Rồi mai
Khng nu đời nhau nữa
Anh thả mnh
Hiu hắt ci vng xưa

lqc