Mẹ lặng nhn con say giấc ngoan
Tnh thương như biển sng dng trn
Mong con mai lớn nn người tốt
Đẹp mặt da vng, giống Việt Nam...


CHC QU HIỀN MẪU MỘT GC PHỐ
MOTHER'S DAY
TRN ĐẦY HẠNH PHC