất rất nhiều năm qua, bởi v ng ấy khng ngại hnh động.

ng ấy khng đấm ai cả, ng ấy chỉ ni những g ng ấy nghĩ. ng ấy khng phải l người ngoại giao. ng Obama th rất ngoại giao, được học cao v rất giỏi diễn thuyết. ng Trump rất tốt, ng ấy chỉ ni với bạn những g ng ấy nghĩ, nếu bạn khng thch điều đ th qu tệ, điều đ động chạm đến rất nhiều người.

Ti chỉ nhn vo những g m ng ấy muốn hon thnh thay v ng ấy bng bẩy như thế no với một chiếc micro. Nếu ng ấy c thể xoay chuyển đất nước ny th đ l một điều thần kỳ. Khng chỉ thot ra khỏi đống nợ, v cn ngăn chặn tất cả những người nhập cư [bất hợp php] khng cho họ vo, v trả lại việc lm cho người dn Mỹ.

Mọi người khng nhận ra l điều đ sẽ tốt đẹp hơn như thế no. Họ chỉ nghĩ rằng, Ồ, ti khng thch ng ấy, ng ấy thật l kh chịu. Ch, ng ấy c thể thật kh chịu, nhưng ng ấy thật sự c một số tưởng tốt.

An ninh X hội

B Marsha l một người ủng hộ việc xt duyệt kỹ hoạt động nhập cư.

Khng phải l chng ta khng muốn họ, [chng ta] phải đảm bảo rằng họ sẽ khng lm hại chng ta. Chng ta cần phải xt duyệt họ kỹ cng hơn để m chng ta c thể biết được l liệu họ c mối quan hệ no với khủng bố hay khng.

Đ l để gn giữ sự tự do m chng ta c v khng để cho n bị lm hại bởi những nhm người đang cố gắng thiết lập một đất nước của ring họ ở trong đất nước của chng ta luật Sharia v tất cả những thứ đ.

Cc bạn được cho đn đến đất nước ny, nhưng nếu cc bạn sẽ sống ở đy, hy tn trọng văn ha của chng ti v học ngn ngữ của chng ti. Đ l điều thường thấy trước kia. Nếu bạn muốn ở đy, bạn c thể l một người Mỹ. Nhưng nếu bạn chỉ muốn đến đy v lm điều của ring bạn, th đ khng phải l điều chng ti muốn. Đ khng phải l điều lm nn nước Mỹ.

B muốn thấy sự kết thc của cc thnh phố tr ẩn tị nạn v chấm dứt việc thu mướn những người nhập cư bất hợp php với gi rẻ hơn.

Cc gi trị bị thay đổi

B Marsha đ thấy những gi trị Mỹ bị suy giảm theo thời gian v tin rằng điều đ bắt đầu khi lời cầu nguyện bị xa bỏ khỏi cc trường học.

Mọi thứ đ xuống dốc kể từ đ. V điều đ đ bắt đầu lu rồi. Đặc biệt l cc trường tiểu học, gio vin, họ rung chung, họ ni Lời nguyện Trung thnh (Pledge of Allegiance), v sau đ họ cầu nguyện một cht.

Đối với những người đi nh thờ khng quan trọng l nh thờ no nếu họ đi nh thờ, họ c những điều chung với người khc, họ c những gi trị của tn gio, nếu họ tn trọng những gi trị đ, th mọi thứ sẽ hi ha. Nhưng một khi họ vứt bỏ tất cả những điều đ, th ci g cũng ra đi.

Giấc mơ Mỹ

Giấc mơ Mỹ ngy nay vẫn y như 50 năm trước đy. Tất cả chng ta đều muốn được gio dục, muốn c nh ring, c gia đnh, c xe hơi, được an ton, nhưng điều đ ngy cng trở nn kh hơn giấc mơ m tất cả chng ta c nhiều năm trước đy, n khng cn đ nữa, b Marsha ni.

B Marsha cho rằng tnh trạng việc lm khng cn ổn định như trước, v điều đ trở thnh một mối đe dọa đối với người Mỹ.

Nếu họ c thể thay thế bạn với một nửa tiền lương, th họ sẽ lm như vậy. Đặc biệt l khi bạn trở nn gi đi. By giờ mọi ci đều v những cng ty đ. Họ khng quan tm đến người Mỹ, bạn đ lm việc bao nhiu lu, bạn đ trung thnh như thế no đối với cng ty, bạn cống hiến những g cho cng ty. Tất cả những điều đ đều bị nm ra ngoi cửa sổ hết rồi, b ni.

Chng ta cần phải lm những điều m đ khiến ng Trump thắng cử. ng ấy đ hứa về việc kiểm sot v an ninh bin giới. ng ấy đ hứa về việc xt duyệt những người nhập cư từ những nước Hồi gio để đảm bảo rằng chng ta khng nhận bất cứ người no vo đy để pht động cc thứ. ng ấy hứa hỗ trợ cảnh st, việc thi hnh php luật. ng ấy hữa sẽ lm sạch cc thnh phố đang mục ruỗng, tăng cường qun đội, v chấm dứt cc thế hệ sống bằng tiền trợ cấp x hội Nếu họ l những người c sức khỏe để lm việc, v khng c vấn đề g cả, th họ nn lm việc.

Ni chung, b Marsha hi lng với những g m ng Trump đang lm.

ng ấy đang lm rất tốt. ng ấy đ tự lm những g m ng ấy c thể, nhưng những người ph rối thuộc Đảng Dn chủ đang đứng ngng đường để ngăn cản việc cải cch thuế v chăm sc y tế. Dường như những người Dn chủ th thấy nước Mỹ thất bại cn hơn l thấy ng Trump thnh cng.

(Bi nhận qua email)