V thường
Ngy mở phơi ra
Nay cn, mai mất ... bi ca kiếp người
T mi mắt nở nụ tươi
Chc nhau an lạc lc đời chưa tiu

lqc