Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Results 1 to 4 of 4

Thread: Một cch để "nhớ" v viết ra (trn giấy hay trong đầu) những bảng luật bằng trắc của thơ Đường Luật .

 1. #1
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  5,299
  Thanks
  2,317
  Thanked 4,752 Times in 2,126 Posts

  Default Một cch để "nhớ" v viết ra (trn giấy hay trong đầu) những bảng luật bằng trắc của thơ Đường Luật .

  Một cch để "nhớ" v viết ra (trn giấy hay trong đầu) những bảng luật bằng trắc của thơ Đường Luật .


  Ch thch: Bi viết ny viết với giả định (assumption) l cc bạn đ hiểu rnh về "luật, nim, vần, đối, thanh .. etc ..." của thể thơ Đường luật. Nếu muốn tm hiểu thm th xin đọc thm bi viết của nh thơ Vĩnh Lim ở dưới đy:
  http://motgocpho.com/forums/showthre...9444#post39444

  Thng thường cc bạn mới tập lm thơ Đường thường nhận thấy "nhớ" v lm thơ cho đng luật bằng trắc (nim, luật, vần ...etc) của thơ Đường rất l lộn xộn v kh khăn. C lẽ đa số cc bạn mới tập lm thơ Đường thường dng 1 bảng "luật bằng trắc" viết sẵn để "kiểm luật lại" v hy vọng dần dần sẽ "nhập tm" với thời gian v thực tập . Cch ny th cũng được .... nhưng rất l "kh nhập tm" (theo kinh nghiệm c nhn của ti) .

  V trong đời sống thực tế, cn khối việc khc chng ta cần phải nhớ nữa. Cho nn, tm một "quy tắc" để chng ta "nhớ" một sự việc "quan trọng" cho c hệ thống v dễ dng l một điều cần thiết v rất tốt . Trong trường học, theo sự nghin cứu của cc chuyn gia, những học tr "giỏi" trong lớp, tr nhớ của họ thường trn trung bnh v nếu kiểm nghiệm lại th những học tr giỏi ny đều c thực tập "những" phương php "nhớ" rất hiệu quả v thch hợp ring cho họ (tự sng tạo hoặc học hỏi). Việc ny đ gip ch rất nhiều cho việc học tập của họ v những học sinh ny thường l những học sinh giỏi trong lớp học.

  Trở lại với thơ Đường Luật (thất ngn bt c) th việc nhớ để viết ra bảng bằng trắc cho 1 bi thơ Đường luật cũng chẳng c kh khăn chi hết. Dựa vo kinh nghiệm ring, ti chỉ cần nhớ:

  a) Luật v vần cho bi thơ (chữ thứ 2 v 7 của cu 1)
  b) Quy tắc: "Nhất tam ngũ bất luận; Nhị tứ lục phn minh" cho từng cu
  c) Vần cho những chữ cuối cu chẳn v ngược lại cho cu lẻ (trừ cu 1)
  d) Nim (1-8, 2-3, 4-5, 6-7)
  e) Đối (cu 3-4, cu 5-6) <= Cần cho 1 bi thơ Đường luật, nhưng khng cần thiết cho "cch nhớ" bảng luật bằng trắc ny.

  L c thể viết ra bảng bằng trắc (đng) ra giấy hay trong đầu liền .

  Nhn vo một bi thơ Đường th chng ta thấy c 8 cu, mỗi cu 7 chữ.

  Th dụ :

  1) Cho 1 bi thơ Đường luật bằng vần bằng th chng ta biết ngay chữ thứ 2 & thứ 7 của cu 1 v chữ thứ 7 của những cu CHẲN (2,4,6,8) phải l BẰNG (B). V chữ thứ 7 những cu LẺ (3,5,7) sẽ l TRẮC (T)

  2) Từ (1) & luật " nhị tứ lục phn minh" chng ta c thể viết ra ngay những chữ 'bằng trắc" cho cu 1

  a) Bắt đầu với những chữ thứ (2, 4, 6,7) cho cu 1 (ch : chữ thứ 2, 4, 6 trong 1 cu thơ sẽ lun phin thay đổi giữa B & T . Ni khc, nếu chữ thứ 2 l B, 4 sẽ l T, 6 sẽ l B)
  => Cu 1: 1B3T5BB

  b) Bước kế, thm vo những chữ "bất luận" (1, 3, 5) => chữ thứ 1 giống 2, 3 giống 4, v chữ thứ 5 . Xem thm 'ch thch' ở dưới .
  => Cu 1: xBxTxBB (x: chữ thứ 1, 3, 5, trong cu "bất luận" = bằng hay trắc cũng được)

