3 CUỘC CCH MẠNG CỦA TT.TRUMP
V TẦM ẢNH HƯỞNG QUỐC TẾ

Gio sư Tiến sĩ NGUYỄN PHC LIN, Kinh tế / Geneva, 28.12.2017Chng ti khng phải l cng dn dn Hoa kỳ, nhưng quan tm tới Tổng Thống Mỹ v nước ny c tầm ảnh hưởng Quốc tế, nhất l đối với Tầu v Việt Nam hiện nay.

TT.D.TRUMP đ thực hiện 3 cuộc Cch Mạng sau đy c tầm ảnh hưởng Quốc tế v Việt Nam:

1) CCH MẠNG TA BẠCH ỐC
(LA REVOLUTION DE LA MAISON BLANCHE)

Đắc cử Tổng Thống Hoa kỳ trong sự ngất lịm đin loạn của B Hillary Clinton v B đ tưởng chừng nắm chắc 99% chức Tổng Thống trong tay. Giới Trung lưu gia trắng đ ra khỏi nh đi bỏ phiếu cho ng D.TRUMP để ng vo Ta Bạch Ốc đuổi đm Dn chủ thin tả đ lm mất đi sức mạnh đ c của nước Mỹ.

Tiếng "La Rvolution de la Maison Blanche" mượn từ Bi viết của Bo FIGARO Php ngay sau ngy ng Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa kỳ trong sự ngỡ ngng của Bo giới Thin tả Mỹ. Chnh những người da trắng đ xuống đường bỏ phiếu cho ng Trump để đuổi đm Dn chủ thin tả lẻo mp ra khỏi Ta Bạch Ốc.

Những Lnh đạo tại Ta Bạch Ốc như hai vợ chồng Clinton, Kerry, Biden, rồi Obama... xuất thn từ nhm sinh vin thin tả, phản chiến đối với Chiến tranh Việt Nam. Chng ti khng tin tưởng nhm ny trong mối lin hệ với Tầu cộng v Việt cộng. Đối với TT..Trump, chng ti tin tưởng ở Lập trường dứt khot chống cộng của ng v do đ chng ta dễ dng hợp tc với ng trong việc chống Cơ chế CSVN v chống Chệt cộng xm lăng.

2) CCH MẠNG MẬU DỊCH
(LAREVOLUTION DU COMMERCE INTERNATIONAL)

Tại Hội Nghị APEC ở Đ Nẵng, Tổng Thống D.TRUMP đ đọc Bi Diễn Văn tuyệt vời khẳng định Chnh Sch Mậu Dịch mới của Hoa Kỳ. ng lật ngược cch Mậu Dịch thỏa thuận ngồi chung rộng lớn ĐA PHƯƠNG kiểu WTO, TPP. Hoa kỳ từ nay chủ trương những Thỏa Hiệp Thương Mại SONG PHƯƠNG v hai đối tc K nhận v Tun thủ những Điều khoản "c đi c lại quyền lợi mới toại lng nhau".

Mậu dịch Quốc tế, trong một thời gian di, bắt đầu từ những Rounds thảo luận như Kennedy Round, Tokyo Round... để đi tới những thỏa thuận trong GATT. Đến thời Clinton, với chủ trương Ton Cầu Ha, GATT được đổi tn thnh WTO/OMC với tham vọng đa phương rộng ra TON CẦU. Nhưng những thỏa thuận đa phương cng rộng bao nhiu, cng bị những gian xảo lợi dụng. TT.TRUMP bỏ đa phương để trở lại SONG PHƯƠNG với những Hợp đồng cụ thể về hng ha m mục đch l hai bn thương thảo quyền lợi "c đi c lại cho toại lng nhau".

Trong Bi Diễn Văn tại APEC Đ Nẵng, Tổng Thống TRUMP đ long trọng tuyn bố Chnh sch Mậu Dịch mới của Hoa kỳ m trong đ ng nhấn mạnh đến những thả lỏng của cc Tổng Thống Clinton, Obama khiến Tầu gian xảo những k kết Mậu dịch đa phương để lm giầu thương mại cho mnh chnh yếu đến từ Thị trường Mỹ. Chnh v vậy m TT.TRUMP thắt chặt lại Mậu dịch, nhất l đối với Tầu. Việc thắt chặt ny thực sự đ bắt nguồn từ những năm 2007/2008 với cuộc Khủng Hoảng Ti chnh/ Kinh tế pht xuất từ Địa Ốc của Mỹ.

3) CCH MẠNG THUẾ KHA:
(LA REVOLUTION DE LIMPOSITION)

C những con đường Kch thch (Stimulus) Sản xuất Kinh tế để tăng độ Pht triển: (i) Gi thu Vốn rẻ bằng hạ Li suất chỉ đạo của Ngn Hng Trung ương; (ii) Những Chương trnh Đầu Tư lớn của Nh Nước (State Stimulus Investment Plans) để nng đỡ Mi Lực Tiu thụ v do đ Kch thch Sản xuất; (iii) Cắt Thuế (Tax Cut) cho pha Doanh nghiệp Sản xuất để họ c Vốn đầu tư Sản xuất. Tổng Thống D.TRUMP đ chọn cch thứ 3 (iii) m ng gọi l Chnh sch Thuế kha Lịch sử. Ngy 02.12.2017, Lưỡng Viện Hoa kỳ đ chấp nhận cuộc CCH MẠNG THUẾ KHA do TT.D. TRUMP nhất định chủ trương.

Kinh tế Mỹ xuống cấp qua thời cc Tổng Thống Dn chủ thin tả, nhất l thn Chệt cộng. TT.D.TRUMP phải sử dụng những Biện php để vực dậy Kinh tế Hoa kỳ. ng đ quyết định Biện php Giảm Thuế (Tax Cut). Rất t những nh Lnh đạo Hnh Php sử dụng Biện php ny v sợ tnh trạng thất thu lm thm hụt Ngn Sch. Tổng Thống TRUMP đ can đảm sử dụng Biện php "Tax Cut" trực tiếp vo Sản xuất để kch thch đầu tư v hạ Gi thnh cạnh tranh quốc tế.

Cuộc CCH MẠNG THUẾ KHA v cuộc CCH MẠNG MẬU DỊCH lin han ăn khớp với nhau để Hoa kỳ xy dựng lại sức mạnh Kinh tế của mnh m khng để những gian lận thương mại lm thất thot như cc đời Tổng Thống CLINTON v OBAMA.

Chệt đ lởi dụng Mi lực của cc Thị trường lớn Hoa kỳ v Lin u với những gian xảo Mậu dịch để lm giầu cho mnh trong suốt thời gian những Lnh đạo Ta Bạch Ốc thin tả v lm ngơ cho Tầu. Với Chnh sch Mậu dịch bằng thảo luận song phương của TT.Trump v Cch mạng Thuế kha lm cho hng ha Mỹ cạnh tranh quốc tế, Chệt cộng kh lng gian xảo. Cạnh tranh quốc tế trở thnh rất kh khăn cho Tầu, đồng thời Mi lực nội địa Tầu rất yếu, Kinh tế Chệt cộng chắc chắn xuống cấp. Kinh tế Tầu tn, th Kinh tế Việt Nam đang như chiếc xe ọp ẹp đi xuống giốc, tất nhin cng rớt mau xuống hố dể Dn tộc Việt Nam chn hẳn CSVN đi !

Gio sư Tiến sĩ NGUYỄN PHC LIN, Kinh tế