Thng Ging nhớ NgụyNgy ny của 44 năm trước 18 thng Ging 1974 Ngụy Văn Th cng 74 chiến sĩ Hải Qun Việt Nam Cộng Ha đ ho hng n đạn vo tu giặc Trung cộng dẫu biết rằng hỏa lực thua rất xa kẻ th.

Người chiến binh VNCH vị quốc vong thn chứ khng như ĐCSVN cng thứ qun đội ti tớ lun ci đầu nhận lệnh của những tn phản quốc trong Bộ chnh trị Trung ương đảng l những tn Thi th nối gio cho giặc để rồi đất nước giờ đy ngập chm với bao hệ lụy.


Thng Ging nhớ Ngụy Văn Th
74 chiến sĩ Hong Sa kiu hng
Chết theo vận nước mệnh chung
Cc anh l những anh hng dn ta.

Thng Ging bo nổi sơn h
75 giặc đến nước nh vong n
Bắc qun theo lệnh của Hồ
Miền Nam sung tc, cộng v điu tn.

Đem cả nước dng ngoại bang
Khiến cả dn tộc bẽ bng hận đau
Qu hương giờ thuộc lệ Tu
Nước Việt thuộc chng, chng vo chng ra

Ba miền đầy tiếng ku ca
Ngn năm lịch sử nước nh cn đu
Đảng cộng l thứ chư hầu
Lm thn ti tớ ci đầu dạ vng

Hn với giặc, c với dn
Dn Việt l kiếp cng bần thảm thương
Thng Tư tang phủ qu hương!
Biển Đng cũng mất, Hong Trường cũng tiu
Đu cn dải đất thn yu?
Đất mẹ nghiệt ngả tiu điều qu ta.

Thng Ging nhớ Nguỵ Văn Th
74 chiến sĩ cộng ha hy sinh
Ch hng sng tỏa quang vinh
Lịch sử ghi khắc chiến binh kiu hng.


Nguyn Thạch