Welcome to Một Góc Phố - Chúc các Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ư ...
Results 1 to 1 of 1

Thread: China Has Attacked The United States And The World

 1. #1
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  819
  Thanks
  632
  Thanked 688 Times in 304 Posts

  Default China Has Attacked The United States And The World

  Trung Cộng Đă Tấn Công Hoa Kỳ Và Thế Giới  Tác giả: Nguyên Thạch

  Ông Luật sư nổi tiếng Lin Wood đă nói rằng:

  “Những người Mỹ yêu nước hăy chuẩn bị.
  Các sự kiện sẽ diễn ra nhanh chóng trong vài ngày tới.
  Hăy lắng nghe tổng thống Donald Trump.
  Trung cộng đă tấn công đất nước chúng ta bằng vũ khí sinh học.
  Trung cộng lại tấn công chúng ta để lấy cắp cuộc bầu cử.
  Trung cộng muốn mảnh đất của chúng ta để trồng lương thực.
  Chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ để họ lấy đi đất nước của chúng ta."
  Dec 12Lin Wood@LLinWood
  CCP attacked our country with a biological weapon.
  CCP attacked us again to steal election.
  CCP wants our land to grow food.
  We shall NEVER let them take it.
  Pray.

  American Patriots be prepared. Events will unfold quickly over next several days. Listen to@realDonaldTrump
  WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!!
  https://twitter.com/llinwood/status/1337812090686480391...

  *
  Trước khi ông Lin Wood, LS riêng của TT Donald Trump có những tuyên bố, trên block cá nhân, tôi cũng đưa ra vài ư như sau:

  Rải Wuhan Virus gieo sợ hăi, tung gián điệp vào Mỹ, phá hoại bầu cử và Hiến Pháp Hoa Kỳ...Nếu không là TẤN CÔNG Mỹ th́ là ǵ?

  *

  China spreads Wuhan Virus to sow fear, spies on America, destroys elections and US Constitution... If not attacking US, then what?

  *

  Tập cười nh́n bầu cử Mỹ & đồng tiền của Y điều khiển vài tay Cộng Ḥa, bọn đảng Dân Chủ, Deep State, Big Media, Big Tech...tay sai.

  *

  Xi smiling at the US election & his money controls some Republicans, Democrats, Deep State, Big Media, Big Tech... Henchman.

  *

  Rải Wuhan Virus, tung gián điệp vào Mỹ, phá hoại bầu cử, gây hỗn loạn, lo sợ... Người Mỹ đă thấy được sự nguy hiểm của China chưa?

  *

  Spreading the Wuhan Virus, spying on America, manipulate elections,causing chaos, fear. Have Americans realize the dangerof China?

  *

  HỐI LỘ là phương sách của Tàu, nó đánh trúng vào ḷng tham của con người. Mà ngay cả người Mỹ & Âu châu cũng dính kế!

  *

  Bribery is the Chinese strategy, it hits the human greed.
  Even Americans & Europeans still are on the hooks!

  *

  Và cuối cùng tôi cũng đă khuyên Tổng thống Donald Trump và người Mỹ rằng:

  Trungcộng đă tấn công Hoa Kỳ.
  TT Donald Trump không ra tay diệt thù th́ nước Mỹ sẽ không c̣n cơ hội thực hiện điều ấy. Hành động ngay.

  *

  China has attacked the US. Pres Trump does not take action to destroy the enemy, the US will not have a chance to do so.
  Act now.
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100051781391633


  Quả vậy, từ mấy thập kỷ nay, dưới sự cưu mang, trợ giúp của Hoa Kỳ và các quốc gia đă phát triển, Trung cộng đă có cơ hội vực dậy từ một nước Xă Hội Chủ Nghĩa nghèo nàn và lạc hậu, Trung cộng đă nhanh chóng trở thành một con cọp Á Châu.

  Với lối suy nghĩ điếm đàng, lừa đảo, lợi dụng mối bang giao với các nước, Trung cộng đă gửi hàng trăm ngàn, hàng triệu GIÁN ĐIỆP dưới dạng sinh viên, trí thức, khoa học gia, doanh gia đến Hoa Kỳ cùng các nước văn minh có nền khoa học, công nghệ và kỹ thuật cao về nhiều phương diện để ĂN CẮP trí tuệ đem về Hoa lục làm của cho riêng họ. Đồng thời thế giới và người Mỹ cũng nên lưu tâm rằng: Di dân từ Hoa lục đến các quốc gia khác nói chung, Hoa Kỳ nói riêng cũng c̣n mang ư nghĩa cùng nhiệm vụ của những đạo quân thứ Năm làm hậu thuẫn cho Trung công khi cần thiết.

  Với lối sống VÔ ĐẠO, đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đă gieo rắc kinh hoàng cho cả nhân loại mà ai cũng biết, đó là Wuhan Virus (hay c̣n gọi là Chinese Virus hoặc Covid-19). Loại vũ khí sinh học này đă cướp đi cả triệu người trên thế giới và gây nên bao tổn thất, thiệt hại rất nặng nề về kinh tế khắp các quốc gia mà trong đó, Mỹ là một trong những nước bị tác động nặng nề nhất.

  Với thái độ ngông cuồng đầy ngạo mạn, Trung cộng đă chi trả khối lượng tiền rất lớn một cách bất chính là HỐI LỘ nhiều nhà lănh đạo các nước trên thế giới, cũng như các chính trị gia tại Hoa Kỳ, mà cụ thể là Barack Obama, Joe Biden, gia đ́nh, cùng đồng bọn trong đảng Dân Chủ (Democratic Party), cũng như chi cho các "Thế Lực Ngầm" (Deep State) cùng đám truyền thông thổ tả (Big-Media, Big-Tech) cho sách lược tuyên truyền và lũng đoạn toàn bộ xă hội Mỹ. Mà đỉnh điểm là PHÁ HOẠI cuộc bầu cử Mỹ 2020, và mục đích thứ đến là PHÁ TOAN HIẾN PHÁP Hoa Kỳ vốn dĩ đă rất có giá trị.

  Người Mỹ và kể cả nhân loại văn minh hăy tự vấn: Tại sao Trung cộng ngông cuồng muốn vậy? Th́ câu trả lời là: Người Tàu muốn làm Thiên tử và chỉ có họ mới có quyền thống lĩnh và cai trị toàn thể loài người, bất luận là các dân tộc đó từ Á hay Âu, từ Phi hay Úc. Trong khi ai cũng biết Trung cộng là ĐỘC TÀI, là TOÀN TRỊ, là TÀN ÁC và VÔ THẦN, VÔ NHÂN TÍNH.

  Khối tiền dơ bẩn của Tàu cộng có thể khiến cho một số chính trị gia, một số lảnh đạo chóp bu hoặc có quyền hành có tài sản giàu có sung túc, nhưng đại đa số c̣n lại trên 7 tỉ con người sẽ phải lê cuộc sống triền miên trong tăm tối và tủi nhục.

  Diệt Trung cộng là ư muốn của nhân loại nói chung, của người Mỹ và kể cả bản thân Tổng thống Donald Trump cùng gia đ́nh của ông nói riêng. Trừ ma quỷ là trách nhiệm chung của các con cái của Đấng Toàn Năng Đức Chúa Trời. Donald Trump, Hoa Kỳ và Đồng Minh hăy HÀNH ĐỘNG.


  Nguyên Thạch

  ------------


  China Has Attacked The United States And The World  Author: Nguyen Thach

  Well-known Lawyer Lin Wood said:
  Dec 12Lin Wood @ LLinWood
  CCP attacked our country with a biological weapon.
  CCP attacked us again to steal election.
  CCP wants our land to grow food.
  We shall NEVER let them take it.
  Pray.
  American Patriots be prepared. Events will unfold quickly over next several days. Listen to @ realDonaldTrump
  WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT !!!
  https: //twitter.com/llinwood/status/1337812090686480391 ...

  *

  Before Lawyer Lin Wood, President Donald Trump's personal lawyer, made a statement, on my personal block, I also made the following ideas:

  Spreading the Wuhan Virus sows fear, spies on America, undermines US elections and the Constitution ... If not attacking US, then what?

  *
  Practice smiling at the US election & his money controls some Republicans, Democrats, Deep State, Big Media, Big Tech ... henchmen.

  *
  Spreading the Wuhan Virus, spying on America, undermining elections, causing chaos, fear ... Have the Americans seen the danger of China?

  *
  Bribery is the Chinese strategy, it hits the human greed.
  Even Americans & Europeans still are on the hooks!

  *

  And finally I advised President Donald Trump and the Americans that:

  China has attacked the United States.
  President Donald Trump does not take action to destroy the enemy, the US will no longer have the opportunity to do so. Act now.

  *
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100051781391633

  Indeed, for decades now, under the assistance and support of the United States and developed countries, China has had the opportunity to revive from a poor and backward Socialist country, China. has quickly become an Asian tiger.

  With a mean mindset, fraud, taking advantage of relations with other countries, China has sent hundreds of thousands, millions of SPIES in the form of students, intellectuals, scientists, businessmen to the United States with Civilized country has a high science, technology and technology in many ways to STEAL wisdom to bring mainland to make their own. At the same time, the world and Americans should also pay attention that: Immigration from the mainland to other countries in general, the United States in particular also carries the meaning and the role of the Fifth armies to support China when needed.

  With a SATHEIST lifestyle, the Chinese Communist Party (CCP) has spread terror to all-known mankind, namely Wuhan Virus (also known as Chinese Virus or Covid-19). This biological weapon has claimed millions of people around the world and caused many losses and severe economic damage throughout the countries, in which the United States is one of the countries most affected.

  With its arrogant extravagance, China has improperly paid a huge amount of money to EXCLUSIVE many leaders of the world, as well as politicians in the United States, namely Barack Obama, Joe Biden, family, and accomplices in the Democratic Party (Democratic Party), as well as spending on the "Underground Forces" (Deep State) and left-wing media (Big-Media, Big-Tech) for the strategy of propagating and manipulating all American society. It culminated in DESTRUCTING the 2020 US election, and the second purpose that to destroy the United States Constitution was already implemented and very valuable.

  Americans and civilized humans alike, ask yourself: Why does the extravagant China want that? Then the answer is: The Chinese want to be Angels and only they have the right to dominate and rule all humans, regardless of whether those peoples are from Asia or Europe, from Africa or Australia. While everyone knows that China is DICTATORIAL, is TOTALITARIAN, is CRUELTAN , is TOTALITARIAN, and or SATHEIST, INHUMAN.

  The dirty money of communist China may make some politicians, some top leaders or authority rich in wealth, but the vast majority of the rest of over 7 billion people will suffer. live forever in darkness and humiliation.

  Destroying China is the will of humanity in general, the Americans and even President Donald Trump himself and his family in particular. Eliminating demons is a shared responsibility of the children of God's Almighty. Donald Trump, United States and Allies should take ACTION now.


  Nguyen Thach

 2. The Following 2 Users Say Thank You to Nguyên Thạch For This Useful Post:

  Kiến Hôi (12-14-2020), vdt (12-16-2020)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •