Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Results 1 to 5 of 5

Thread: Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Học vẹt với Minh Chu

 1. #1
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  377
  Thanks
  249
  Thanked 332 Times in 199 Posts

  Cool Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Học vẹt với Minh Chu  Học tiếng Đức với Minh Chu  https://www.youtube.com/watch?v=-XI-...ature=youtu.be


  Bi 1. Wir lernen deutsch
  Chng ta học tiếng đức
  - Wir beginnen jetzt deutsch lernen.
  By giờ chng ta bắt đầu học tiếng đức.
  - Ich lerne deutsch.
  Ti học tiếng đức.
  - Wir lernen jetzt deutsch.
  Chng ta by giờ học tiếng đức.
  - Wir mchten deutsch lernen.
  Chng ti muốn học tiếng đức
  mchten: muốn
  lernen: học
  - Ich mchte lernen
  Ti muốn học
  - Ich mchte deutsch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức.

  Du: anh, chị, bạn...
  dng cho ngi thứ hai số t, trong tiếng anh l you
  - Du mchtest deutsch lernen.
  Bạn muốn học tiếng đức.
  Động từ nguyn thể, hay nguyn mẫu
  mchten: muốn
  lernen: học
  singen: ht
  khi chng ta dng cho ngi thứ hai số t, th ci đui tận cng phải l chữ -st
  du mchtest
  du lernst
  du singst
  - Mchtest du auch deutsch lernen?
  Bạn cũng muốn học tiếng đức ?
  - Mchtest du auch mit lernen?
  Bạn cũng muốn cng học ?
  mit: với, cng với
  mitlernen: cng học với
  - Ja, ich mchte auch deutsch lernen.
  Vng, ti cũng muốn học tiếng đức.
  ich mchte: Ti muốn
  ich lerne: Ti học
  ich singe: Ti ht
  Cn khi ni về chng ta
  Wir mchten: Chng ta muốn
  Wir lernen: Chng ta học
  Wir singen: Chng ta ht
  Nghĩa l động từ nguyển mẫu ra sao, th ở ngi chng ta, giữ nguyn như thế.
  Trong bi ny chng ta chỉ học ba ngi thi, đ l:
  Ich: ti
  Du: bạn, anh, chị
  Wir: chng ta
  ja: vng
  nein: khng
  - Ja, ich mchte auch mit lernen.
  Ừ, ti cũng muốn cng học.
  - Ja, ich mchte auch deutsch mit lernen.
  Dạ, ti cũng muốn cng học tiếng đức.
  - Wir mchten auch singen.
  Chng ta cũng muốn ht.
  - Mchten wir auch mit singen?
  Chng ta cũng c muốn cng ht chung khng?
  - Mchtest du mit lernen?
  Anh c muốn cng học khng?
  - Mchtest du singen?
  Bạn c muốn ht khng?
  - Aber wie kann ich deutsch lernen?
  Nhưng m ti c thể học tiếng đức như thế no?
  auch: cũng
  aber: nhưng (but)
  wie: thế no (how)
  Last edited by MChau; 10-26-2018 at 09:46 AM.

 2. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 3. #2
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  377
  Thanks
  249
  Thanked 332 Times in 199 Posts

  Smile Bi 2 - Was wollen wir?


  Was wollen wir?
  Chng ta muốn muốn g?

  Wir mchten deutsch lernen
  Chng ta muốn học tiếng đức

  mchten: muốn
  dng trong cu lịch sự, hay diển tả một ước muốn nếu sảy ra được, hay khng sảy ra, đều ok cả.
  wollen: muốn

  Ich mchte essen.
  Ti muốn ăn

  essen: ăn
  drinken: uống

  Mchtest du auch essen?
  Bạn cũng muốn ăn hả?

  Wir mchten essen.
  Chng ti muốn ăn

  Wir mchten zusammen essen.
  Chng ti muốn cng nhau ăn

  zusammen: cng với nhau

  Wir mchten zusammen lernen
  Chng ta muốn cng nhau học

  Wir wollen essen.
  Chng ti muốn ăn.

  Wir wollen trinken.
  Chng ti muốn uống.

  Wir wollen nicht essen.
  Chng ti khng muốn ăn.
  Wir wollen nicht trinken.
  Chng ti khng muốn uống.
  Wir wollen nicht lernen.

  nicht: khng
  nicht essen: khng ăn
  nicht trinken: khng uống
  nicht lernen: khng học
  nicht wollen: khng muốn
  nicht zusammen lernen: khng cng nhau học
  nicht zusammen essen: khng cng nhau ăn

  Ich will essen.
  Ich will lernen.
  Ich will trinken.
  Ich will nicht lernen.
  Ich will nicht zusammen lernen.

  Ich will deutsch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức.
  Ich mchte deutsch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức (lịch sự)

  Du willst essen.
  Du willst trinken.
  Du willst auch essen.
  Bạn cũng muốn muốn ăn.
  Du willst auch deutsch lernen.
  Bạn cũng muốn học tiếng đức.

  Willst du auch essen?
  Bạn c muốn ăn khng?
  Ja, ich will auch essen.
  Nein, ich will nicht essen.

  Was?: Ci g?
  Was wollen wir?
  Chng ta muốn g?

  dann... und...
  rồi... v...

  Ich will lernen, dann essen und trinken.
  Ti muốn học, rồi ăn v uống.


 4. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 5. #3
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  377
  Thanks
  249
  Thanked 332 Times in 199 Posts

  Smile Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Bi 3


  Deutsch lernen mit Minh Chu
  Bi 3. Was wollen wir sprechen?
  Chng ta muốn ni g?

  Was wollen wir?
  Was mchten wir?

  - Wir wollen/mchten deutsch lernen.

  - Ich will deutsch und englisch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức v tiếng anh.

  - Willst du auch deutsch und englisch zusammen lernen?
  Bạn cũng muốn học tiếng đức v tiếng anh chung chứ?

  sprechen: ni
  was: ci g.

  - Was willst du?
  Bạn muốn g?
  - Was willst du sprechen?
  Bạn muốn ni g?
  - Ich will deutsch sprechen.
  Ti muốn ni tiếng đức.
  - Ich spreche deutsch.
  Ti ni tiếng đức.

  Sprichst du deutsch?
  Bạn biết ni tiếng đức khng?

  - Ja, Ich spreche etwas deutsch.
  Vng, ti ni một t tiếng đức.

  - Ja, aber ich spreche nicht gut deutsch.
  C, nhưng ti ni tiếng đức khng tốt, khng giỏi

  - Ja, aber ich spreche deutsch nicht sehr gut.
  C nhưng ti ni tiếng đức khng tốt lắm.

  Động từ sprechen, khi chia ở ngi thứ hai số t, th chng ta phải ni l
  Du sprichst: Bạn ni
  - Du sprichst deutsch.
  Bạn ni tiếng đức.

  - Du sprichst deutch und englisch.
  Bạn ni tiếng đức v tiếng anh.
  - Du sprichst deutsch sehr gut.
  Bạn ni tiếng đức rất tốt.
  - Danke sehr (thank you very much)
  Cm ơn nhiều

  Khi ai khen mnh một điều g, hay gip mnh g đ, th cc bạn nn ni, cm ơn. Tiếng đức đọc l
  Danke
  Danke sehr/danke schn

  Was wollen wir jetzt sprechen?
  Chng ta muốn by giờ ni g?
  Cc bạn cn nhớ chứ jetzt, c nghĩa l by giờ, m đ học trong bi một khng? Minh Chu sẽ thường xuyn sử dụng lại những từ ngữ đ học để cho khỏi qun nha.

  - Ich will, wir sprechen jetzt deutsch.
  Ti muốn, by giờ chng ta ni tiếng đức
  - Ich will, wir sprechen immer deutsch zusammen.
  Ti muốn, chng ta lun cng nhau ni tiếng đức.

  - Ich will nicht etwas sprechen.
  Ti khng muốn ni g hết.

  Chng ta cũng c thể đặt cu hỏi khc như sau:
  - Willst du etwas deutsch oder englisch sprechen?
  Bạn c muốn ni t tiếng đức hay tiếng anh khng?

  oder: hay l
  nichts = nicht + etwas: khng c g hết (nothing)
  und: v
  immer: lun lun

  - Ja, ich will etwas deutsch sprechen.
  Vng, ti muốn ni một t tiếng đức.
  - Ja, ich will immer etwas deutsch und englisch sprechen.
  Vng, ti lun muốn ni một t tiếng đức v tiếng anh.

  Chng ta lại học thm một chữ mới: immer, c nghĩa l lun lun, v để ứng dụng vo cu th cc bạn ni như sau nh.
  - Wir wollen immer deutsch lernen.
  Chng ti lun muốn học tiếng đức.
  - Wir mchten auch immer etwas essen und trinken.
  Chng ti cũng lun lun muốn ăn v uống một ci g đ.

  - Was willst du immer essen?
  Bạn lun muốn ăn g?
  - Ich will immer Brot essen.
  Ti lun muốn ăn bnh m.
  - Und willst du auch etwas trinken?
  V bạn cũng muốn uống một ci g đ chứ?
  - Ja, ich will/mchte auch etwas trinken.
  Vng, ti cũng muốn uống một ci g đ.

  Để cho cu ni hay hơn nữa, cc bạn c thể ni như sau:
  - Ja, ich mchte gern Tee trinken.
  Ti thch uống tr
  - Mchtest du gern Milch trinken?
  Bạn c thch uống sữa khng?
  - Nein, ich trinke nicht Milch.
  Khng, ti khng uống sữa.
  - Nein, ich trinke Milch nicht gern.
  Khng, ti khng thch uống sữa.
  - Ich trinke Bier nicht gern.
  Ti khng thch uống bia
  - Nein, ich will Milch nicht trinken.
  Khng ti khng thch uống sữa.

  Ok. By giờ chng ta trở lại cu:
  - Was willst du spechen?
  Bạn muốn ni g?

  Ok. Cc bạn lun nhớ, khi chia bất cứ động từ no ở ngi thứ nhất, tức l ngi ich: ti, th động từ lun được kết thc bằng chử -e. Đơn giản l chỉ cần bỏ ci đui -n của động từ nguyn mẫu đi l xong. Ngoại trừ một số động từ đặc biệt như wolle th phải ni l
  Ich will.
  Du willst.
  Wir wollen.

  Hay động từ sprechen th ngi thứ nhất đọc l
  ich spreche.
  Tuy nhin ngi thứ hai số t th chng ta phải học thuộc lng v phải thm chử -ST v sau chữ sprichst nha
  - Du sprichst auch deusch.
  Bạn cũng ni tiếng đức.

  Khi hỏi th chng ta đưa động từ ra trước cu
  - Sprichst du auch gut deutsch?
  Bạn cũng ni tiếng đức tốt chứ?
  - Sprichst du gerne etwas deutsch?
  Bạn muốn, bạn thch ni t tiếng đức chứ?
  - Ja, sehr gerne.
  Vng, rất thch
  - Ja, ich spreche sehr gerne deutsch.
  - Ich mchte gerne deutsch sprechen.
  Vng ti rất thch ni tiếng đức.

  - Ich will deutsch gut sprechen.
  Ti muốn ni tiếng đức giỏi
  Ich spreche gerne gut deutsch.
  Ti thch ni tiếng đức tốt.
  Last edited by MChau; 11-03-2018 at 10:03 AM.

 6. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 7. #4
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  377
  Thanks
  249
  Thanked 332 Times in 199 Posts

  Default Tiếng đức cơ bản - 004 Guten Tag  Bi 4 Guten Tag Xin Cho

  Guten Tag: Xin cho
  gut c nghĩa l tốt đẹp
  Tag c nghĩa l ngy
  Guten Tag l một ngy tốt lnh, nhưng n c nghĩa l xin cho ng, b, anh chị v c thể cho bất cứ lc no trong ngy, ngoại trừ chiều tối trở đi nh.

  Guten Morgen: Cho buổi sng
  Guten Morgen Frau Schrder: Cho buổi sng b Schrder
  Frau: B
  Frau Maurer: B Maurer
  Guten Morgen Frau Tran, Frau Nguyen, Frau Le

  Những tn như Loan, Hoa, Linh... th khng dng Frau đi km nh, m c thể cho thn mật khi mnh quen biết rỏ về người đ rồi.
  Guten Mogern Hoa: Cho buổi sng Hoa
  Hallo Hoa: Cho Hoa
  Tag Hoa: Cho Hoa

  Buổi sng, th bắt đầu trong thời gian từ 5 giờ sng tới 10 giờ sng

  Herr: ng.
  Guten Morgen Herr Pham, Herr Tran
  V cũng tương tự như trn, chng ta chỉ được php xưng h tn của người đối diện, khi chng ta quen biết họ rồi nh.


  Vormittag: Trước buổi trưa
  Từ 10 giờ tới 12 giờ trưa

  Mittag: Buổi trưa
  Từ 12 tới 14 giờ

  Nachmittag: Buổi chiều
  từ 14 tới 18 giờ

  Abend: Buổi tối
  từ 18 giờ tới 23 giờ
  Guten Abend: Cho buổi tối
  Guten Abend Herr Le, Herr Nguyen...

  Nacht: Ban đm
  Từ 23 giờ tới 5 giờ sng
  Do vậy khi gặp ai vo ban đm, chng ta c thể cho họ bằng Hallo... nhưng khi chia tay th hy sử dụng.
  Gute Nacht: Xin cho, chc ngủ ngon
  Ngoi ra chng ta cũng c thể chc họ ngủ ngon bằng cu
  Schlaf gut: Chc ngủ ngon
  động từ schlafen: Ngủ

  Sẳn dịp chng ta n lại cu
  - Was willst/mchtest du jetzt?
  By giờ bạn muốn g?
  - Ich will/mchte schlafen
  Ti muốn ngủ

  Ich schlafe: Ti ngủ
  Du schliefst: Bạn ngủ
  Wir schlafen: Chng ta ngủ
  - Wir wollen jetzt schlafen
  By giờ chng ta muốn ngủ

  V hm nay chng ta học thm một ngi lịch sự. Ngi ny dng cho người đang đối diện ni chuyện với mnh, giống như ngi du, nhưng n lịch sự hơn, v trong tất cả những người đối diện với mnh, c những người lớn tuổi hơn, c chức vụ hơn hay đơn giản l những người chưa hề quen biết m xưng h thn mật như my tao với họ th khng hay lắm.

  Do vậy, trong trường hợp ny, thay v dng: du, th chng ta gọi họ l: Sie.
  V v l lịch sự nn dịch sang tiếng Việt l ng, b, anh, chị v lun viết Hoa nh.
  Điều đặc biệt đối với cc bạn mới học tiếng đức, th khi sử dụng ngi lịch sự ny, cc bạn sẽ rất dể dng trong việc chia động từ, v chỉ việc đưa đng từ nguyn mẫu vo sau chủ từ Sie l xong

  - Was Wollen Sie?
  ng/ b cần g, muốn g ạ?
  - Mchten Sie deutsch lernen?
  ng/b c muốn học tiếng đức khng?
  - Essen und trinken Sie auch etwas?
  ng cũng muốn ăn v uống ci g đ chứ?
  - Wollen/mchten Sie gern schlafen?
  ng c thch ngủ khng?

