Deutsch lernen mit Minh Chau
Bi 21 Wie spt ist es? Mấy giờ rồi?Download mp3
http://www.mediafire.com/file/q3hg7i...IstEs.mp3/file

Download mp4
https://www.mediafire.com/file/ay1en...IstEs.mp4/file

Cc bạn thn mến, bi học tiếng đức số 21 hm nay chng ta tiếp tục học về thời gian cng cch chia một vi động từ, n lại sự biền đổi của tĩnh từ v lm quen với cu trực tiếp v gin tiếp

Wann gehst du einkaufen?
Khi no bạn đi mua sắm
Ich gehe um fnf Uhr dreiig einkaufen
Ich gehe um halb sechs einkaufen
Ti đi mua sắm lc năm giờ 30

Viertel:
Halb:
drei Viertel:

Wieviel Uhr ist es?
Wie spt ist es?
Mấy giờ rồi?

Es ist drei Uhr morgens
By giờ l 3 sng sng
Es ist vier Uhr
By giờ l bốn giờ

Es ist sieben Uhr abends
By giờ l 7 giờ tối

Es ist zwei Uhr nachts
By giờ l 2 giờ khuya

Es ist fnf Minuten nach drei
By giờ l 3 giờ 5

Nach: Sau

Es ist zehn Minuten nach drei
By giờ l 3 giờ 10

Es ist fnfzehn Minuter nach drei
Es ist Viertel nach drei
By giờ l 3 giờ 15

Es ist drei Uhr dreiig
Es ist halb vier
By giờ l 3 giờ 30

Es ist sechs Uhr dreiig Minuten
Es ist halb sieben
By giờ l 6 giờ 30

Es ist sieben Uhr fnfunddreiig
Es ist fnf Minuten nach halb acht
Es ist fnfundzwanzig Minuten vor acht

Vor: Trước

Es ist zwanzig Minuten vor achts
Es ist sieben Uhr vierzig

Es ist sieben Uhr fnfundvierzig
Es ist viertel vor acht

Es ist sieben Uhr fnfzig
By giờ l 7 giờ 50
Es ist zehn Minuten vor acht
By giờ l 8 giờ km 10

machen (V.t): Lm
Ich mache
Du machst
er/sie/es macht
Wir machen
Ihr macht
Sie machen

Was machst du?
Bạn lm g?
Was willst du machen?
Bạn muốn lm g?
Was willst du heute machen?
Hm nay bạn muốn lm g?

Ich will heute deutsch lernen
Hm nay ti muốn học tiếng đức
Wann willst du heute deutsch lernen?
Hm nay khi no bạn muốn học tiếng đức?
Ich will heute um 14 Uhr deutsch lernen
Lc 14 giờ hm nay ti muốn học tiếng đức

Was willst du heute morgen machen?
Was willst du am morgen machen?
Sng nay bạn muốn lm g?
Ich will frstcken und etwas einkaufen gehen
Ti muốn ăn sng v đi mua sắm ci g đ

Gern: Thch
Ich lese gern Bcher
Ti thch đọc sch
Wir essen gern pfel
Chng ti thch ăn to
Wir wollen pfel essen
Chng ti muốn ăn to

der Tisch: Ci bn
der groe Tisch
ein groer Tisch
groer Tisch: Ci bn lớn

groer Mann
groe Frau
groes Kind

die Hose: Ci quần
die groe Hose
eine groe Hose
groe Hose: Ci quần lớn

das Zimmer: Ci phng
das groe Zimmer
ein groes Zimmer
groes Zimmer

Ein groer Tisch ist hier
Hier steht ein groer Tisch
Ở đy c một ci bn lớn

Ich habe einen groen Tisch (Akk.)
Ti c một ci bn lớn
Ich habe einen groen Tisch im Zimmer
Ti c một ci bn lớn ở trong phng

In dem = in dem (ở trong + danh từ giống đực, trung tnh)
Im Schlafzimmer: Ở trong phng ngủ
Im Haus: Ở trong nh

In der: Ở trong ( + danh từ giống ci)
In der Kcher: Ở trong bếp
Ich bin in der Kche (Dat.)
Ti ở trong nh bếp
Ich gehe in die Kche (Akk.)
Ti đi vo nh bếp

Wo bist du denn? (Dat.)
Bạn đang ở đu?
Ich bin im Schlafzimmer (Dat.)

Cu trực tiếp Akkusativ
Chủ từ trực tiếp tc động vo ai hay việc g (wen/was)

Ich schreibe einen lieben Brief
Ti đang viết một l thư tnh
Ich suche immer noch eine schne Frau
Ti cn lun tm kiếm một phụ nữ đẹp
Ich will noch ein anderes Auto kaufen
Ti cn muốn mua một chiếc xe khc nửa

Di chuyển từ nơi ny đến nơi khc (wohin/woher)
Wohin gehen sie? (wohin)
Họ đi đu?
Sie gehen alles auf den Balkon
Tất cả họ đi ra Ban cng

Wohin bringst du den lieben Brief?
Bạn mang l thư tnh đi đu? (wohin)
Ich bringe den lieben Brief zur (zu der) Post
Ti mang l thư tnh ny tới bưu điện

Wohin gehst du?
Bạn đi đu?
Ich gehe wieder ins (in das) Bro
Ti lại đi vo phng lm việc

Ti đang ở trong phng ngủ
erledigen (V.t) (er|le|di|gen): Hon thnh, lm cho xong
ausfhren (V.t): Hon thnh, lm xong

Ich mache/erledige jetzt meine Hausaufgaben (Akk.)
By giờ ti lm bi tập ở nh của ti

der mann -> den Mann: Người chồng, đn ng
Mein Mann -> meinen Mann
Ich sehe den/meinen Mann (Akk.)

die Frau -> die Frau: Người phụ nữ, vợ
meine Frau -> meine Frau
Ich sehe meine Frau (Akk.)

das Kind -> das Kind: Đứa b
mein Kind -> mein Kind
Ich sehe mein Kind (Akk.)

Động từ yếu, schwaches Verb hay động từ quy tắc th ci đui chia theo cng thức:

Erledigen (v.t): Lm, hon thnh
Ich erledige
Du erledigst
Er/sie/es erledigt
Wir erledigen
Ihr erledigt
Sie erledigen

Ich muss noch meinen Auftrag erledigen
Ti phải lm cng việc của mnh
Ich will die Formalitten erledigen
Ti muốn hon tất cc thủ tục ny

Umgangssprachlich: Ngn ngữ thng thường
Erledigt = fertig/abgetan: Xong rồi, khng cần ni g về n nữa

ausfhren: Thực hiện
Ich mache jetzt ein paar wichtige Telefonate
Ich fhre jetzt ein paar wichtige Telefonate aus
Ich mache jetzt wichtige Anrufe
Ti đang thực hiện một vi cuộc điện thoại quan trọng by giờ

das Telenonat/-e (Te|le|fo|nat): Cuộc gọi điện thoại
Telefonate assfhren: Gọi điện thoại

Anrufen (V.t): Gọi điện thoại
Ich rufe dich an
Du rufst mich an
Er ruft uns an
Wir rufen euch an

Was kostet dein Haus?
Wieviel kostet dein Haus?
Nh bạn ga bao nhiều tiền?
Mein Haus kostet fnfzig tausend Euro
Nh ti ga 50 ngn Euro
Ist das billig oder teuer?
Như vậy n rẻ hay mắc?
Mein Haus ist nicht teuer, das ist aber billig
Nh ti khng mắc, n rẻ lắm

Alles Klar: Rỏ, được rồi
Ich verstehe es
Ti hiểu điều đ
Ich habe es schon verstanden
Ti hiểu điều đ rồi

Klar (Adjektiv): Rỏ rng

klares Wasser: Nước sạch
Wir brauchen immer klares Wasser
Wir brauchen etwas zum trinken
Wir brauchen immer klares Wasser zum trinken/kochen/waschen/baden
Chng ta lun cần nước sạch để uống/nấu/rửa/tắm

Ich komme zu dir
Du kommst zu mir
Er kommt zu ihr

Ich gehe zum Esstisch
Ti tới bn ăn
Ich gehe zur Schule
Ti tời trường học
Ich gehe zum Bahnhof
Ti tới nh ga