  (Ch thch: cho chữ thứ 5 th để chữ thứ 6 & 7 để viết cho đng với "chnh luật" . Ni khc, khng sử dụng "bất luận" ở đy - nếu chữ thứ 6 & 7 cng thanh th chữ thứ 5 sẽ ngược lại với thứ 6&7 v nếu chữ thứ 6&7 khc thanh th chữ thứ 5 giống 6 - => Cu 1: bBtTtBB )

  3) Viết tiếp cu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (chỉ viết những chữ thứ 2, 4, 6, của cc cu ny trước). Dựa vo quy tắc "nim" (1-8, 2-3, 4-5, 6-7) => Ch : Những cặp nim th sẽ giống thanh v những cặp nim kề nhau th ngược thanh ( cho những chữ thứ 2, 4, 6)

  Cu 1: xBxTxBB
  Cu 2: xTxBxTv
  Cu 3: xTxBxTn
  Cu 4: xBxTxBv
  Cu 5: xBxTxBn
  Cu 6: xTxBxTv
  Cu 7: xTxBxTn
  Cu 8: xBxTxBv


  Ghi ch:
  x: bất luận => B hay T cũng được (hoặc xi lower case letter : b, t)
  v: vần của bi thơ => ở th dụ ny l luật B, vần B
  n: ngược vần => sẽ l T cho th dụ của bi ny


  4) Thay thế v & n cho th dụ trn th ...
  (Ch thch: Cho 1 bi thơ Đường luật bằng vần bằng th chng ta biết ngay chữ thứ 2 & thứ 7 của cu 1 v chữ thứ 7 của những cu CHẲN (2,4,6,8) phải l BẰNG (B). V chữ thứ 7 những cu LẺ (3,5,7) sẽ l TRẮC (T) )

  Cu 1: xBxTxBB
  Cu 2: xTxBxTB
  Cu 3: xTxBxTT
  Cu 4: xBxTxBB
  Cu 5: xBxTxBT
  Cu 6: xTxBxTB
  Cu 7: xTxBxTT
  Cu 8: xBxTxBB


  Tới đy đ tạm đủ để xi cho "kiểm luật" của 1 bi thơ chng ta đ lm ... v nếu muốn bảng BT "hon hảo" theo "chnh luật" th đi thm bước nữa .

  5) Thay b, t cho x
  (Ch thch: chữ thứ 1 giống 2, 3 giống 4, v cho chữ thứ 5 th để chữ thứ 6 & 7 để viết cho đng với "chnh luật" . Ni khc, khng sử dụng quy tắc "bất luận" ở đy - nếu chữ thứ 6 & 7 cng thanh th chữ thứ 5 sẽ ngược lại với thứ 6&7 v nếu chữ 6&7 khc thanh th chữ thứ 5 giống 6 - )

  Cu 1: bBtTtBB
  Cu 2: tTbBtTB
  Cu 3: tTbBbTT
  Cu 4: tBtTtBB
  Cu 5: bBtTbBT
  Cu 6: tTbBtTB
  Cu 7: bTtBbTT
  Cu 8: bBtTtBB  Voila, chng ta đ c 1 bảng luật Bằng Trắc hon hảo cho 1 bi thơ Đường luật bằng vần bằng để sử dụng. V với thực tập, cc "bảng luật BT" của thể thơ Đường luật sẽ "nằm vĩnh viễn trong đầu" chng ta. Cần xi l "khơi dậy" v chng ta sẽ c ngay "tấm gương soi" (soft copy) trong đầu sẵn sng để dng => khỏi cần bảng 'kiểm luật" BT (hard copy) để trước mặt nữa.

  Nếu c hứng th, th cc bạn "thử" cch nhớ ny xem sao? (tự viết bảng luật Bằng Trắc cho 1 bi thơ Đường Luật Trắc Vần Bằng để thực tập v nhn tiện kiểm chứng "cch nhớ" ny lun.)

  Hy vọng, bi viết sẽ gip cc bạn đang học lm thơ Đường v đang vật lộn với bảng luật BT của thơ ĐL cht t .

  TTL (March, 2008)
  http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/avatar/TTL3c.jpg

 2. #2
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  5,299
  Thanks
  2,317
  Thanked 4,752 Times in 2,126 Posts

  Default Re: Một cch để "nhớ" v viết ra (trn giấy hay trong đầu) những bảng luật bằng trắc của thơ Đường Luật .

