Ci bo động - B quyền Trung Cộng


Xin phổ biến rộng ri.


Thn gửi cc bạn

Xin mời cc bạn đnh vo Google : <SCOOP CHINA HEGEMONY> hoặc mở bo Web <chinahegemony.com> ra xem, một ci bo động hiểm họa Trung quốc, bằng Việt, Anh, Php ngữ.

Ci bo động (Whistle Blower, Lanceur d'Alerte) bằng điểm bo thế giới, đưa nhn chứng về m mưu diệt kinh tế ton cầu, v mộng diệt chủng đồng ha một số nước nhỏ như Ty Tạng, Việt Nam, Cao Mn, Lo vv.

Nội dung <chinahegemony.com> được xy dựng, bằng những ti liệu chọn lọc trong bo ch thế giới (Press Review, Revue de Presse) bằng nhn chứng vững chắc vv .

Chng ti ước mong sự cộng tc của qu bạn ty theo phương tiện v khả năng của mỗi người về cng cuộc tm nhn chứng, sưu tầm ti liệu, kiểm tra bi vở, phin dịch vv để ci bo động được vang lớn trn thế giới về nguy cơ Trung quốc đang gieo họa ton cầu đng theo chiến thuật vết dầu loang.

Dn tộc Việt Nam đang bị p bức, cướp bc, đ nn đến cng bởi một chnh quyền do Trung quốc dựng nn, vơ vt p bức dn Việt Nam, m đồng bo ta gọi l bọn cướp ngy.

Chng ta khng c qun đội, khng c ti chnh, khng c chnh quyền, nhưng thế kỷ thứ XXI đ cho chng ta một vũ kh v cng lợi hại l Internet.

Xin qu bạn lm ơn cực kỳ tận dụng Internet, phổ biến ti liệu ny thật rộng ri, kch động thế giới nhn r hiểm họa đang tiến gần, nhằm bảo tồn đất nước m tổ tin ta đ khổ cng xy dựng.

Mong được hồi m gp của cc bạn.

(C thể dnh trn Google : <SCOOP China Hegemony> hoặc mở chinahegemony.com)

C thể dnh trn Google : <SCOOP China Hegemony> hoặc mở chinahegemony.com)

Video Tiếng Việt / Sous titr Franais Le Gnral de Police Trương Giang Long : "la 5e colonne chinois dans l'appareil de l'tat vietnamien"

https://drive.google.com/file/ d/0B1a_8Ms37WB9MDJLN2VVOXhoQ2s /view

Video Tiếng Việt / Subtitle English : Police General Trương Giang Long:

"The Chinese 5th column is in the Vietnamese apparatus"


https://drive.google.com/file/ d/0B1a_8Ms37WB9czNoZFg1bERhOFU /view

Nguyễn Đnh Nhn

Sng lập vin bo song ngữ Tin Tức tại Php (1991-2003)

Giảng vin INA (Institut Audio Visuel) Paris, Php.

Trưởng phng sản xuất phim hoạt họa đi truyền hnh Php France 3.Nguồn: email anh NTNam