HY HNH ĐỘNG NGAY ĐỂ TIẾT KIỆM TIỀN THUẾ CHO NĂM 2017!

Luật thuế mới (Tax Cuts & Jobs Act) bắt đầu c hiệu lực cho năm 2018 sẽ giới hạn một vi loại tiền khấu trừ cho những ai xưa nay vẫn dng mẫu khấu trừ chi tiết (Itemized Deduction, form 1040 Schedule A). Một trong những giới hạn lớn nhất l tiền thuế lợi tức tiểu bang (state income tax), tiền thuế nh đất (real estate tax), thuế ti sản c nhn (personal property tax) sẽ khng cn được trừ hon ton như xưa m chỉ được trừ tối đa $10,000 tổng cộng.

Th dụ: thuế lợi tức tiểu bang $6,000; thuế nh đất $6,000; thuế xe cộ $1,000, cộng chung lại l $13,000. Bắt đầu năm 2018 (tax year 2018), người thụ thuế khng cn được trừ hết $13,000 m chi được php trừ $10,000. Mất đi $3,000 tiền khấu trừ đồng nghĩa với lợi tức thm $3,000, v số thuế phải đng cũng sẽ cao hơn. Với một người nằm trong mức thuế
(tax rate) 25%, số tiền sẽ phải đng thm l $750.

Nhiều tiểu bang v địa hạt trn ton quốc Mỹ đang cho php người thụ thuế được trả trước (prepay) thuế ti sản của năm 2018 trước ngy 31 thng 12 năm 2017. Qu vị c thể dng số tiền trả trước ny (prepaid property tax) để khai trn mấu khấu trừ chi tiết (itemized deduction) cho năm 2017. Điều ny sẽ gip qu vị giảm bớt lợi tức v tăng thm tiền thuế lấy lại (refund).

Song song với hạn chế khấu trừ tiền thuế ti sản, bắt đầu cho năm thuế 2018 (tax year 2018), những ai vay nợ "home equity line of credit (HELOC)" sẽ khng cn được khấu trừ tiền li nữa. V vậy nếu vị no c khả năng trả hết hoặc một phần mn nợ ny trước ngy 31/12/17 cũng nn lm để được khấu trừ nhiều hơn cho tax year 2017 thay v khng trừ được đồng no năm sau.

Năm 2017 (tax year 2017) l năm cht m tiền li home equity line credit v cc loại tiền thuế như kể trn cn được trừ khng giới hạn. Th dụ, một người nằm trong mức thuế 25% sẽ lấy thm được $1,000 nếu c thể trả trước $4,000 cho thuế ti sản của năm 2018 hoặc HELOC trước ngy 31/12/17.

Qu vị no muốn tiết kiệm tiền thuế cho năm 2017 hy hnh động ngay by giờ. Tuy chỉ cn vi ngy, nhưng nếu qu vị nhanh chn vẫn cn kịp. Đừng để trễ sẽ tiếc rẻ về sau!

(ti liệu của MGP)