Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Results 1 to 8 of 8

Thread: Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Học vẹt với Minh Chu

 1. #1
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Cool Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Học vẹt với Minh Chu  Học tiếng Đức với Minh Chu  https://www.youtube.com/watch?v=-XI-...ature=youtu.be


  Bi 1. Wir lernen deutsch
  Chng ta học tiếng đức
  - Wir beginnen jetzt deutsch lernen.
  By giờ chng ta bắt đầu học tiếng đức.
  - Ich lerne deutsch.
  Ti học tiếng đức.
  - Wir lernen jetzt deutsch.
  Chng ta by giờ học tiếng đức.
  - Wir mchten deutsch lernen.
  Chng ti muốn học tiếng đức
  mchten: muốn
  lernen: học
  - Ich mchte lernen
  Ti muốn học
  - Ich mchte deutsch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức.

  Du: anh, chị, bạn...
  dng cho ngi thứ hai số t, trong tiếng anh l you
  - Du mchtest deutsch lernen.
  Bạn muốn học tiếng đức.
  Động từ nguyn thể, hay nguyn mẫu
  mchten: muốn
  lernen: học
  singen: ht
  khi chng ta dng cho ngi thứ hai số t, th ci đui tận cng phải l chữ -st
  du mchtest
  du lernst
  du singst
  - Mchtest du auch deutsch lernen?
  Bạn cũng muốn học tiếng đức ?
  - Mchtest du auch mit lernen?
  Bạn cũng muốn cng học ?
  mit: với, cng với
  mitlernen: cng học với
  - Ja, ich mchte auch deutsch lernen.
  Vng, ti cũng muốn học tiếng đức.
  ich mchte: Ti muốn
  ich lerne: Ti học
  ich singe: Ti ht
  Cn khi ni về chng ta
  Wir mchten: Chng ta muốn
  Wir lernen: Chng ta học
  Wir singen: Chng ta ht
  Nghĩa l động từ nguyển mẫu ra sao, th ở ngi chng ta, giữ nguyn như thế.
  Trong bi ny chng ta chỉ học ba ngi thi, đ l:
  Ich: ti
  Du: bạn, anh, chị
  Wir: chng ta
  ja: vng
  nein: khng
  - Ja, ich mchte auch mit lernen.
  Ừ, ti cũng muốn cng học.
  - Ja, ich mchte auch deutsch mit lernen.
  Dạ, ti cũng muốn cng học tiếng đức.
  - Wir mchten auch singen.
  Chng ta cũng muốn ht.
  - Mchten wir auch mit singen?
  Chng ta cũng c muốn cng ht chung khng?
  - Mchtest du mit lernen?
  Anh c muốn cng học khng?
  - Mchtest du singen?
  Bạn c muốn ht khng?
  - Aber wie kann ich deutsch lernen?
  Nhưng m ti c thể học tiếng đức như thế no?
  auch: cũng
  aber: nhưng (but)
  wie: thế no (how)
  Last edited by MChau; 10-26-2018 at 09:46 AM.

 2. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 3. #2
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Smile Bi 2 - Was wollen wir?


  Was wollen wir?
  Chng ta muốn muốn g?

  Wir mchten deutsch lernen
  Chng ta muốn học tiếng đức

  mchten: muốn
  dng trong cu lịch sự, hay diển tả một ước muốn nếu sảy ra được, hay khng sảy ra, đều ok cả.
  wollen: muốn

  Ich mchte essen.
  Ti muốn ăn

  essen: ăn
  drinken: uống

  Mchtest du auch essen?
  Bạn cũng muốn ăn hả?

  Wir mchten essen.
  Chng ti muốn ăn

  Wir mchten zusammen essen.
  Chng ti muốn cng nhau ăn

  zusammen: cng với nhau

  Wir mchten zusammen lernen
  Chng ta muốn cng nhau học

  Wir wollen essen.
  Chng ti muốn ăn.

  Wir wollen trinken.
  Chng ti muốn uống.

  Wir wollen nicht essen.
  Chng ti khng muốn ăn.
  Wir wollen nicht trinken.
  Chng ti khng muốn uống.
  Wir wollen nicht lernen.

  nicht: khng
  nicht essen: khng ăn
  nicht trinken: khng uống
  nicht lernen: khng học
  nicht wollen: khng muốn
  nicht zusammen lernen: khng cng nhau học
  nicht zusammen essen: khng cng nhau ăn

  Ich will essen.
  Ich will lernen.
  Ich will trinken.
  Ich will nicht lernen.
  Ich will nicht zusammen lernen.

  Ich will deutsch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức.
  Ich mchte deutsch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức (lịch sự)

  Du willst essen.
  Du willst trinken.
  Du willst auch essen.
  Bạn cũng muốn muốn ăn.
  Du willst auch deutsch lernen.
  Bạn cũng muốn học tiếng đức.

  Willst du auch essen?
  Bạn c muốn ăn khng?
  Ja, ich will auch essen.
  Nein, ich will nicht essen.

  Was?: Ci g?
  Was wollen wir?
  Chng ta muốn g?

  dann... und...
  rồi... v...

  Ich will lernen, dann essen und trinken.
  Ti muốn học, rồi ăn v uống.


 4. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 5. #3
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Smile Tiếng Đức cho người mới bắt đầu - Bi 3


  Deutsch lernen mit Minh Chu
  Bi 3. Was wollen wir sprechen?
  Chng ta muốn ni g?

  Was wollen wir?
  Was mchten wir?

  - Wir wollen/mchten deutsch lernen.

  - Ich will deutsch und englisch lernen.
  Ti muốn học tiếng đức v tiếng anh.

  - Willst du auch deutsch und englisch zusammen lernen?
  Bạn cũng muốn học tiếng đức v tiếng anh chung chứ?

  sprechen: ni
  was: ci g.

  - Was willst du?
  Bạn muốn g?
  - Was willst du sprechen?
  Bạn muốn ni g?
  - Ich will deutsch sprechen.
  Ti muốn ni tiếng đức.
  - Ich spreche deutsch.
  Ti ni tiếng đức.

  Sprichst du deutsch?
  Bạn biết ni tiếng đức khng?

  - Ja, Ich spreche etwas deutsch.
  Vng, ti ni một t tiếng đức.

  - Ja, aber ich spreche nicht gut deutsch.
  C, nhưng ti ni tiếng đức khng tốt, khng giỏi

  - Ja, aber ich spreche deutsch nicht sehr gut.
  C nhưng ti ni tiếng đức khng tốt lắm.

  Động từ sprechen, khi chia ở ngi thứ hai số t, th chng ta phải ni l
  Du sprichst: Bạn ni
  - Du sprichst deutsch.
  Bạn ni tiếng đức.

  - Du sprichst deutch und englisch.
  Bạn ni tiếng đức v tiếng anh.
  - Du sprichst deutsch sehr gut.
  Bạn ni tiếng đức rất tốt.
  - Danke sehr (thank you very much)
  Cm ơn nhiều

  Khi ai khen mnh một điều g, hay gip mnh g đ, th cc bạn nn ni, cm ơn. Tiếng đức đọc l
  Danke
  Danke sehr/danke schn

  Was wollen wir jetzt sprechen?
  Chng ta muốn by giờ ni g?
  Cc bạn cn nhớ chứ jetzt, c nghĩa l by giờ, m đ học trong bi một khng? Minh Chu sẽ thường xuyn sử dụng lại những từ ngữ đ học để cho khỏi qun nha.

  - Ich will, wir sprechen jetzt deutsch.
  Ti muốn, by giờ chng ta ni tiếng đức
  - Ich will, wir sprechen immer deutsch zusammen.
  Ti muốn, chng ta lun cng nhau ni tiếng đức.

  - Ich will nicht etwas sprechen.
  Ti khng muốn ni g hết.

