Quote Originally Posted by Chiu Anh View Post
Ờ mh hổng biết lm sao để tm lại password cho nhỏ Đ dzới con nhạn l nữa mợi..hc..Thi ta đi ngủ ah
ACE Chiu Anh nhớ mở hộp thư...