Bo co thường nin về Nhn sự Ta Bạch Ốc

5 nhn vin phục vụ MELANIE TRUMP
45 nhn vin phục vụ MICHELE OBAMA (Huh? WHY??)

$35.8 Millions : Tiền lương cho nhn vin White House under Trump
$60.9 Millions : Tiền lương cho nhn vin White House under Obama

$400,000 Trump's President Salary được donate để sửa NGHĨA TRANG QUN ĐỘI

*Vo ngy thứ Su, chnh quyền Trump cng bố bo co thường nin của họ về Nhn sự *Ta Bạch Ốc . N bao gồm cc tiu đề tn, tnh trạng, tiền lương v chức vụ của tất cả 377 nhn vin Ta Bạch Ốc. Bản bo co cũng ni rằng Trump. quyết định KHNG LẤY một xu tiền lương của mnh; thay vo đ ng tặng n cho một mục tiu đng kinh ngạc! Xin xem bn dưới.

Bản bo co cũng cho thấy Tổng Thống Trump tiết kiệm nhiều tiền hơn so với tiền nhiệm Obama.

Tổng số tiền lương cho nhn vin của Nh Trắng dưới thời Trump l 35,8 triệu $ so với 60,9 triệu $ dưới thời Obama, tiết kiệm cho ngn sch quốc gia 25,1 triệu $.

Dưới đy l một số kết quả quan trọng khc:

C 140 nhn vin dưới Trump t hơn hơn dưới thời Obama vo thời điểm ny trong nhiệm kỳ Tổng Thống của mnh. Ba mươi chn nhn vin t hơn cũng được dnh ring cho Đệ Nhất Phu Nhn Hoa Kỳ (FLOTUS).

Hiện nay, chỉ c NĂM nhn vin dnh ring cho Melania Trump
BỐN MƯƠI BỐN nhn vin phục vụ Michelle Obama (2009)

Tuy nhin, đ l những g bo co cho biết Trump đ lm với số lương của ng.

Thay v dng tiền lương của mnh, Trump tặng tất cả $ 400.000 để BỘ Nội Vụ, nơi n sẽ được xử dụng cho nhu cầu xy dựng v sửa chữa tại NGHĨA TRANG QUN ĐỘI !

KINH NGẠC! Thật tuyệt vời để c một vị Tổng Thống, người yu mến qun đội dũng cảm của chng ta v người phụ nữ rất nhiều! Cn tin tức truyền thng về những điều ny ở đu? Đng vậy, họ khng bao giờ ni bất cứ điều g tử tế của Tổng Thống hiện nay