  Với vi mẩu cu như trn, cc bạn thấy, khi dng ở ngi lịch sự th rất đơn giản khi chia động từ đng khng. Tuy nhin, khi ni chuyện với những người trẻ tuổi hơn mnh, th dng ngi lịch sự đi khi n lại lm cho người đối diện kh chịu v tổn thương họ đ nh. V khng ai ku một đứa trẻ l ng hay b hay l ngi... m đơn giản, chỉ cần gọi l: du, l đủ rồi.

  Trở lại những cu cho hỏi trong ngy như Guten Tag. Guten Morgen, Guten Abend. Gute Nacht...
  Chng ta c những chữ khc đơn giản hơn như:
  Tag: Xin cho
  Hallo: xin cho
  Tschs: Cho tạm biệt (thn mật)
  Auf Wiedersehen: Cho tạm biệt v hẹn gặp lại
  wieder: Một lần nữa
  sehen: Nhn, thấy
  Wiedersehen: Gặp lại
  Last edited by MChau; 11-12-2018 at 10:51 AM.

 8. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 9. #5
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  377
  Thanks
  249
  Thanked 332 Times in 199 Posts

  Thumbs up Bi 5 Wie gehts Khỏe khng bạn?
  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 5 Wie gehts Khỏe khng bạn?

  Minh Chu mến cho cc bạn.

  Trong bi số 5 hm nay, chng ta sẽ học vi cu về cho hỏi v hỏi thăm sức khỏe của nhau nha. V dĩ nhin, cc bạn an tm, chng ta sẽ lun cng nhau n lại những từ ngử đ học song song với cc từ ngữ v mẫu cu mới.
  Beginnen: Bắt đầu
  ok. Wir beginnen jetzt deutsch zu lernen
  ok, By chng ta bắt đầu học tiếng đức

  bereit: Sẵn sng
  Bist du schon bereit deutsch zu lernen?
  Bạn đ sẵn sng học tiếng đức chưa?

  Ich bin schon bereit
  Ti sẳn sng rồi

  Bist du schon bereit?
  Bạn đ sẵn sng chưa?

  Ich bin schon bereit deutsch zu lernen und du?
  Ti đ sẳn sng học tiếng đức rồi, cn bạn th sao?

  Wir sind schon bereit
  Chng ta đ sẳn sng rồi

  Sind wir schon bereit?
  Chng ta đẵ sẳn sng chưa?

  Ja, wir sind schon bereit
  Vng, chng ti đ sẵn sng rồi

  bereit: sẳn sng

  Bist du auch schon bereit deutsch zu lernen?
  Bạn cũng đ sẳn sng học tiếng đức chưa?

  Ja, ich bin schon bereit deutsch zu lernen.
  Vng, ti đ sẳn sng học tiếng đức rồi.

  Ja, ich bin auch schon bereit deutsch zu lernen.
  Vng, ti cũng đ sẳn sng học tiếng đức rồi.

  Nein, ich bin noch nicht bereit deutsch zu lernen
  Chưa, ti chưa sẳn sng học tiếng đức

  nicht: khng
  noch nicht: chưa
  noch nicht bereit: chưa sẵn sng

  noch nicht lernen: chưa học
  noch nicht essen: chưa ăn
  noch nicht trinken: chưa uống
  noch nicht schlafen: chưa ngủ
  noch nicht schlafen gehen: chưa đi ngủ
  noch nicht wollen: chưa muốn
  noch nicht sehen: chưa nhn thấy
  noch nicht lesen: chưa đọc
  noch nicht sehen wollen: chưa muốn nhn thấy
  noch nicht kaufen/einkaufen: chưa mua sắm
  noch nicht gehen: chưa đi
  noch nicht kaufen/einkaufen gehen: chưa đi mua sắm

  ok. Với mẫu cu trn, chng ta chỉ việc thay thế động từ vo th sẽ c những cu mới. Th dụ
  Bist du schon bereit zu essen?
  Bạn đ sẵn sng ăn chưa?

  Bist du schon bereit zu gehen?
  Bạn đ sẳn sng đi chưa?

  Bist du schon bereit zu schlafen?
  Bạn đ sẳn sng ngủ chưa?

  Ja, wir sind bereit zu essen, trinken und dann auch schlafen gehen
  Vng, chng ti đả sẳn sng ăn, uống v rồi cũng đi ngủ

  Cc bạn thấy c kh khng? Dĩ nhin l khng kh rồi, v mnh chỉ việc thế những động từ cần diển tả vo mẫu cu trn l xong nha.

  Hm nay chng ta học thm ba ngi số t, tức l anh ấy, chị ấy v n. Khi no gọi l ngi thứ ba số t? Ngi thứ nhất tức l ti, ngi thứ hai l người đang ni chuyện trực tiếp với mnh tức l du, hay Sie ỏ ngi lịch sự c nghĩa l ng, b, ngi v thường dnh cho những người khng quen biết, người c địa vị, chức vụ... cn khi chng ta ni về một người thứ ba no đ m khng trực tiếp ni chuyện với mnh, th đ gọi l ngi thứ ba. Trong tiếng đức gọi l:
  er: anh ấy
  sie: chị ấy
  es: n

  Để c thể dể nhớ, by giờ chng ta ứng dụng ngay vo mẩu cu hỏi thăm sức khỏe ngay nha
  Wie geht es dir?
  Bạn khỏe khng?
  Danke, gut. Und dir?
  Cm ơn, ti khỏe cn bạn th sao?

  Hỏi lịch sự cho ngồi thứ hai số t, ngi Sie l
  Wie geht es Ihnen?
  ng khỏe khng?
  Danke, gut. Und Ihnen?
  Cm ơn, ti khỏe, cn ng th sao?
  Cc bạn ch , khi người ta gọi mnh bằng ngi Sie, th mnh cũng lịch sự gọi họ l Sie, chứ khng phải du nh. V trong bi trước chng ta đ học, chia động từ ngi ngi lịch sự Sie rất dể, chỉ việc đem động từ nguyn thể vo sau chủ từ như ngi wir, chng ta l xong

  Sie sind sehr nett.
  ng, b rất dể thương

  Khi hỏi về sức khỏe với người thn quen chng ta c thể dng tn v hỏi như sau
  Hallo, Duy. Wie gehts?
  Cho Duy, bạn khỏe khng?
  Hallo Tina. Wie gehts
  Cho Tina, Khỏe khng hả?

  Ach, es geht. Und dir?
  , ti khỏe, cn bạn th sao?

  Nếu m ni đầy đủ cu th c thể ni như sau:
  Es geht mir gut. Und dir?
  Ti khỏe cn bạn th sao?

  Es geht mir nicht gut.
  Ti khng khỏe

  Es geht mir nicht sehr gut
  Ti khng khỏe lắm

  Wie geht es ihm?
  Anh ấy khỏe khng
  Ja, es geht ihm gut.
  Vng anh ấy khỏe
  Nein, es geht ihm nicht gut
  Khng, anh ấy khng khỏe

  Wie geht es ihr?
  C ấy khỏe khng?
  Ja, es geht ihr sehr gut.
  Vng c ấy rất khỏe
  Nein, es geht ihr nicht seht gut
  Khng, c ta khng khỏe lắm

  Cc bạn cn nhới những cu cho hỏi trong ngy như Guten Tag. Guten Morgen, Guten Abend. Gute Nacht... khng? By giờ chng ta c thm vi chữ cho hỏi khc đơn giản hơn như:
  Tag: Xin cho
  Hallo: xin cho
  Hallo Khoa. Wie geht es dir?
  Wie gehts?
  Es geht mir sehr gut und dir?
  Mir auch gut/ mir auch sehr gut. Danke
  Ti khỏe/ Ti cũng rất khỏe. Cm ơn

  Tschs: Cho tạm biệt (thn mật)
  servus
  Auf Wiedersehen: Cho tạm biệt v hẹn gặp lại
  wieder: Một lần nữa
  sehen: Nhn, thấy
  Wiedersehen: Gặp lại

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •