Theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, chuyến đi Mỹ sắp đến, Nguyễn Ph Trọng sẽ lm g?Nguyn Thạch (Danlambao) - Bản tnh vốn gian tr lừa lọc của ĐCSVN ni chung v cương vị Chủ tịch nước của Nguyễn Ph Trọng ni ring th với cương vị ny, ng Trọng hẳn đ c sự tnh ton, nhưng tnh ton g, cũng như sẽ lm g, đ l điều m dư luận trong ngoi nước đang rm ran suy diễn.

Ở bi viết ny, người viết khng nu lại những lời khuyn rằng ng nn lm g, m l muốn biết r ng sẽ ni g, lm g v tương lai k kết những g với Hoa Kỳ khi ng gặp v thảo luận với vị Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thật rất kh cho những ai tin rằng ng Nguyễn Ph Trọng sẽ thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng trn bnh diện quốc gia v dn chng trn cương vị một Chủ tịch nước, một chức vụ cng trch nhiệm l phải lo cho sự an nguy của dn tộc, cũng như sự vẹn ton của lnh thổ, lnh hải trước m mưu cng hnh động xm lược của Tu cộng xuyn suốt qu khứ cho mi đến tận hm nay ở đất liền cũng như cc hải đảo ở Biển Đng thuộc chủ quyền khng thể tranh cải của Việt Nam v vấn đề lưu thng hng hải của quốc tế.

Sở dĩ c sự kh khăn để đặt một cht hy vọng như đ nu trn, bởi ng Trọng cũng như những ng TBT tiền nhiệm m trong lối suy nghĩ đ thể hiện rằng "Đi với Trung Quốc th mất nước, đi với Mỹ th mất đảng. Th mất nước cn hơn mất đảng". Người viết chỉ dng từ hy vọng thi chứ khng c cụm từ niềm tin, bởi lẽ, với ĐCSVN th người dn đ mất niềm tin từ lu. Ni một cch dn d hơn l hy vọng một lũ hung bạo sẽ c ngy hon lương, nghĩa l ĐCSVN cướp cũng đ nhiều, tham nhũng cũng đ đầy ti nay tốt hơn nn v đất nước, v dn tộc, để trnh khỏi phải mang danh nghn đời.

Cũng rất kh cho những ai muốn biện minh v gp lời khuyn giải cho ng Trọng cho những sự việc mang tnh quốc gia đại sự v bản tnh km thng minh, thiếu nhạy cảm vốn dĩ của ng ta. Khng phải tự nhin v cớ m người H Nội cũng như cả nước đặt cho ng Trọng ci tn cng cơm l L. Tuy nhin, d l đến thế no đi nữa th cũng c lc bừng tỉnh, n cũng như ngọn đn mờ nhưng trước khi tắt th bật sng.

"Bc n l th cn ch n khn", đ l cu tục ngữ m ng b ngy xưa truyền lại. Nếu ni rằng cả Bộ chnh trị v Trung ương đảng đều l hết th e rằng c vẻ "vơ đũa cả nắm". Nhưng ai l những người "khn"? Đ l cu hỏi được đặt ra dnh cho BCT, TƯĐ cng cc Bộ trưởng, tướng lnh cn c được sự suy nghĩ v cn c tinh thần dn tộc.

Thời gian gần đy, sở dĩ c nhiều suy đon cho chuyến đi Mỹ sắp đến của ng Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng l v ng đ kho lo viện l do bệnh đột quị nặng ở chuyến đi Kin Giang vừa qua để cố tnh trnh chuyến đi chầu xứ thin triều m thay vo đ l cử b Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngn diện kiến Tập Cận Bnh v cc nhn vật chp bu khc từ ngy 8 đến ngy 12 thng 7.2019. Thi độ trnh n ny, được xem l một dấu hỏi lớn.

Thứ đến l suốt thời gian tu thăm d HD-8 cng cc tu chiến, my bay, tu ngầm của Trung cộng quậy ph nt chủ quyền về lnh hải của Việt Nam m Luật Php Quốc Tế UNCLOS 1982 đ qui định, ng Chủ tịch của một quốc gia đ tuyệt đối im lặng, khng hề c bất cứ phản khng chnh thức no. Đy c phải l một ẩn khc của ng? M cu trả lời sẽ r rng sau khi ng đ gặp Tổng thống Donald Trump v chiến lược của Hoa Kỳ?

Hiện tại c 2 nguồn dư luận:

1- Nguyễn Ph Trọng sẽ thần phục Tu cộng như Hồ Ch Minh v ĐCSVN đ từng.

2- Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thay đổi chiến thuật của Việt Nam l nghing hẳn về pha Mỹ để l một đồng Minh trong chiến lược ton diện về qun sự, kinh tế, cơ cấu x hội lẫn chnh trị.

Trn l hai chiều hướng suy đon, ti muốn nghe v đ cũng l điều kh th vị để nắm biết được bạn đọc cng cc cm sĩ của thn Dn Lm Bo nghĩ g.

ng Trọng c thể chứng minh cho cu ni để đời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "Đừng nghe những g cộng sản ni, m hy nhn kỹ những g cộng sản lm" l sai trong trường hợp của ng?

07.09.2019


Nguyn Thạch
danlambaovn.blogspot.com