  Chng ta cũng c thể đặt cu hỏi khc như sau:
  - Willst du etwas deutsch oder englisch sprechen?
  Bạn c muốn ni t tiếng đức hay tiếng anh khng?

  oder: hay l
  nichts = nicht + etwas: khng c g hết (nothing)
  und: v
  immer: lun lun

  - Ja, ich will etwas deutsch sprechen.
  Vng, ti muốn ni một t tiếng đức.
  - Ja, ich will immer etwas deutsch und englisch sprechen.
  Vng, ti lun muốn ni một t tiếng đức v tiếng anh.

  Chng ta lại học thm một chữ mới: immer, c nghĩa l lun lun, v để ứng dụng vo cu th cc bạn ni như sau nh.
  - Wir wollen immer deutsch lernen.
  Chng ti lun muốn học tiếng đức.
  - Wir mchten auch immer etwas essen und trinken.
  Chng ti cũng lun lun muốn ăn v uống một ci g đ.

  - Was willst du immer essen?
  Bạn lun muốn ăn g?
  - Ich will immer Brot essen.
  Ti lun muốn ăn bnh m.
  - Und willst du auch etwas trinken?
  V bạn cũng muốn uống một ci g đ chứ?
  - Ja, ich will/mchte auch etwas trinken.
  Vng, ti cũng muốn uống một ci g đ.

  Để cho cu ni hay hơn nữa, cc bạn c thể ni như sau:
  - Ja, ich mchte gern Tee trinken.
  Ti thch uống tr
  - Mchtest du gern Milch trinken?
  Bạn c thch uống sữa khng?
  - Nein, ich trinke nicht Milch.
  Khng, ti khng uống sữa.
  - Nein, ich trinke Milch nicht gern.
  Khng, ti khng thch uống sữa.
  - Ich trinke Bier nicht gern.
  Ti khng thch uống bia
  - Nein, ich will Milch nicht trinken.
  Khng ti khng thch uống sữa.

  Ok. By giờ chng ta trở lại cu:
  - Was willst du spechen?
  Bạn muốn ni g?

  Ok. Cc bạn lun nhớ, khi chia bất cứ động từ no ở ngi thứ nhất, tức l ngi ich: ti, th động từ lun được kết thc bằng chử -e. Đơn giản l chỉ cần bỏ ci đui -n của động từ nguyn mẫu đi l xong. Ngoại trừ một số động từ đặc biệt như wolle th phải ni l
  Ich will.
  Du willst.
  Wir wollen.

  Hay động từ sprechen th ngi thứ nhất đọc l
  ich spreche.
  Tuy nhin ngi thứ hai số t th chng ta phải học thuộc lng v phải thm chử -ST v sau chữ sprichst nha
  - Du sprichst auch deusch.
  Bạn cũng ni tiếng đức.

  Khi hỏi th chng ta đưa động từ ra trước cu
  - Sprichst du auch gut deutsch?
  Bạn cũng ni tiếng đức tốt chứ?
  - Sprichst du gerne etwas deutsch?
  Bạn muốn, bạn thch ni t tiếng đức chứ?
  - Ja, sehr gerne.
  Vng, rất thch
  - Ja, ich spreche sehr gerne deutsch.
  - Ich mchte gerne deutsch sprechen.
  Vng ti rất thch ni tiếng đức.

  - Ich will deutsch gut sprechen.
  Ti muốn ni tiếng đức giỏi
  Ich spreche gerne gut deutsch.
  Ti thch ni tiếng đức tốt.
  Last edited by MChau; 11-03-2018 at 10:03 AM.

 6. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 7. #4
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Default Tiếng đức cơ bản - 004 Guten Tag  Bi 4 Guten Tag Xin Cho

  Guten Tag: Xin cho
  gut c nghĩa l tốt đẹp
  Tag c nghĩa l ngy
  Guten Tag l một ngy tốt lnh, nhưng n c nghĩa l xin cho ng, b, anh chị v c thể cho bất cứ lc no trong ngy, ngoại trừ chiều tối trở đi nh.

  Guten Morgen: Cho buổi sng
  Guten Morgen Frau Schrder: Cho buổi sng b Schrder
  Frau: B
  Frau Maurer: B Maurer
  Guten Morgen Frau Tran, Frau Nguyen, Frau Le

  Những tn như Loan, Hoa, Linh... th khng dng Frau đi km nh, m c thể cho thn mật khi mnh quen biết rỏ về người đ rồi.
  Guten Mogern Hoa: Cho buổi sng Hoa
  Hallo Hoa: Cho Hoa
  Tag Hoa: Cho Hoa

  Buổi sng, th bắt đầu trong thời gian từ 5 giờ sng tới 10 giờ sng

  Herr: ng.
  Guten Morgen Herr Pham, Herr Tran
  V cũng tương tự như trn, chng ta chỉ được php xưng h tn của người đối diện, khi chng ta quen biết họ rồi nh.


  Vormittag: Trước buổi trưa
  Từ 10 giờ tới 12 giờ trưa

  Mittag: Buổi trưa
  Từ 12 tới 14 giờ

  Nachmittag: Buổi chiều
  từ 14 tới 18 giờ

  Abend: Buổi tối
  từ 18 giờ tới 23 giờ
  Guten Abend: Cho buổi tối
  Guten Abend Herr Le, Herr Nguyen...

  Nacht: Ban đm
  Từ 23 giờ tới 5 giờ sng
  Do vậy khi gặp ai vo ban đm, chng ta c thể cho họ bằng Hallo... nhưng khi chia tay th hy sử dụng.
  Gute Nacht: Xin cho, chc ngủ ngon
  Ngoi ra chng ta cũng c thể chc họ ngủ ngon bằng cu
  Schlaf gut: Chc ngủ ngon
  động từ schlafen: Ngủ

  Sẳn dịp chng ta n lại cu
  - Was willst/mchtest du jetzt?
  By giờ bạn muốn g?
  - Ich will/mchte schlafen
  Ti muốn ngủ

  Ich schlafe: Ti ngủ
  Du schliefst: Bạn ngủ
  Wir schlafen: Chng ta ngủ
  - Wir wollen jetzt schlafen
  By giờ chng ta muốn ngủ

  V hm nay chng ta học thm một ngi lịch sự. Ngi ny dng cho người đang đối diện ni chuyện với mnh, giống như ngi du, nhưng n lịch sự hơn, v trong tất cả những người đối diện với mnh, c những người lớn tuổi hơn, c chức vụ hơn hay đơn giản l những người chưa hề quen biết m xưng h thn mật như my tao với họ th khng hay lắm.

  Do vậy, trong trường hợp ny, thay v dng: du, th chng ta gọi họ l: Sie.
  V v l lịch sự nn dịch sang tiếng Việt l ng, b, anh, chị v lun viết Hoa nh.
  Điều đặc biệt đối với cc bạn mới học tiếng đức, th khi sử dụng ngi lịch sự ny, cc bạn sẽ rất dể dng trong việc chia động từ, v chỉ việc đưa đng từ nguyn mẫu vo sau chủ từ Sie l xong

  - Was Wollen Sie?
  ng/ b cần g, muốn g ạ?
  - Mchten Sie deutsch lernen?
  ng/b c muốn học tiếng đức khng?
  - Essen und trinken Sie auch etwas?
  ng cũng muốn ăn v uống ci g đ chứ?
  - Wollen/mchten Sie gern schlafen?
  ng c thch ngủ khng?

  Với vi mẩu cu như trn, cc bạn thấy, khi dng ở ngi lịch sự th rất đơn giản khi chia động từ đng khng. Tuy nhin, khi ni chuyện với những người trẻ tuổi hơn mnh, th dng ngi lịch sự đi khi n lại lm cho người đối diện kh chịu v tổn thương họ đ nh. V khng ai ku một đứa trẻ l ng hay b hay l ngi... m đơn giản, chỉ cần gọi l: du, l đủ rồi.

  Trở lại những cu cho hỏi trong ngy như Guten Tag. Guten Morgen, Guten Abend. Gute Nacht...
  Chng ta c những chữ khc đơn giản hơn như:
  Tag: Xin cho
  Hallo: xin cho
  Tschs: Cho tạm biệt (thn mật)
  Auf Wiedersehen: Cho tạm biệt v hẹn gặp lại
  wieder: Một lần nữa
  sehen: Nhn, thấy
  Wiedersehen: Gặp lại
  Last edited by MChau; 11-12-2018 at 10:51 AM.

 8. The Following User Says Thank You to MChau For This Useful Post:

  Aquamarine (11-20-2018)

 9. #5
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Thumbs up Bi 5 Wie gehts Khỏe khng bạn?
  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 5 Wie gehts Khỏe khng bạn?

  Minh Chu mến cho cc bạn.

  Trong bi số 5 hm nay, chng ta sẽ học vi cu về cho hỏi v hỏi thăm sức khỏe của nhau nha. V dĩ nhin, cc bạn an tm, chng ta sẽ lun cng nhau n lại những từ ngử đ học song song với cc từ ngữ v mẫu cu mới.
  Beginnen: Bắt đầu
  ok. Wir beginnen jetzt deutsch zu lernen
  ok, By chng ta bắt đầu học tiếng đức

  bereit: Sẵn sng
  Bist du schon bereit deutsch zu lernen?
  Bạn đ sẵn sng học tiếng đức chưa?

  Ich bin schon bereit
  Ti sẳn sng rồi

  Bist du schon bereit?
  Bạn đ sẵn sng chưa?

  Ich bin schon bereit deutsch zu lernen und du?
  Ti đ sẳn sng học tiếng đức rồi, cn bạn th sao?

  Wir sind schon bereit
  Chng ta đ sẳn sng rồi

  Sind wir schon bereit?
  Chng ta đẵ sẳn sng chưa?

  Ja, wir sind schon bereit
  Vng, chng ti đ sẵn sng rồi

  bereit: sẳn sng

  Bist du auch schon bereit deutsch zu lernen?
  Bạn cũng đ sẳn sng học tiếng đức chưa?

  Ja, ich bin schon bereit deutsch zu lernen.
  Vng, ti đ sẳn sng học tiếng đức rồi.

  Ja, ich bin auch schon bereit deutsch zu lernen.
  Vng, ti cũng đ sẳn sng học tiếng đức rồi.

  Nein, ich bin noch nicht bereit deutsch zu lernen
  Chưa, ti chưa sẳn sng học tiếng đức

  nicht: khng
  noch nicht: chưa
  noch nicht bereit: chưa sẵn sng

  noch nicht lernen: chưa học
  noch nicht essen: chưa ăn
  noch nicht trinken: chưa uống
  noch nicht schlafen: chưa ngủ
  noch nicht schlafen gehen: chưa đi ngủ
  noch nicht wollen: chưa muốn
  noch nicht sehen: chưa nhn thấy
  noch nicht lesen: chưa đọc
  noch nicht sehen wollen: chưa muốn nhn thấy
  noch nicht kaufen/einkaufen: chưa mua sắm
  noch nicht gehen: chưa đi
  noch nicht kaufen/einkaufen gehen: chưa đi mua sắm

  ok. Với mẫu cu trn, chng ta chỉ việc thay thế động từ vo th sẽ c những cu mới. Th dụ
  Bist du schon bereit zu essen?
  Bạn đ sẵn sng ăn chưa?

  Bist du schon bereit zu gehen?
  Bạn đ sẳn sng đi chưa?

  Bist du schon bereit zu schlafen?
  Bạn đ sẳn sng ngủ chưa?

  Ja, wir sind bereit zu essen, trinken und dann auch schlafen gehen
  Vng, chng ti đả sẳn sng ăn, uống v rồi cũng đi ngủ

  Cc bạn thấy c kh khng? Dĩ nhin l khng kh rồi, v mnh chỉ việc thế những động từ cần diển tả vo mẫu cu trn l xong nha.

  Hm nay chng ta học thm ba ngi số t, tức l anh ấy, chị ấy v n. Khi no gọi l ngi thứ ba số t? Ngi thứ nhất tức l ti, ngi thứ hai l người đang ni chuyện trực tiếp với mnh tức l du, hay Sie ỏ ngi lịch sự c nghĩa l ng, b, ngi v thường dnh cho những người khng quen biết, người c địa vị, chức vụ... cn khi chng ta ni về một người thứ ba no đ m khng trực tiếp ni chuyện với mnh, th đ gọi l ngi thứ ba. Trong tiếng đức gọi l:
  er: anh ấy
  sie: chị ấy
  es: n

  Để c thể dể nhớ, by giờ chng ta ứng dụng ngay vo mẩu cu hỏi thăm sức khỏe ngay nha
  Wie geht es dir?
  Bạn khỏe khng?
  Danke, gut. Und dir?
  Cm ơn, ti khỏe cn bạn th sao?

  Hỏi lịch sự cho ngồi thứ hai số t, ngi Sie l
  Wie geht es Ihnen?
  ng khỏe khng?
  Danke, gut. Und Ihnen?
  Cm ơn, ti khỏe, cn ng th sao?
  Cc bạn ch , khi người ta gọi mnh bằng ngi Sie, th mnh cũng lịch sự gọi họ l Sie, chứ khng phải du nh. V trong bi trước chng ta đ học, chia động từ ngi ngi lịch sự Sie rất dể, chỉ việc đem động từ nguyn thể vo sau chủ từ như ngi wir, chng ta l xong

  Sie sind sehr nett.
  ng, b rất dể thương

  Khi hỏi về sức khỏe với người thn quen chng ta c thể dng tn v hỏi như sau
  Hallo, Duy. Wie gehts?
  Cho Duy, bạn khỏe khng?
  Hallo Tina. Wie gehts
  Cho Tina, Khỏe khng hả?

  Ach, es geht. Und dir?
  , ti khỏe, cn bạn th sao?

  Nếu m ni đầy đủ cu th c thể ni như sau:
  Es geht mir gut. Und dir?
  Ti khỏe cn bạn th sao?

  Es geht mir nicht gut.
  Ti khng khỏe

  Es geht mir nicht sehr gut
  Ti khng khỏe lắm

  Wie geht es ihm?
  Anh ấy khỏe khng
  Ja, es geht ihm gut.
  Vng anh ấy khỏe
  Nein, es geht ihm nicht gut
  Khng, anh ấy khng khỏe

  Wie geht es ihr?
  C ấy khỏe khng?
  Ja, es geht ihr sehr gut.
  Vng c ấy rất khỏe
  Nein, es geht ihr nicht seht gut
  Khng, c ta khng khỏe lắm

  Cc bạn cn nhới những cu cho hỏi trong ngy như Guten Tag. Guten Morgen, Guten Abend. Gute Nacht... khng? By giờ chng ta c thm vi chữ cho hỏi khc đơn giản hơn như:
  Tag: Xin cho
  Hallo: xin cho
  Hallo Khoa. Wie geht es dir?
  Wie gehts?
  Es geht mir sehr gut und dir?
  Mir auch gut/ mir auch sehr gut. Danke
  Ti khỏe/ Ti cũng rất khỏe. Cm ơn

  Tschs: Cho tạm biệt (thn mật)
  servus
  Auf Wiedersehen: Cho tạm biệt v hẹn gặp lại
  wieder: Một lần nữa
  sehen: Nhn, thấy
  Wiedersehen: Gặp lại

 10. #6
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Default Bi 6 - Wie heit du? - Bạn tn g?


  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 6 Wie heit du Tn bạn l g?

  Minh Chu mến cho cc bạn.

  Trong bi số 6 hm nay, chng ta sẽ học tiếp vi cu về hỏi thăm v giới thiệu tn tuổi, người quen của nhau.

  Bist du schon bereit mit mir deutsch zu lernen?
  Bạn đ sẵn sng học tiếng đức với ti chưa?

  Chắc cc bạn khng qun cu ny đng khng, hm nay n khc một t l c thm chữ mit mir: với ti vo trong cu thi.

  Vậy cn với bạn th ni lm sao?
  mit dir: với bạn, với anh, với chị
  mit ihm: với anh ấy
  mit ihr: với chị ấy
  mit uns: với chng ta
  mit euch: với cc bạn (số nhiều)
  mit Ihnen: với ngi, với ng, với b (ngi lịch sự)

  ok, by giờ chng ta chỉ việc đưa những chữ với ai đ, m chng ta học ở phần trn vo cc mẫu cu m chng ta đ học, th sẽ c thm một cu ni phong ph về nội dung hơn rồi, phải khng cc bạn

  Ich bin schon bereit mit dir deutsch zu lernen.
  Ti đ sẳn sng học tiếng đức với bạn rồi.

  Ich bin schon bereit mit dir essen zu gehen.
  Ti đ sẳn sng đi ăn với bạn rồi.

  Ich bin schon bereit mit ihm essen zu gehen.
  Ti đ sẳn sng đi ăn với anh ta rồi.

  Ich bin schon bereit mit ihr essen zu gehen.
  Ti đ sẳn sng đi ăn với c ta rồi.

  Er ist schon bereit mit mir deutsch zu lernen.
  Anh ta sẳn sng học tiếng đức với ti rồi.

  Er ist schon bereit mit mir deutsch zu sprechen.
  Anh ta sẳn sng ni tiếng đức với ti rồi.

  Wir sind schon bereit einkaufen zu gehen.
  Chng ti đ sẳn sng đi mua sắm.

  Wir sind schon bereit mit ihr einkaufen zu gehen.
  Chng ti đ sẳn sng đi mua sắm với c ấy.

  Wir sind schon bereit mit euch einkaufen zu gehen.
  Chng ti đ sẳn sng đi mua sắm với cc bạn.

  Bist du schon bereit mit uns zu gehen?
  Bạn đ sẵn sng đi với chng ti chưa?

  Ich bin schon bereit mit euch zu gehen.
  Ti đ sẳn sng đi với cc bạn rồi.

  Ich bin schon bereit mit dir zu gehen.
  Ti đ sẳn sng đi với bạn rồi.

  V khi mnh chưa sẵn sng, chưa muốn th chỉ việc thm chữ
  nicht: khng
  noch nicht: chưa
  vo trước động từ chnh trong cu l xong.

  Wir sind nicht bereit zu spielen.
  Chng ti khng sẵn sng chơi đa.

  Wir sind nicht bereit mit ihm zu spielen.
  Chng ti khng sẵn sng chơi đa với anh ta

  Wir sind noch nicht bereit mit ihr zu lernen.
  Chng ti chưa sẵn sng học tập với c ta.

  Sind wir schon bereit mit ihr zusammen singen?
  Chng ta đ sẳn sng ht chung với c ta chưa?

  Ja, wir sind schon bereit
  Vng, chng ti đ sẵn sng rồi

  bereit: sẳn sng
  Chng ta học thm vi cu mới với chữ sẳn sng nha

  Du, wir sind bereit fr dich.
  Bạn ơi, chng mnh đ sẳn sng cho bạn rồi.

  Bist du auch schon bereit fr mich?
  Bạn cũng đ sẳn cho ti chứ?

  fr mich: cho ti
  fr dich: cho bạn

  Ja, ich bin immer bereit fr dich deutsch zu lernen.
  Vng, ti lun sẳn sng cho bạn trong việc học tiếng đức rồi.

  Ja, ich bin immer bereit fr dich einkaufen zu gehen.
  Vng, ti lun sẳn sng cho bạn trong việc đi mua sắm.

  Ja, ich bin immer bereit fr dich essen zu gehen.
  Vng, ti lun sẳn sng cho bạn trong việc đi ăn uống.

  Nein, ich bin noch nicht bereit fr dich.
  Chưa, ti chưa sẳn sng cho bạn đu.

  Cc bạn thấy c phức tạp khng? Minh Chu nghĩ rằng, qua cch học như thế ny sẽ khng kh rồi, v mnh chỉ việc thế những từ vựng mới cần diển tả vo những mẫu cu đ học v lm cho nghĩa của cu thm phong ph l xong.

  Hm nay chng ta học thm một số cu cho hỏi thng dụng khc.
  Wie heit/heisst du? Bạn tn g?
  Wie heien/heissen Sie? ng tn g?

  Guten Tag
  Ich heisse/heie Peter, und wie heisst/heit du?
  Tn ti l Peter, cn bạn tn g?

  Mein Name ist Georg
  Tn ti l Georg

  Sehr angenehm
  Rất vui, hn hạnh
  heute: Hm nay

  Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute?
  Xin cho (buổi sng). Hm nay ng khỏe khng?

  Danke, gut und Ihnen?
  Cm ơn, khỏe, cn c th sao?

  Danke, ausgezeichnet. Darf ich vorstellen?
  Tuyệt vời, cm ơn. Ti được php giới thiệu chứ?

  Das ist unser neuer Kollege.
  Đy l bạn đồng nghiệp mới của chng ta.

  Freue mich: Ti rất vui
  Angenehm: Hn hạnh

  Guten Tag. Ich bin Johannes. Ist Michael da?
  Xin cho. Ti l Johannes. Michael c ở đy khng?

  Ja, er ist da.
  C, anh ta ở đy

  Und ist Kreta auch hier?
  V Kreta cũng ở đy chứ?

  Nein, sie ist nicht hier. Sie arbeitet jetzt
  Khng, c ấy khng ở đy. By giờ c ấy đang lm việc

  jetzt: by giờ
  arbeiten: lm việc
  Ich arbeite: Ti lm việc
  Du arbeitest: Bạn lm việc
  Er arbeitet: Anh ấy lm việc
  Sie arbeitet: C ta lm việc
  Wir arbeiten: Chng ta lm việc
  Sie arbeiten: ng lm việc

  Arbeitest du? Bạn c lm việc khng?
  Ja, ich arbeite: C, ti lm việc

  alles Gute: Chc mọi điều may mắn tốt đẹp
  Servus: Xin cho

 11. #7
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Default Bi 7 - Wo - Wohin? - ở đu, tới đu?


  https://www.youtube.com/watch?v=TCzo...ature=youtu.be

  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 7: wo wohin?

  Minh Chu mến cho cc bạn.
  Trong bi số 7 hm nay, trước tin chng ta sẽ nghe qua một đoạn đm thoại ngắn, v cc bạn thử xem coi mnh hiểu được như thế no nha. Sau đ, chng ta sẽ đi vo từng cu v thay thế một số từ ngữ mới để c thm những cu mới

  Chris, wohin gehst du?
  Ich gehe einkaufen.
  Wirrklich. Ich muss auch einkaufen.
  Willst du mitkommen?
  Ja, lass uns zusammen gehen.
  Willst du jetzt oder spter gehen?
  Jetzt
  Was?
  Jetzt wre besser.
  Ok, lass uns gehen.
  Wollen wir hinlaufen?
  Nein, es ist zu weit. Lass uns mit dem Auto fahren.

  Ok, đối với cc bạn mới bắt đầu th chắc l hơi kh nghe đng khng, nhưng khng sao, sau khi học xong bi ny, bảo đảm khi quay lại nghe, cc bạn sẽ hiểu ngay nội dung cuộc đm thoại l g thi.

  By giờ chng ta bắt đầu mẩu cu thứ nhất
  Chris, wohin gehst du?
  Chris, bạn đi đu đ?
  Gehen đi
  Wo: ở đu
  Khi chng ta hỏi về một người no đ hay một vật, một sự việc, một vấn đề no đ sảy ra ở đu, khi n khng c chỉ sự chuyển động từ nơi ny tới nơi khc th chng ta dng cu hỏi với bắt đầu bằng chữ wo V cu hỏi ny th phải xuống giọng v n cần sự giải thch, chứ khng phải c hay khng, nn khng ln giọng.


