Một số hnh ảnh đồng bo nam Cali tiếp tục biểu tnh yểm trợ quốc nội chống luật đặc khu v an ninh mạng