  Tm Tắt v Kiểm Chứng Cch Nhớ Ở Trn .


  p dụng cho 1 bi thơ Đường, Luật Trắc Vần Bằng (thất ngn bt c)

  Bước 1: Viết cu 1
  - Luật Trắc => chữ thứ 2 trong cu 1 phải l Trắc .
  - Vần Bằng => Chữ thứ 7 trong cu 1 phải l Bằng
  - Sử dụng quy tắc "nhất tam ngũ bất luận" (chữ 1,3,5 l Bằng hay Trắc cũng được) => tạm gọi chung l x)

  => Cu 1: xTxBxTB

  Bước 2: Viết tiếp cc cu 2,3,4,5,6,7, 8, sử dụng cch nhớ ở trn (ie .. nim)

  Cu 1: xTxBxTB
  Cu 2: xBxTxBv
  Cu 3: xBxTxBn
  Cu 4: xTxBxTv
  Cu 5: xTxBxTn
  Cu 6: xBxTxBv
  Cu 7: xBxTxBn
  Cu 8: xTxBxTv


  Ch thch:
  - x = bằng hay trắc cũng được; v = vần; n= ngược vần
  - Bảng luật bằng trắc ở trn đ đủ dng để 'kiểm" một bi thơ đường (LTVB) p dụng quy tắc "nhất tam ngũ bất luận nhị tứ lục phn minh".

  Bước 3: Nếu bạn no thch viết & giữ bi thơ theo "chnh luật" (khng sử dụng 'nhất tam ngũ bất luận') th lm thm bước 3:
  Thay thế x, v, n bằng cc thanh bằng trắc theo quy định "chnh luật" (tốt v recommended cho người mới học) của một bi thơ Đường như ở dưới .

  Cu 1: tTbBtTB
  Cu 2: bBtTtBB
  Cu 3: bBtTbBT
  Cu 4: tTbBtTB
  Cu 5: tTbBbTT
  Cu 6: bBtTtBB
  Cu 7: bBtTbBT
  Cu 8: tTbBtTB


  Như ở trn, chng ta đ c bảng BT của bi thơ Đường Luật Trắc Vần Bằng "hon hảo" để sử dụng v khỏi cần mở sch ra. Rất đơn giản, dễ nhớ ... v tiện lợi. V N Đ Ở TRONG ĐẦU CHNG TA nn bất cứ lc no chng ta muốn xi cũng c sẵn !!!

  TTL (Mar, 2008)

  Ch thch: Cn một thể thơ Đường Luật khc gọi l Tứ Tuyệt (bốn cu, bảy chữ). V luật bằng trắc của thể thơ Tứ Tuyệt cũng tương tự như cho 1 bi thơ Đường luật thất ngn bt c. Nếu bạn để th sẽ thấy 1 bi thơ Đường TBBC l một kết hợp của 2 bi thơ Tứ Tuyệt (cng luật khc vần). V vậy, nếu bạn đ thuần thạo bảng luật BT của thể thơ Đường Thất ngn bt c th bảng luật Bằng Trắc của thể thơ Tứ Tuyệt đ nằm trong tay (khả năng đ c) của bạn.
  http://img.photobucket.com/albums/v727/ttl/avatar/TTL3c.jpg

 3. #3
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Sydney , Australia
  Posts
  532
  Thanks
  99
  Thanked 29 Times in 23 Posts

  Default Re: Một cch để "nhớ" v viết ra (trn giấy hay trong đầu) những bảng luật bằng trắc của thơ Đường Luật .

  Đường Luật lm sao để m nhớ....???

  Luật Bằng vần Bằng :
  "Luật bằng" l nhớ từ 1 của cu 1 bắt đầu l "bằng Bằng"
  (tương tự : "Luật Trắc" l nhớ từ 1 của cu 1 bắt đầu l " trắc Trắc" )
  "Vần Bằng" l từ 7 cuối của cu 1 l Vần Bằng

  cu 1 : bằng Bằng trắc Trắc
  cu 2 : trắc Trắc bằng Bằng
  cu 3 : trắc Trắc bằng Bằng
  cu 4 : bằng Bằng trắc Trắc

  Học 4 từ của 4 cu đầu l đủ rồi...từ đ suy ra dạng 2 bi đường luật
  cu 5-8 tương tự cu 1-4 , rp vo :

  cu 1 : bằng Bằng trắc Trắc
  cu 2 : trắc Trắc bằng Bằng
  cu 3 : trắc Trắc bằng Bằng
  cu 4 : bằng Bằng trắc Trắc

  cu 5 : bằng Bằng trắc Trắc
  cu 6 : trắc Trắc bằng Bằng
  cu 7 : trắc Trắc bằng Bằng
  cu 8 : bằng Bằng trắc Trắc

  3 từ cuối 5,6,7 lin hệ với 3 từ đầu 1,2,3 trong cu  ************* " Đường Luật Bằng " học mnh ( nhớ mau )

  .............1......2.....3.................3.....2.....1

  cu 1 : bằng Bằng trắc Trắc <= Trắc Bằng Bằng---------------Dĩ nhin 321 bởi từ 7 cuối của cu 1 phải l "Vần Bằng"
  .............1......2.....3.................1.....2.....3
  cu 2 : trắc Trắc bằng Bằng => Trắc Trắc Bằng
  .............1......2.....3.................3.....2.....1
  cu 3 : trắc Trắc bằng Bằng <= Bằng Trắc Trắc
  cu 4 : ( = cu 1 )
  .............1......2.....3.................1.....2.....3
  cu 5 : bằng Bằng trắc Trắc => Bằng Bằng Trắc
  cu 6 : ( = cu 2 )
  cu 7 : ( = cu 3 )
  cu 8 : ( = cu 1 )  *********Chuyển từ Đường luật Bằng sang Đường luật Trắc

  cu 1 <-> cu 2 đổi chỗ
  cu 3 <-> cu 5 đổi chỗ

  .............1......2.....3.................1.....2.....3
  cu 1 : trắc Trắc bằng Bằng => Trắc Trắc Bằng
  .............1......2.....3.................3.....2.....1
  cu 2: bằng Bằng trắc Trắc <= Trắc Bằng Bằng
  .............1......2.....3.................1.....2.....3
  cu 3 : bằng Bằng trắc Trắc => Bằng Bằng Trắc
  cu 4 : ( = cu 1 )
  .............1......2.....3.................3.....2.....1
  cu 5 : trắc Trắc bằng Bằng <= Bằng Trắc Trắc
  cu 6 : ( = cu 2 )
  cu 7 : ( = cu 3 )
  cu 8 : ( = cu 1 )


  Last edited by tranthaptinh; 09-17-2009 at 05:59 PM.

 4. #4
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Sydney , Australia
  Posts
  532
  Thanks
  99
  Thanked 29 Times in 23 Posts

  Default Re: Một cch để "nhớ" v viết ra (trn giấy hay trong đầu) những bảng luật bằng trắc của thơ Đường Luật .

  Luật Trắc Vần Bằng :

  Bt Thần Khai

  Ngọn Bt Thần Khai Phước Lộc Nh
  Sng Như Gươm Bu Lạnh Như Ma
  Mực La Kh Vị V Hồn Chữ
  Văn Bt Ho Quang Ở Miệng Ta
  Giấy Trắng Tinh Khi Tun Huyết Mạch
  Lời Vng Nguyn Vẹn Trổ Ti Hoa
  Ấm Hơn Tiếng Nhạc Reo Trong
  Thơ Đợi Xun Về Pht Tiết Ra .

  Hn Mặc Tử


  Nhận định về thể thơ tm chữ

  Lin tiếp theo nhau trắc đến bnh
  Ba , năm rồi tm : số phn minh
  Hoặc ba đến su rồi sang tm
  Thi mạch lun lưu tự mnh
  Cu trắc : trắc , bnh rồi đến trắc
  Cu bnh : bnh, trắc lại sang bnh
  Chữ ba đang trắc thay bnh được
  Nhạc luật từ đy đ chứng minh .

  Lam - Giang


  ( khng hiểu th đọc nữa ...rồi sẽ hiểu )
  ( lm được thơ tm chữ )

  Luật Bằng Vần Bằng

  Tn Dốc Tổ - ( khng nhớ tn tc giả)

  Ta con ng Thnh, chu ng Ngh
  Ni chuyện trn Trời dưới Đất nghe
  Sức khỏe Hạng Vương cho một bng
  Cờ cao Đế Thch chấp đi Xe
  Nhẩy tm xuống bể m tầu lại
  Chạy tt ln non bắt Cọp về
  Bửa trước vo chơi trong nội phủ
  Ba nghn Cng Cha ko ra ve ! (*)

  (*) chữ "ve" tiếng Bắc c nghĩa l tn tỉnh , ve vn ,
  ve gi c nghĩa l o mo ...


  Học Vui

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •