LUẬT THUẾ MỚI

Vũ Linh

Cuối cng th luật thuế mới đ ra đời. TT Trump thực hiện đượ cmột trong những lời hứa quan trọng nhất của ng. Đy l bộ luật cải tổ thuế lớn nhất từ thời TT Reagan cch đy hơn 30 năm.
Ngay năm 2018, ảnh hưởng trn c nhn sẽ được thấy qua việc mỗi phiếu lương sẽ được khấu trừ thuế (tax withholding) t đi, tức l năm tới, tiền qu vị mang về mỗi thng sẽ nhiều hơn năm qua.
Bộ luật cực kỳ phức tạp dĩ nhin, v chng ta sẽ khng thể no điều nghin chi tiết trong khun khổ một bi viết d kh di ny, chỉ cần biết qua vi điểm chnh.

THUẾ LỢI TỨC C NHN
Dưới đy l tm lược tỷ lệ thuế cho cc khung thuế, theo cơ quan truyền thng khng đảng phi PBS:


Khấu trừ tiu chuẩn (standard deduction) cho những người khng chiết tnh chi tiết (no itemized deductions) sẽ l $12.000 cho c nhn, $18.000 cho chủ gia đnh. Hai vợ chồng khai chung sẽ được khấu trừ $24.000. Tức l tăng gấp đi mức hiện nay. C lợi lớn cho giới c lợi tức thấp, đối với nh giu khng p dụng v họ đều khng lấy khấu trừ tiu chuẩn.
Mỗi đứa trẻ trong gia đnh cũng được khấu trừ từ $1.000 hiện nay, ln $2.000.
Vi v dụ điển hnh về mức thuế phải đng, dựa trn trường hợp vợ chồng khai thuế chung, c hai con nhỏ, lấy khấu trừ tiu chuẩn:
- Lợi tức $24.000 một năm, hiện nay lấy về được $900, theo thuế mới, lấy về $4.000
- Lợi tức $30.000 một năm, hiện nay đng $300, năm tới khng đng thuế m cn lấy về $3.400
- Lợi tức $55.000 một năm, hiện nay đng $4.300, năm tới lấy về $300
[Ni cch khc: ngưỡng cửa bắt đầu phải đng thuế theo luật hiện hnh l $30.000; theo luật mới l $55.000. Số người khng đng thuế sẽ tăng từ 35% ln tới 50% dn Mỹ]
- Lợi tức $120.000 một năm, hiện nay đng $25.000, năm tới đng $17.000, giảm $8.000 (-32%)
- Lợi tức $1.000.000 một năm, hiện nay đng $389.000, năm tới đng $357.000, giảm $32.000 (-8%)
Trn đy l ước tnh đơn giản để qu độc giả c một khi niệm thi, trn thực tế, mỗi trường hợp mỗi người mỗi khc v nhiều thuế phụ hay khấu trừ khc. Qu độc giả cần tham khảo chuyn gia khai thuế.
Những con số trn chỉ l thuế lợi tức lin bang thi, khng kể đng gp cho quỹ an sinh Social Security, hay bảo hiểm y tế người gi Medicare, hay cc thuế tiểu bang v địa phương.
Một điểm quan trọng cho dn cư cc tiểu bang đnh thuế lợi tức c nhn, như Cali: theo luật thuế mới, thuế lợi tức tiểu bang vẫn được khấu trừ khỏi thuế lợi tức lin bang, nhưng bị giới hạn tới $10.000, phần cao hơn khng được khấu trừ.
Nếu qu độc giả Cali c lợi tức dưới $120.000 một năm th khỏi thắc mắc chuyện ny v vẫn được khấu trừ hết. Nếu c lợi tức $120.000, sẽ phải đng $11.000 (9%) thuế lợi tức cho Cali, được khấu trừ $10.000, khng được khấu trừ $1.000 phụ trội cn lại.
Một đại gia lnh $1.000.000, sẽ phải đng $130.000 (13%) thuế cho Cali, trước đy được khấu trừ hết, by giờ chỉ được khấu trừ $10.000, khng được khấu trừ phần $120.000 cn lại.
Việc khấu trừ tới $10.000 ny cũng p dụng cho thuế nh. Do đ, triệu ph phải trả thuế nh hơn $10.000 mới phải lo khng được khấu trừ.
Việc khng được khấu trừ qu $10.000 sẽ l gnh nặng lớn cho cc nh giu trong cc tiểu bang giu đnh thuế tiểu bang nặng như Cali, New York,... Nh ngho v trung lưu khng bị thiệt hại g.

THUẾ LỢI NHUẬN KINH DOANH
Thuế lợi nhuận kinh doanh, sẽ giảm từ 35% xuống 21%, bất kể mức no.
Ring với cc cng ty c lợi nhuận dưới $315.000 một năm, 20% lợi nhuận đầu sẽ được khấu trừ, khỏi chịu thuế.
V dụ: một tiệm ăn lời $200.000, hiện nay phải đng 35% tức l $70.000 thuế. Theo luật thuế mới, 20% đầu sẽ được khấu trừ, tức l chỉ phải đng thuế trn lợi nhuận $160.000, ở mức 21%, tức l chỉ phải đng $33.600, bớt hơn một nửa.
Tuyệt đại đa số cng ty trung v tiểu thương ở trong khung thuế ny, v việc khấu trừ 20% cũng như mức thuế 21% sẽ gip họ c thm tiền mở mang thm, thu thm nhn vin, mua thm my mc dụng cụ. Đy l biện php cụ thể gip tiểu thương mạnh nhất.
Thay đổi thuế xuất cng ty l điểm quan trọng nhất trong luật mới v c thể giảm thuế bạc triệu cho cc cng ty, c tc động lớn trn kinh tế trong khi những cắt giảm thuế c nhn của TT Bush c tc động nhẹ hơn v chỉ giảm vi trăm hay vi ngn cho c nhn.

OBAMACARE
Luật bắt buộc phải c bảo hiểm y tế nếu khng sẽ bị phạt, bị hủy bỏ. C nghi l mọi người c quyền khng mua bảo hiểm nếu khng muốn. Đy l một điểm cột trụ của Obamacare, by giờ bị hủy, coi như Obamacare co chung phn nửa, chỉ cn lại điều luật khng cho cc hng bảo hiểm từ chối những người đ c bệnh trước, l điều m ai cũng đồng .
xxx

TTDC loan tin luật giảm thuế bị đa số dn Mỹ chống đối. Tại sao? Rất giản dị: v sự xuyn tạc v h dọa của TTDC thin tả, v hơn một nửa nước Mỹ nghi ngờ hay chống đối tất cả những g TT Trump lm cho d việc lm đ c lợi cho họ. C những nh bo hiểu biết nhưng cố tnh bp mo để đnh Trump. C những nh bo m tịt nhưng thấy c dịp đnh Trump th cứ nhẩy vo đnh tiếp d khng hiểu mnh đang ni g. Tnh trạng chia rẽ phe phi chnh trị chưa bao giờ v l như hiện nay.
Trước khi bn vo cuộc tranh ci, ta cần phải hiểu r thuế l g?
Trn căn bản, việc thu thuế c ba mục đch chnh. Trong cả ba mục đch đ, cch nhn của phe cấp tiến khc hẳn cch nhn của khối bảo thủ. Từ đ đi đến xung đột quan điểm, rồi đi đến xuyn tạc, bp mo để chống ph nhau.

MỤC ĐCH ĐẦU TIN: KINH PH QUỐC GIA
Đầu tin v r nhất: thuế l nguồn tiền để Nh Nước chi cho những mục tiu c lợi chung như quốc phng, an ninh trật tự, an sinh x hội, gio dục, giao thng, tiện nghi cng cộng,... Đến đu l đủ cho Nh Nước v đến đu th mang tnh trấn lột dn?
Đảng DC lo bnh trướng tối đa vai tr v em, với hng h sa số luật lệ, v đủ kiểu trợ cấp, do đ cần rất nhiều tiền. Họ suốt ngy h hon chỉ muốn thu thuế nh giu thi. Trong một cuộc tranh luận trn TV với cụ x nghi Sanders, TNS Ted Cruz của Texas đ ni ngay nước Mỹ khng đủ triệu ph để thực hiện kế hoạch thuế của đảng DC.

MỤC ĐCH THỨ HAI: ĐIỀU HNH KINH TẾ
Trong chế độ kinh tế thị trường, Nh Nước khng can thiệp trực tiếp qu mạnh vo guồng my kinh tế, m chỉ c thể can thiệp gin tiếp bằng chnh sch thuế.
Khi kinh tế tr trệ hay khi Nh Nước muốn kinh tế tăng trưởng mạnh hơn th giảm thuế để dn c thm tiền xi, cc cng ty c thm tiền đầu tư vo hng xưởng, thu nhn cng, tăng gia sản xuất. Ngược lại khi kinh tế si sục qu, để trnh lạm pht th Nh Nước tăng thuế, thu bớt tiền để dn xi bớt lại.

MỤC ĐCH THỨ BA: TI PHN PHỐI LỢI TỨC
Hầu như tất cả chế độ thuế trn thế giới đều mang tnh lũy tiến. Tựu trung th những người c lợi tức cao phải đng thuế theo tỷ lệ cao hơn để Nh Nước c tiền trợ cấp cho những người lợi tức thấp hơn.
Đy l hnh thức ti phn phối lợi tức. Vấn đề l ti phn phối tới mức no. Phe DC chủ trương lấy thuế nh giu thật nhiều để cấp dưỡng nh ngho tối đa, trong khi khối CH chủ trương chỉ cần một mức lưới an ton tối thiểu cho dn ngho, cn th người dn nn c tư tưởng tự lực cnh sinh khng nằm di chờ trợ cấp.
xxx
Phải ni ngay, luật thuế mới, cũng như bất cứ luật lớn nhỏ no, khng thể thỏa mn tất cả khối 330 triệu dn Mỹ. Bất cứ luật no cũng c người c lợi, c người bị thiệt thi. Trong khối người đang trả thuế, c thể 5% sẽ phải trả thuế cao hơn v nhiều loại khấu trừ sẽ bị hủy bỏ (như việc giới hạn khấu trừ thuế tiểu bang tới $10.000 như vừa bn qua, sẽ khiến vi nh giu phải đng thuế nặng hơn), 85% được giảm thuế, 10% khng thay đổi g.
Ta xt lại những lập luận chống đối giảm thuế.

1. GIẢM THUẾ KHIẾN NGHO SẼ NGHO THM, GIU ĐƯỢC GIU THM
Lập luận mỵ dn phiạ. Trước hết, như trn đ ghi nhận, số người khng đng thuế g hết sẽ tăng từ 35% ln gần 50%: một nửa nước khng phải đng thuế g hết.
Về mấy ng nh giu, lấy v dụ một ng c lợi tức một triệu như trn. TTDC phớt lờ việc ng ny đ đng $357.000 thuế, m lo xoy vo việc ng ny được giảm thuế, tức l 'giu thm' $32.000.
Sự thật, ng ta khng 'giu thm', m chỉ l đng t thuế hơn. Số tiền ny thay v đi vo Nh Nước để cc cng chức vung ra cửa sổ, ng 'nh giu' sẽ được giữ lại để đầu tư kinh doanh, mở thm cửa tiệm, hng xưởng. Nếu ng khng muốn đầu tư, c thể mang tiền đi mua sắm gip tiu thụ hng ho, hay bỏ vo ngn hng gip ngn hng c thm tiền cho khch hng vay mượn lm kinh doanh. Trong cả ba cch, cch no cũng l bơm tiền, gip kinh tế tăng trưởng, tạo cng ăn việc lm hay khiến mức lương hiện hữu gia tăng.
C thể kinh doanh pht triển khiến ng giu thm thật, nhưng trong khi đ, ng cũng gip khng biết bao nhiu người khc giu thm theo, c cng ăn việc lm, d lnh lương thấp cũng cn nhiều hơn lnh tiền thất nghiệp.
Trong quan điểm của DC, họ nghĩ cần đnh thuế cao v Nh Nước c khả năng xử dụng tiền hữu ch hơn, do đ tiền nn vo tay Nh Nước cng nhiều cng tốt, người dn giữ lại cng t cng tốt.
Đy l căn bản khc biệt giữa thức hệ x hội chủ nghi v kinh tế thị trường. Khối thin tả lun lun tin tưởng ở khả năng điều hnh kinh tế của cc cng chức [trong cc xứ CS, tất cả đều do cng chức 'ln kế hoạch'], trong khi khối thin hữu tin vo khả năng của mỗi người dn.

2. GIẢM THUẾ ĐỂ TĂNG THU TỰ N Đ L MỘT NGHỊCH L
GS Ben Voth của đại học SMU đ nghin cứu về ba cuộc trừ thuế lớn gần đy. Dưới đy l tm lược kết quả:
- TT Kennedy trừ thuế 1961 khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) l 2,6%. Trong 2 năm sau, 1962-1963: GDP tăng 6,1% v 4,4%; thuế thu vo tăng 15% trong hai năm. (Đừng qun TT Kennedy l đảng DC, cũng giảm thuế cho nh giu khi cần tăng trưởng đấy)
- TT Reagan trừ thuế 1982 khi tăng trưởng ở mức -1,9% (m). Trong 5 năm sau, 1983-1988: trung bnh kinh tế tăng trưởng mỗi năm 3,8%; thuế thu vo tăng 10% mỗi năm.
- TT Bush con trừ thuế 2002 khi kinh tế tăng 1,0%: Trong 4 năm sau, 2003-2007: trung bnh kinh tế tăng hơn 2,5% mỗi năm; thuế thu vo cũng tăng 10% mỗi năm.
Tại sao giảm thuế xuất m tiền thuế thu vo lại tăng? V giảm thuế gip dn c nhiều tiền xi hơn, cc cng ty c tiền pht triển kinh doanh, gia tăng thu hoạch v lợi nhuận, sẽ đng thuế nhiều hơn, trong khi nhiều người c việc lm hơn, c lợi tức cao hơn nn c khả năng đng thuế cao hơn. Đy khng phải l chuyện l thuyết, m đ được lịch sử chứng minh qua ba lần giảm thuế nu trn.

3. GIẢM THUẾ SẼ TẠO THM THỦNG NGN SCH
Luật thuế mới c thể sẽ tạo ra $1.400 tỷ thm thủng ngn sch trong 10 năm tới, theo Phng Ngn Sch Thượng Viện, khng phải $6.000 tỷ như một vi người phng đại để h dọa. Lạ thật, ci đảng tăng cng nợ gấp đi, ln tới $20.000 tỷ để lấp thm thủng ngn sch trong 8 năm Obama by giờ sao lại hoảng hốt với $1.400 tỷ trong 10 năm tới?
TTDC phn "dn ngho sẽ cong lưng ra gnh ci thm thủng" đ, qua việc trợ cấp bị cắt, v cắt thuế chỉ l mn qu TT Trump tặng cho cc tỷ ph để họ "bảo vệ ngai vng" của ng.
Hai cu đố vui cho qu vị:
1. Đố qu vị biết nếu cc nghị sĩ, dn biểu CH cắt hết trợ cấp của dn Mỹ, bao nhiu vị sẽ ti đắc cử? (Cu trả lời: zero. Cho nn sẽ khng c ng b CH no lm chuyện đin ny)
2. Đố qu vị biết tại sao TT Trump phải tặng qu cho tỷ ph? (Cu trả lời: v ng Trump đắc cử nhờ phiếu của 63 triệu... 'tỷ ph'!)
Thật ra, 1.400 tỷ thm thủng l cch tnh phần lớn dựa trn tnh trạng kinh tế hiện hữu, m khng kể đến việc kinh tế sẽ tăng trưởng v tiền thuế thu vo sẽ tăng như trong cc cuộc giảm thuế của ba vị tổng thống vừa nu trn.
Chỉ số chứng khon tăng vn vụt từ ngy ng Trump đắc cử tổng thống chnh v cc doanh gia tin tưởng giảm thuế sẽ đưa đến tăng trưởng kinh tế mạnh, tất cả cc cng ty sẽ lớn mạnh v lời to.

4. LUẬT THUẾ MỚI KHNG CNG BẰNG
C người cho rằng luật mới khng cng bằng, bắt những người đi lm cật lực lnh lương cao như chuyn vin điện ton, hay bc sĩ, phải trả thuế tới 37% trong khi cc nh đầu tư giu c, lm biếng chẳng lm g, ăn khng ngồi ngp bỏ tiền vo một cng ty c lời, chỉ đng thuế c 21%.. Những người đưa ra lập luận ny r rng chưa bao giờ lm chủ cng ty no.
Thực tế, ng nh giu lm biếng chủ cng ty ny phải đng thuế tới hai lần, c thể ba lần khng chừng: lần thứ nhất, đng 21% trong lợi nhuận của cng ty (corporate income tax), lần thứ hai đng 37% trn số tiền lương hay tiền thưởng được cng ty chia lại cho ng (individual income tax), v lần thứ ba, nếu cổ phiếu cng ty tăng gi hay c chia cổ tức, lại phải đng thm 20% thuế trn lợi nhuận đầu tư (capital gain tax).
ng bc sĩ chỉ đng c một lần thuế.

5. CC CNG TY LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỈ V MUỐN C LỜI, KHNG ĂN THUA G ĐẾN THUẾ
Những người đưa ra lập luận ny hiển nhin chưa bao giờ lm kinh doanh. Cc doanh gia lun lun coi vấn đề thuế l then chốt. Cong lưng lm cho c lời nhiều để rồi Nh Nước lấy thuế hết th ai dại g lm nữa.
Hiện nay, cc cng ty Mỹ c gần 3.000 tỷ đ tiền mặt. Thay v đầu tư vo hng xưởng th họ để tiền trong cc ngn hng tại cc nước gọi l thin đường thuế như Bahamas, Ireland, Tại sao? Khng phải v họ thiếu tưởng tượng, c tiền m khng biết lm g để sinh lời, nhưng m v TT Obama suốt ngy hăm dọa tăng thuế cng ty, nn họ sợ mang tiền về đầu tư tại Mỹ sẽ phải đng thuế đến tắt thở. Để tiền đ, chờ cơ hội đầu tư tại xứ chậm tiến no đ, c lời cất ở những nơi t thuế nhất, khng dại g đem về Mỹ cho TT Obama chặt chm.
Một điểm đặc biệt của thuế mới: những số tiền đ c thể chuyển về nước v chịu thuế khoảng 10%. Biện php mới ny sẽ khuyến khch cc đại cng ty Mỹ mang tiền lời về Mỹ đầu tư lập hng xưởng, tạo cng ăn việc lm cho Mỹ, nhất l khi thuế lợi nhuận cng ty đ giảm mạnh, cn c 21%.
Phải ni ngay, biện php giảm thuế ny tự n chưa đủ để cc đại cng ty mang tiền về Mỹ, v cn một l do nữa họ khng muốn đầu tư tại Mỹ: những thủ tục, luật lệ hnh chnh cực kỳ nặng nề v tốn km của Mỹ, trong đ c những luật lệ chi tiết lin quan đến bảo vệ mi sinh, hm nng địa cầu, quyền lợi nghiệp đon,... Chnh quyền Trump đang lặng lẽ cắt giảm hng ngn luật lệ thủ tục ny cũng v mục đch khuyến khch cc cng ty ny trở về Mỹ thi.

6. QUA 2027, THUẾ SẼ TĂNG LẠI
C người h hon thuế của 53% dn (hầu hết ngho v trung lưu), sẽ tăng lại vo năm 2027. Cũng vẫn l chuyện h dọa.
Thuế xuất c nhn trn c hiệu lực tới 2025, tới khi đ quốc hội sẽ quyết định tiếp tục giữ nguyn, hay tăng hay giảm, ty tnh hnh kinh tế v chnh quyền khi đ. Ngay by giờ khng ai biết chuyện g sẽ xẩy ra.
Mức thuế được giảm mỗi năm sẽ bớt v lợi tức thin hạ tăng. Tới năm 2027, nếu vẫn giữ thuế xuất mới ny, theo Washington Post, dn c lợi tức $75.000 sẽ bị tăng thuế 4%; dn với lợi tức $30.000 sẽ bị tăng tới 25%. Điều WaPo khng viết l cho d tăng như vậy, th mức thuế vẫn thấp hơn khấu trừ tiu chuẩn, tức l những người ny vẫn chẳng phải đng thuế g hết, hoặc c phải đng, th số tiền phụ trội cũng khng đng kể. Theo Tax Policy Center, những người c lợi tức $75.000 sẽ phải đng thuế ở mức $30 cao hơn mức của 2017! Mười năm nữa mới tăng ba chục đ!
Ci mnh gian của TTDC l chỉ viết "tăng thuế", để h dọa nhưng khng dm ghi r con số thật.

7. GIẢM THUẾ KHIẾN 13 TRIỆU NGƯỜI MẤT BẢO HIỂM
Giảm thuế hay khng, chẳng ảnh hưởng g đến bảo hiểm y tế hết. Chỉ l trong luật thuế mới, c điều lệ đặc biệt hủy bỏ việc đng thuế phạt nếu khng c bảo hiểm y tế.
Một khi khng bị phạt, nhiều người, nhất l giới trẻ cảm thấy mnh khỏe mạnh, sẽ khng mua nữa. Họ khng c bảo hiểm v tự khng muốn mua chứ khng ai khng cho họ mua như phe cấp tiến m chỉ một cch thiếu lương thiện khi dng danh từ mất. Khng muốn mua bảo hiểm khc rất xa với 'mất' bảo hiểm. Chưa kể con số 13 triệu chỉ l giả tưởng, v thật sự chẳng ai biết bao nhiu người sẽ khng mua bảo hiểm.
Trn phương diện kinh tế, việc khng bắt buộc phải mua bảo hiểm sẽ chặn đứng một phần cc mưu toan tăng ph bảo hiểm của cc hng bảo hiểm. L luận giản dị như abc: bắt thin hạ mua, cc hng tha hồ tăng gi, thin hạ khng trốn đi đu được. Trốn qua hệ thống Obamacare th kẹt v cc hng bảo hiểm bỏ Obamacare hng loạt v lỗ qu. Khng bắt thin hạ mua, tăng gi họ sẽ khng mua nữa, cc hng bảo hiểm muốn bn, phải hạ gi thi.
C người ni sẽ c nhiều người bị mất bảo hiểm thật v bảo ph cao qu họ khng mua nổi nữa. Ở đy c vi điểm những người chỉ trch khng ni tới: 1) như vừa bn, bảo ph c nhiều triển vọng sẽ giảm chứ khng tăng, 2) luật Nh Nước trợ cấp mua bảo hiểm vẫn chưa bị hủy bỏ, do đ, Nh Nước vẫn trợ cấp tiền mua bảo hiểm nếu cần, v 3) số người thực sự khng thể mua bảo hiểm sẽ rất nhỏ.
xxx

Tm lại, giảm thuế c lợi cho 85% dn đang phải đng thuế, ngoi ra chẳng ảnh hưởng g đến những người 'ngho' hồi no đến giờ khng đng thuế g hết. Thế nhưng ta thấy trn TV v bo ton l chỉ trch v sỉ vả. Tại sao? TTDC chiả tay la hoảng chng ta chỉ được trừ c vi ngn trong khi Bill Gates được trừ vi triệu, bất cng qu!. Hay l "triệu ph được cắt thuế nhiều qu, ai đng tiền foodstamps cho ti?".
Trong mục đch đnh ph TT Trump, TTDC v phe cấp tiến cố tnh khai thc, kch động ci tnh ỷ lại, tham lam, so b, ganh tỵ, trong bản tnh mỗi người. Để rồi giảm thuế cho dn vẫn l ci tội.
Đọc TTDC, người ta c cảm tưởng l mấy anh nh giu đều l những tay ma quỷ hắc m chuyn cướp của giết người chiếm đoạt ti sản thin hạ, do đ chng cần phải bị đ ra trấn lột hết tiền bạc của cải, trả lại cho dn cng đinh hay dn nằm nh chờ oeo-phe. Cứ giu l đ c tội rồi. Nghe hao hao như Mao v Hồ đang ni chuyện.
Sự thật khc xa. Hầu hết dn nh giu ở Mỹ đều l những người ti giỏi, cật lực lm việc (người giu nhất thế giới, Jeff Bezos, chủ Amazon, với gia ti 100 tỷ đ, vẫn lm việc khng dưới 14 tiếng một ngy). Phần lớn họ từ hai bn tay trắng đi ln. Khng ai l thnh phần ăn cướp, cũng chẳng ai lm giu nhờ tham nhũng kiểu cc quan đỏ. Tại sao họ chịu kh v thng minh nn giu c l ta phải tm cch lấy bớt tiền của họ? Nhờ những nh giu sở hữu đủ loại đại cng ty ny m chng ta mới c cng ăn việc lm. Hy nghĩ lại xem Amazon hay Apple, họ đ cung cấp bao nhiu trăm ngn jobs cho thin hạ? Theo phe cấp tiến, c lẽ phải đnh thuế cho tới khi họ ph sản, trở lại ngho như qu độc giả v kẻ ny th mới l cng bằng. Bnh đẳng trước chn bo bo của CS.
Cn ni về những người chẳng lm g, nhưng giu v hưởng gia ti, th cu hỏi l gia ti đ từ đu ra? C phải bố mẹ hay ng b của họ cầy cuốc m ra khng? Qu vị đi lm cật lực, muốn c cng nhiều tiền để lại cho con chu cng tốt. Đến khi qu vị đi theo cc cụ, người ta nhẩy đến lấy hết gia ti để lại cho con chu qu vị v khng phải tiền chng lm ra. Qu vị no ủng hộ kiến ny xin mời ủng hộ đảng DC.
Cuộc tranh ci về thuế hiện nay giữa hai khối DC v CH tm lại chỉ phản ảnh hai ci nhn khc biệt: DC nhn thuế như cng cụ tạo bnh đẳng x hội bằng cch ti phn phối lợi tức, lấy tiền nh giu để trợ cấp cho nh ngho, khiến cả nước ngho ngang nhau (mục đch 3); CH nhn thuế như cng cụ tăng trưởng kinh tế, giảm thuế nh giu v cng ty để họ đầu tư vo kinh tế khiến cho cả nước giu ln (mục đch 2). Ở đy, hnh ảnh quen thuộc l ci bnh pizza: một l chia ci bnh hiện c ra cho đồng đều hơn, mỗi người đều c phần, nhưng ci phần đ mỗi ngy mỗi nhỏ đi; hai l lm cho ci bnh đ lớn ra, phần mỗi người khng đồng đều nhưng mỗi người đều thấy phần của mnh lớn ra.
Chống đối l điều dễ hiểu. Điều kh chấp nhận l những lập luận xuyn tạc thiếu lương thiện, dng lời lẽ dối tr lừa gạt những người t hiểu biết.
Rất c thể đy l canh bạc vĩ đại của đảng CH. Cải tổ thuế thnh cng, DC khng c hy vọng nắm quyền t nhất cho tới năm 2024. Nếu cải tổ thất bại, khng mang lại pht triển kinh tế, cng ăn việc lm cho dn th hậu quả cho CH c thể thấy ngay vo cuộc bầu cử năm tới v dn Mỹ khng đủ kin nhẫn chờ năm ba năm xem tc động thực sự của giảm thuế ra sao.
Tất cả cc nghị sĩ v dn biểu DC, khng c một người no biểu quyết ph chuẩn luật thuế mới. B Nancy Pelosi, lnh tụ khối DC tại Hạ Viện, tuyn bố Đy l tận thế!. TTDC nhất loạt đả kch v truyền thng tỵ nạn ta chăm ch thng dịch.
Một cu đố vui nữa cho qu vị:
Đố qu vị biết qua năm 2018, những người chống đối ny sẽ lm g?
Cu trả lời: sẽ khng c tới một người xuống đường biểu tnh đi thu hồi luật thuế mới, ngoan cố đi đng mức thuế cao như cũ. Tất cả, từ b Pelosi tới cc cụ tỵ nạn, sẽ rất bận điều nghin luật mới thật kỹ để xem mnh c thể trừ được bao nhiu tiền thuế. Chửi th chửi, bớt được đồng no vẫn cố lấy cho bằng được!

Vũ Linh