  Kommst du mit?
  Bạn c muốn cng đi khng?
  Ja, ich komme mit.
  C, ti đi cng với.

  Động từ sein: Th l ở, l động từ đặc biệt như: to be trong tiếng anh, chng ta thường sử dụng nhất, v n biến dạng ở cc ngi. Chịu kh nhớ v học thuộc lng nha cc bạn.

  Wo bist du/Wo sind Sie? Bạn/ng ở đu?
  Ich bin da/ ich bin hier: Ti ở đy
  Ich bin nicht dort ich bin hier/da: Ti khng ở đ, ti ở đy n

  dort: chổ đ, ở đ
  da/hier: ở đy, chổ ny

  Cn ngi chng ta th hỏi như sau:
  Wo sind wir? Chng ta đang ở đu, chng ta ở đu?
  Wir sind da/ wir sind hier. Chng ta đang ở đy
  Wir sind nicht dort, wir sind da: Chng ta khng ở đ, chng ta ở đy

  V để cu ny hay hơn, chng ta thm chữ sondern vo nha
  Wir sind nicht dort, sondern wir sind da
  Chng ta khng ở đ m l chng ta ở đy
  Hay ni tắt lại l
  Wir sind nicht dort sondern da

  Wo ist er? Anh ta ở đu?
  Er ist nicht da/hier, er ist dort.

  Wo ist sie? C ta ở đu?
  Sie ist nicht dort, sondern sie ist da/hier
  C ấy khng ở đ m ở đy n

  Lernen: học
  Wo lernst du/ Wo lernen Sie?
  Bạn/ng học ở đu?
  Ich lerne hier/da
  Ich lerne hier zu hause
  Ti học tại nh ở đy

  Wo lernst du deutsch/ Wo lernen Sie Deutsch?
  Bạn/ng học tiếng đức ở đu?
  Ich lerne deutsch hier in Deustchland
  Ti học tiếng đức ở đy tại nước đức

  Tương tự như trn, khi hỏi về chng ta học tiếng đức ở đu th sẽ ni l?
  Wo lernen wir deutsch?

  Wie lernen deutsch in Deutschland
  Chng ta học tiếng đức ở nước đức

  Wir lernen deutsch nicht in Deutschland, sondern in VietNam
  Chng ti khng học tiếng đức ở nước đức, m l học ở Việt Nam

  Deutschland: Nước Đức

  Wo lernt er deutsch? Anh ta học tiếng đức ở đu?
  Er lernt deutsch in Deutschland, nicht in Viet Nam

  Wo lernt sie deutsch? C ta học tiếng đức ở đu?
  Sie lernt deutsch nicht hier in Viet Nam, sondern in Deutschland
  C ta khng học tiếng đức ở Việt Nam, m học ở đức ở nước Đức

  Schlafen: ngủ
  Wo schlfst du/ wo schlafen Sie?
  Bạn/ng ngủ ở đu?

  Wir schlafen hier. Chng ti ngủ ở đy

  Wo willst/mchtest du schlafen?
  Wo wollen/mchten Sie schlafen?
  Bạn/ng muốn ngủ ở đu?

  Ich will/mchte hier schlafen
  Ti muốn ngủ ở đy

  Ich will/mchte nicht hier schlafen, sondern dort
  Ti khng muốn ngủ ở chỗ ny m ở chỗ kia ka

  Wo schlft er? Anh ta ngủ ở đu?
  Wo will/ mchtet er schlafen? Anh ta muốn ngủ ở đu?

  Wo schlft sie?
  Wo will/mchtet sie schlafen? C ta muốn ngủ ở đu?

  Tương tự như thế, cc bạn c thể thế những động từ mnh đ học vo th sẽ c những cu mới nha

  V by giờ chng ta lm quen cu hỏi với chữ wohin c nghĩa l tới đu?
  Khi m mnh muốn hỏi một sự việc no đ c tnh chuyển động từ nơi ny tới nơi khc, th dng từ Wohin để hỏi. Dĩ nhin đy thuộc dạng cu hỏi cần c sự giải thch, nn xuống cu khi hỏi.

  Wohin gehen wir?
  Chng ta đi đu?

  Wohin wollen/mchten wir gehen?
  Chng ta muốn đi tới đu?
  Wohin wollen/mchten wir laufen?
  Chng ta muốn chạy tới đu?

  Wir wollen/mchten einkaufen gehen
  Chng ta muốn đi mua sắm

  Fahren: đi bằng phương tiện xe
  Wohin willst/mchtest du fahren?
  Bạn muốn đi tới đu?
  Ich will/mchte nach Hause fahren
  Ti muốn li xe, đi xe về nh

  Ich fahre nach Hause
  Ti li xe về nh
  Ich fahre mir dir nach Hause
  Ti li xe về nh với bạn

  Ich gehe nach Hause
  Ti đi bộ về nh
  Ich gehe mit dir nach Hause
  Ti đi bộ với bạn về nh

  Wohin geht er? Anh ấy đi đu?
  Er geht mit mir nach Hause
  Anh ấy đi về nh với ti

  Wohin will/mchtet sie fahren?
  Sie will/mchtet mit mir einkaufen fahren
  C ta muốn đi mua sắm với ti

  nach Hause: về nh
  schnell: nhanh
  Wohin will sie fahren?
  C ấy muốn đi tới đu?

  Wohin mchtet sie fahren?
  C ấy muốn đi tới đu?
  Sie will/mchtet mit mir einkaufen fahren
  C ta muốn đi mua sắm với ti

  mssen: phải
  Du musst schnell nach Hause kommen
  Bạn phải về nh nhanh
  Ich muss auch schnell nach Hause kommen
  Ti cũng phải về nh nhanh

  mssen: phải
  L một trong bảy trợ động từ quan trọng m chng ta thường sử dụng.
  Ich muss auch einkaufen
  Ti cũng phải mua sắm

  einkaufe gehen: đi mua sắm
  Ich muss auch einkaufen gehen
  Ti cũng phải đi mua sắm
  Du musst nicht einkaufen gehen
  Bạn khng cần phải đi mua sắm

  Cc bạn ch , khi chng ta chia động từ mssen ở ngi thứ nhất, th ni l
  Ich muss
  Ich muss schlafen
  Ich muss essen
  Ich muss deutsch lernen
  Ich muss Wasser trinken
  Ich muss Coca trinken

  V ngi thứ hai, th chng ta chỉ việc thm chử - st vo sau động từ chnh. Tuy nhin v sau động từ mssen c hai chữ ss, nn chng ta bỏ chữ -e đi, v thm chử -t vo sau n.
  Du musst deutsch lernen
  Bạn cần phải học tiếng đức
  Du musst deutsch nicht lernen
  Bạn khng cần phải học tiếng đức đu

  Du musst einkaufen gehen
  Bạn cần phải đi mua sắm
  Du musst nicht einkaufen gehen
  Bạn khng cần phải đi mua sắm

  fort
  Du musst mit mir fortgehen
  Bạn cần phải đi chơi với ti
  Du musst nicht mit mir fortgehen
  Bạn cần phải đi chơi với ti

  Du musst nicht mit mir, mit ihm, mit ihr und mit uns tanzen
  Bạn khng cần phải nhảy nht/khiu vũ với ti, với anh ta, với c ấy v với chng ti

  Tanzen: khiu vũ, ma, nhảy nht

  ở ba ngi số t l er, sie, v es. Tức l anh ta, chị ta v n, th động từ mssen chng ta chia như sau.

  Er muss schlafen
  Anh ta phải ngủ
  Sie muss immer singen
  C phải lun lun ht

  Để n lại vi từ đ học trong cc bi trước, bằng cch thm từ vựng vo cu, cc bạn sẽ thấy, chng ta lun c những cu mới thật đa dạng về nội dung hơn.

  schreiben: viết
  Sie muss deutsch schreiben
  C ta phải viết tiếng đức
  Sie muss immer deutsch schreiben
  C ta phải lun viết tiếng đức
  Sie muss auch immer deutsch schreiben
  C ta cũng phải lun viết tiếng đức
  Sie muss nicht immer deutsch schreiben, sondern sprechen
  C ta khng cần phải lun viết tiếng đức, m l cần phải ni

  sprechen: ni
  deutsch sprechen: ni tiếng đức

  Cc bạn thấy th vị khng? Chỉ cần thm vi chữ, rồi đổi từ cu xc định qua phủ định v đặt cu hỏi bằng cch đưa động từ ra trước cu, hay dng những từ để hỏi th chng ta sẽ c thể tự ni được những cu đa dạng nghĩa khc

  Mssen wir immer einkaufen gehen?
  Chng ta c cần phải lun đi mua sắm khng?
  Ja, wir mssen wir immer einkaufen gehen
  C, chng ta cần phải lun đi mua sắm
  Ich muss auch mit gehen
  Ti cũng phải đi cng với

  Wirklich: Thật sự
  Wirklich. Musst du auch mit uns einkaufen gehen?
  Thật . Bạn cũng phải cng đi mua sắm với chng ti ?

  Natrlich: dĩ nhin
  Natrlich. Wir mssen einkaufen gehen
  Dĩ nhin. Chng ta phải đi mua sắm rồi
  Natrlich mssen wir zusammen einkaufen gehen
  Dĩ nhin chng ta phải đi mua sắm chung với nhau rồi

  Kommen: đến
  Willst/mchtest du mitkommen?
  Bạn c muốn cng đến chung khng?
  Natrlich, ich will/mchte mitkommen
  Dĩ nhin l ti muốn đến chung rồi

  Muss ich auch mitkommen?
  Ti c phải cng đến chung khng?
  Natrlich musst du auch mit gehen
  Dĩ nhin l bạn phải cng đi rồi

  Natrlich musst du auch mitessen
  Dĩ nhin l bạn phải cng ăn rồi

  mitessen
  mittrinken
  mitschlafen
  mitlernen
  mitsprechen

  Nartrlich musst du auch immer mitlernen
  Dĩ nhin l bạn phải lun cng học rồi
  Wirklich. Mssen wir immer zusammen deutsch lernen und sprechen?
  Thật . Chng ta lun phải cng nhau học v ni tiếng đức sao?

  Muss er hier kommen?
  Anh ta c cần phải tới đy khng?

  Wohin muss er fahren?
  Anh ta phải đi tới đu?

  Wohin musst du mitlaufen?
  Bạn phải cng chạy tới đu?
  Ich muss nach Hause mitlaufen
  Ti phải cng chạy về nh
  Ich muss nach Hause mitgehen
  Ti phải cng đi về nh

  Mssen wir auch mit dir kommen?
  Chng ti cũng phải đến với bạn sao?
  Natrlich musst du auch mitkommen
  Dĩ nhin phải cũng phải tới cng rồi

  Lassen: đặt, để
  Lassen uns zusammen gehen
  Chng ta hy cng nhau đi

  Trong tiếng anh tương đương chng ta c chữ: let us, lets
  Th tiếng đức l: lassen uns
  Lassen uns trinken
  No chng ta hy uống
  Lassen uns essen
  No chng ta hy ăn

  Lassen uns deutsch zusammen lernen
  Chng ta hy cng nhau học tiếng đức

  N dng như một cu để ra lịnh, mời cho
  Lassen uns wiedersehen
  Chng ta hy gặp lại nhau nh

  traurig: buồn
  Lassen uns nicht immer traurig sein
  Đừng để chng ta lun buồn

  Ich bin traurig
  Ti buồn

  Du bist aber nicht traurig
  Nhưng cn anh th khng buồn

  Er ist immer traurig und sie ist immer lustig
  Anh ta th lun buồn cn c ta lun vui

  Lassen uns lustig sein
  Chng mnh hy vui ln

  gut: tốt đẹp
  besser: tốt đẹp hơn

  Es ist gut
  Điều ny, ci ny tốt
  Es ist aber besser
  Nhưng ci ny, điều ny tốt đẹp hơn

  Khi chng ta muốn diển tả một ước muốn, hay ni một cch lịch sự th c thể dng chử: wren. N l chữ từ động từ sein

  Es wre gut, wenn wir zusammen gehen
  Thật sự sẽ tốt đẹp khi/nếu chng ta cng đi với nhau
  Khi dng chữ wren ở đy, th n ni ln ước muốn, gỉa thiết chứ khng khẳng định. V cu trn c nghĩa l, nếu mnh khng cng đi với nhau th cũng chẳng sao

  Es wre gut, wenn wir zusammen essen gehen
  Thật tốt, nếu như chng ta cng đi ăn với nhau

  Es ist gut, wenn du mit mir essen gehen
  Thật tốt đẹp khi bạn đi ăn với ti
  Cu ny khẳng định, chứ khng mang nghĩa gỉa thiết hay lịch sự

  Es ist gut/sehr gut, wenn du mit mir essen gehen
  Thật l tốt đẹp, tuyệt vời khi bạn đi ăn với ti

  Es ist gut/sehr gut, wenn wir deutsch zusammen lernen
  Thật tốt, nếu như chng ta cng nhau học tiếng đức

  Es ist besser, wenn wir deutsch zusammen sprechen
  Tốt hơn l chng ta cng ni chuyện tiếng đức

  Es ist besser, wenn wir mit ihm deutsch sprechen mssen
  Tốt hơn l chng ta phải ni chuyện tiếng đức với n

  Es ist besser, wenn wir deutsch mit ihm sprechen mssen
  Tốt hơn l chng ta phải ni chuyện bằng tiếng đức với anh ta

  Để diển tả lịch sự, th chng ta sẽ ni
  Es wre besser, wenn wir deutsch zusammen sprechen
  Es wre besser, wenn wir deutsch mit ihm sprechen mssen
  Tốt hơn l chng ta phải ni chuyện bằng tiếng đức với anh ta

  Es ist besser, wenn wir deutsch mit ihm sprechen mssen
  Tốt hơn l chng ta phải ni chuyện bằng tiếng đức với anh ta
  V dĩ nhin, của cu ny l bắt buộc

  Es wre besser, wenn wir mitlaufen
  Tốt hơn l chng ta cng nhau chạy

  Wohin wollen/mchten wir laufen?
  Chng ta muốn chạy tới đu?

  Wohin mssen wir mitfahen?
  Chng ta phải cng đi tới đu (đi bằng phương tiện xe)

  Wohin mssen wir mit dir essen gehen?
  Chng ti phải đi ăn với anh ở đu?

  Cc bạn ch sự khc biệt nha
  Wo essen wir?
  Chng ta ăn ở đu
  (khng chỉ sự hoạt động từ nơi ny tới nơi khc, th cu hỏi dng: wo c nghĩa l ở đu?)

  Wohin wollen wir essen gehen?
  Chng ta đi ăn ở đu?
  Wohin musst du gehen?
  Bạn phải đi tới đu?
  (chỉ sự hoạt đồng di chuyển từ nơi ny tới nới khc, th cu hỏi dng: wohin - tới đu?)

  Wir gehen einkaufen
  Chng ta đi mua sắm
  Wir mssen einkaufen gehen
  Chng ta phải đi mua sắm (đi bộ)

  Nein, es ist zu weit
  Khng, n th qa xa

  zu: qa
  weit: xa

  Es ist zu weit, wir fahren mit dem Auto
  N qa xa, chng ta đi với xe hơi

  Es ist zu weit, wir gehen nicht, sondern wir fahren
  N qa xa, chng ta khng đi bộ m l đi xe

  Es wre besser, wenn wir mit dem Auto fahren
  Tốt hơn l chng ta đi bằng xe

  Es wre besser, wenn wir nicht gehen mssen
  Tốt hơn l chng ta khng phải đi bộ

  Cc bạn thn mến. Bi học của chng ta cũng kh di. Với cch học lập đi lập lại ny, hy vọng sẽ lm cc bạn dể nhớ v chủ động nhiều hơn trong việc đặt ra nhiều cu mới dựa theo cu cơ bản nha. By giờ nghe lại đoạn đm thoạt phần đầu, chắc chắn cc bạn sẻ hiểu, họ ni g rồi

  Thn mến cho cc bạn
  Servus und alles Gute mit deutsch lernen 12. #8
  Join Date
  Dec 2008
  Posts
  389
  Thanks
  249
  Thanked 343 Times in 206 Posts

  Default Bi 8


  https://www.youtube.com/watch?v=hbzK...ature=youtu.be
  https://www.mediafire.com/file/o2ifq...u_008.rar/file

  Deutsch lernen mit Minh Chau
  Bi 8: Was machen Wir?

  Minh Chu mến cho cc bạn.
  Trong bi số 8 hm nay, trước tin chng ta sẽ nghe qua một đoạn đm thoại ngắn như bi số 7 vừa qua, v cc bạn cũng đừng e ngại nếu như mnh chưa hiểu họ ni chuyện g trong đ. Đến cuối bi sau khi chng ta cng ứng dụng một số mẩu cu trong phần đm thoại ngắn ny, th bảo đảm cc bạn sẽ vui v mnh c thể hiểu được hết những nội dung trong đ.

  Laura, was machst du heute?
  Ich gehe einkaufen
  Wann gehst du los?
  So gegen vier
  Knntest du mir bitte ein Schikenbrtchen mitbringen?
  Klar
  Hast du genug Geld?
  Ich glaube nicht
  Wie viel hast du?
  25 Dollar. Denkst du, das reicht?
  Das ist nicht sehr viel
  Das wird reichen. Ich habe ja auch noch zwei zwei Kreditkarten
  Hier sind noch zehn Dollar
  Danke. Bis spter
  Tsch

  Ok. By giờ chng ta lần lượt đi vo từng mẫu cu nha
  Laura l tn một phi nữ
  Laura, was machst du heute?
  Laura, bạn lm g hm nay vậy?

  Heute: hm nay
  machen: lm
  Động từ machen ny, khi chia ở cc ngi th chng ta sẽ chia như sau
  Was machst du heute?
  Bạn lm g hm nay?

  Ich mache Hausarbeit
  Ti lm việc nh

  Machst du auch Hausarbeit, Linh?
  Bạn cũng lm cng việc nh sao Linh?
  Ja, ich mache auch Hausarbeit
  Ja, ich mache heute auch Hausarbeit
  Vng, hm nay ti cũng lm việc nh

  Was macht er heute?
  Anh ta lm g hm nay?
  Er macht Hausaufgaben
  Anh ta lm bi tập ở nh
  Macht sie auch Hausaufgaben?
  C ấy cũng lm bi tập ở nh chứ?
  Nein, sie macht nicht gerne Hausaufgaben
  Khng, c ấy khng thch lm bi tập ở nh đu

  Hausarbeit: Việc nh
  Hausaufgaben: Bi tập ở nh
  Hausbung: Bi tập ở nh

  Khi hỏi về ngi số nhiều l chng ta, th sẽ hỏi như sau:
  Was machen wir heute?
  Chng ta lm g hm nay?
  Wir lernen deutsch weiter
  Chng ta tiếp tục học tiếng đức

  Weiter: Tiếp tục
  Ihr
  Und was macht ihr heute?
  Cn cc bạn th lm g hm nay
  Was macht ihr heute noch?
  Cc bạn cn lm g hm nay nữa?
  Wir gehen einkaufen
  Chng ti đi mua sắm
  Wir gehen noch einkaufen
  Chng ti cn đi mua sắm nữa

  V dựa theo những mẫu cu v những từ ngữ đ học trong cc bi trước, cc bạn đừng qun dng những trợ động từ như mchten, wollen cho lịch sự v dể pht m hơn nha

  Was mchtest du/Was mchten Sie heute machen?
  Hm nay bạn muốn lm g?

  Was wollen/mchten wir heute noch etwas machen?
  Hm nay chng ta cn muốn lm ci g nữa khng?

  noch etwas: Một ci g nữa

  Was wollen wir heute machen?
  Was wollen wir heute noch machen?
  Was wollen wir heute noch etwas machen?


  Machen wir heute noch etwas?
  Hm nay chng ta cn lm ci g nữa chứ?
  Ja, wir machen heute noch Hausarbeiten und wir gehen auch einkaufen
  Vng, hm nay chng ta cn lm việc nh v đi mua sắm nửa

  Wann gehst du los?
  Wann gehen Sie los?
  Khi no bạn đi?

  wann: Khi no
  losgehen: Khởi hnh
  gehen: Đi
  gegen: Khoảng chừng

  so gegen vier Uhr
  Khoảng chừng bốn giờ
  Ich gehe gegen drei Uhr los
  Khoảng chừng ba giờ ti khởi hnh
  Wir gehen gegen vier Uhr einkaufen
  Khoảng chừng bốn giờ chng ta đi mua sắm

  fortgehen
  Wann gehen Sie/gehst du fort?
  Khi no bạn khởi hnh?
  Ich gehe um drei Uhr fort
  Ti khởi hnh lc ba giờ

  Khi ni về giờ giấc, th chng ta dng giới từ um đi trước con số
  Um zwei Uhr: Vo lc hai giờ
  Um ein Uhr: Lc một giờ
  Gegen um vier Uhr: Khoảng chừng lc bốn giờ
  Gegen um drei Uhr: Khoảng chừng lc ba giờ

  Wann mchten Sie/mchtest du schlafen?
  Ich mchte um zwei Uhr schlafen
  Ti muốn ngủ lc 2 giờ

  Wann mchten Sie/mchtest du fortgehen?
  Khi no bạn muốn khởi hnh?
  Ich mchte/ich will gegen um fnf Uhr fort
  Ti muốn khởi hnh khoảng chừng lc năm giờ

  Wir gehen um vier Uhr fort
  Chng ti khởi hnh lc bốn giờ

  Wir gehen gegen um vier Uhr fort
  Chng ti khởi hnh khoảng chừng lc bốn giờ

  Tới đy chng ta bắt đầu lm quen với những con số đếm bằng tiếng đức nha, v hm nay chng ta chỉ học từ số 1 tới số 20

  1: eins
  2: zwei
  3: drei
  4: vier
  5: fnf
  6: sechs
  7: sieben
  8: acht
  9: neun
  10: zehn
  11: elf
  12: zwlf
  13: dreizehn
  14: vierzehn
  15: fnfzehn
  16: sechzehn
  17: siebzehn
  18: achtzehn
  19: neunzehn
  20: zwanzig

  Với những số đếm như trn, cc bạn by giờ c thể dng để trả lời về giờ giấc một cch phong ph hơn rồi phải khng?

  Ok, chng ta tiếp tục với một mẫu cu mới, với một trợ động từ mới, đ l:
  Knnen: C thể
  Trợ động từ, l một động từ m lun cần thm một động từ chnh đi km, th n mới ni rỏ được hết nghĩa m chng ta muốn diển đạt nha
  Trong cc bi trước, chng ta đ học về trợ động từ
  wollen, mchten: muốn

  động từ knnen, khi chia ở cc ngi, chng ta chia như nhau
  Ich kann
  Ich kann deutsch sprechen
  Ti c thể ni tiếng đức

  Du kannst
  Du kannst auch deutsch schreiben
  Bạn cũng c thể viết tiếng đức

  Er kann
  Er kann nicht gut deutsch sprechen
  Anh ta khng c thể ni tiếng đức tốt
  Sie kann
  Sie kann auch nicht kommen
  C ta cũng khng c thể tới
  Es kann
  Es kann nicht gehen
  N khng c thể đi

  Wir knnen
  Wir knnen um sechs Uhr kommen
  Chng ta c thể tới vo khoảng lc su giờ

  Ihr knnt
  Ihr knnt um sechs Uhr kommen
  Cc bạn c thể tới lc 6 giờ

  Sie knnen
  Sie knnen um sechs Uhr leider nicht kommen
  Đng tiếc vo lc su giờ họ khng c thể tới

  Ngi SIE lịch sự cũng y chang như ngi số nhiều chng ta, khc l khi viết, chng ta viết Hoa chử Sie

  Leider: Đng tiếc
  Schinken: Thịt dăm bng để ăn với bnh m
  Brot: Bnh m lớn
  Brtchen: Bnh m nhỏ
  Schinkenbrtchen: Bnh m dăm bng nhỏ
  bringen: mang tới
  mitbringen: mang theo tới

  Kannst du mir bitte ein Schinkenbrtchen mitbringen?
  Knnen Sie mir bitte ein Schinkenbrtchen mitbringen?
  Bạn c thể mang tới cho ti một ci bnh m dăm bng nhỏ khng?

  Ja, natrlich ich kann das
  Vng, dĩ nhin, ti c thể
  Nein, leider ich kann das nicht
  Khng, đng tiếc ti khng c thể

  Cng với nghĩa trn, nhưng khi chng ta muốn biễu lộ một cch lịch sự hơn, hoặc nếu việc ny sảy ra được th cũng ok m khng sảy ra được th chng ta cũng khng c vấn đề g hết. Th dng mẫu cu sau

  Knntest du mir bitte ein Schikenbrtchen mitbringen?
  Knnten Sie mir bitte ein Schinkenbrtchen mitbringen?
  Bạn c thể mang tới cho ti một ci bnh m dăm bng nhỏ được khng?

  V dĩ nhin, khi người ta dng động từ lịch sự knnten để hỏi th chng ta cũng phải trả lời bằng động từ đ nha
  Ja, ich knnte das
  Ja, ich knnte das machen
  Vng, ti c thể lm được điều ny
  Ja, ich knnte das mitbringen
  Vng, ti c thể mang n tới

  Nein, ich knnte das nicht
  Khng, ti khng c thề
  Nein, leider nicht
  Khng, đng tiếc l khng được
  Nein, ich knnte leider nicht
  Khng, đng tiếc ti khng c thể
  Nein, ich knnte leider das nicht machen
  Khng, đng tiếc ti khng c thể lm được điều đ
  Nein, ich knnte leider das nicht machen
  Khng, đng tiếc ti khng c thể lm điều đ được
  Nein, ich knnte leider das nicht mitbringen
  Khng, đng tiếc ti khng c thể mang n tới được

  Klar: rỏ rng, được rồi hay cũng c nghĩ l ok

  Tiếp tục chng ta học động từ
  haben: c

  khi chia ở cc ngi, chng ta chia như sau
  Ich habe: Ti c
  Du hast/ Sie haben: Bạn c
  er/sie/es hat: anh ấy/ chị ấy/ n c

  Wir haben: chng ta c
  Ihr habt: cc bạn c
  Sie haben: Họ c

  Geld: Tiền
  genug: Đủ
  nicht genug: Khng đủ
  nicht genug Geld: Khng đủ tiền
  genug Geld: Đủ tiền

  Hast du Geld?
  Haben Sie Geld?
  Bạn c tiền khng?

  Hast du genug Geld?
  Haben Sie genug Geld?
  Bạn c đủ tiền khng?
  Klar, ich habe genug Geld
  R, ti c đủ tiền
  Ja, ich habe natrlich genug Geld
  Vng, dĩ nhin ti c đủ tiền

  Hat er genug Geld?
  Anh ta c đủ tiền khng?
  Nein, er hat nicht genug Geld
  Khng, anh ta khng c đủ tiền
  Nein, er hat leider nicht genug Geld
  Khng, đng tiếc anh ta khng đủ tiền

  Cc bạn cũng c thể ni như sau
  Nein, er hat leider kein Geld
  Khng, đng tiếc anh ta khng c tiền

  chữ kein: C nghĩa l khng, v chữ ny thường phủ định cho danh từ n đi theo
  kein Geld: khng c tiền
  keine Zeit: Khng c thời gian
  Keine Lust: khng hứng th

  Hast du Lust?: Bạn c hứng th khng?
  Nein, ich habe keine Lust
  Khng, ti khng c hứng th
  Hast du Zeit?
  Bạn c thời gian khng, bạn c rảnh khng?
  Haben Sie etwas Zeit?
  Bạn c rảnh t no khng? Bạn c thời gian khng?
  Nein, ich habe keine Zeit
  Khng, ti khng rảnh
  Ja, ich habe Zeit
  C, ti rảnh

  Zeit haben: C thời gian
  Haben Sie etwas Zeit?
  ng c rảnh khng?

  Hast du Lust?: Bạn c hứng th khng?
  Hast du Lust deutsch zu lernen?
  Bạn c hứng th học tiếng đức khng?
  Ja, ich habe Lust deutsch zulernen
  Vng, ti c hứng học tiếng đức

  glauben: tin tưởng, nghĩ
  Ich glaube so
  Ti nghĩ l thế, ti tin l thế
  Ich glaube nicht so
  Ti khng nghĩ vậy, ti khng tin thế

  Hast du genug Geld?
  Bạn c đủ tiền khng?
  Ich glaube nicht
  Ti nghĩ l khng

  Wie viel? Bao nhiu?
  Wie viel hast du?
  Bạn c bao nhiu
  Wie viel Geld hast du?
  Wie viel Geld haben Sie?
  Bạn c bao nhiu tiền?

  Buch: Sch
  Bcher: Nhiều sch
  Wie viel Bcher hast du?
  Bạn c bao nhiu quyển sch?


  denken: nghĩ
  ich denke so
  Ti nghĩ thế
  Was denkst du?
  Was denken Sie?
  Bạn nghĩ g?

  25: fnf und zwanzig
  Dollar: Tiền đ la Mỹ
  reichen: Đủ

  25 Dollar. Denkst du, das reicht?
  Denkst du, das reicht?
  Bạn nghỉ sao, c đủ khng?

  Denkst du, ist es ok?
  Bạn nghĩ sao, n ok chứ?

  viel: nhiều
  sehr viel: rất nhiều

  Das ist viel: N nhiều
  Das ist sehr viel
  N rất nhiều

  Das ist nicht sehr viel
  N khng rất nhiều, n khng nhiều lắm

  werden: sẽ (Trợ động từ)
  Ich werde: Ti sẽ
  Ich werde kommen
  Ti sẽ đến
  Ich werde deutsch lernen
  Ti sẽ học tiếng đức

  Du wirst:
  Sie werden
  Bạn sẽ
  Du wirst das glauben
  Sie werden das glauben
  Bạn sẽ tin điều đ

  er/sie/es wird
  Er wird gehen
  Anh ấy sẽ đi
  Sie wird mitkommen
  C ấy sẽ cng tới
  Es wird schlafen
  N sẽ ngủ

  reichen:Đủ
  Das wird reichen
  N sẽ đủ thi

  noch: Cn
  auch noch: Cũng cn
  Kreditkarten: Thẻ tn dụng
  Ich habe ja auch noch zwei Kreditkarten
  Ti cn c hai thẻ tn dụng nữa

  Ich habe ja auch noch ein Haus
  Ti cn c một căn nh nữa

  Wir haben ja auch noch ein Auto
  Chng ti cn c một xe hơi nửa

  Ihr habt aber kein haus

  Ja: c
  Auto: Xe hơi

  Hier sind noch zehn Dollar
  Cn 10 đ la nữa đy

  Danke. Bis spter
  Cm ơn, hẹn gặp lại

 13. The Following 2 Users Say Thank You to MChau For This Useful Post:

  chieunhatnang (04-07-2019), vdt (05-11-2019)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •