HỜN CƠN QUỐC BIẾN!

Thục nữ cn hờn cơn quốc biến
Nam nhi đnh ci mặt thờ ơ?

Nguyn Thạch


CỜ VNG

Em đi kết nhnh hoa mai nở
Trao tặng nhn gian ngọn CỜ VNG.

Nguyn Thạch