Mời xem:

ng Đạo Dừa Nguyễn Thnh NamThủ tướng Nguyễn Cao Kỳ lập php trường ct xử bắn tội phạm tham nhũng:

Những việc lm minh bạch của VNCH đ gip cho VC c cơ hội tuyn truyền cho rằng chnh quyền miền Nam tn c, trong khi chnh chng mới l kẻ tn c hơn cả trăm lần nhưng v kho che đậy nn t người biết được bộ mặt thật của chng.

Lẽ ra người sưu tầm đ khng post khc phim ny nhưng sự thật vẫn l của lịch sử. Rất tiếc v khng gian xảo như kẻ th nn VNCH đ trả một ci gi qu đắt.