Đ pht hnh thi phẩm thứ 25 của H Huyền Chi:

Em, Cổ Tch
thơ song ngữ Việt/Anh dưới dạng CD


Em, Cổ Tch
A Girl From Legend

Bilingual Poems, Vietnamese English
▪Thi tập thứ 25 của H Huyền Chi ▪

Chuyển ngữ:
Bạch Hạc / Bảo Ngọc / Bnh Nhung/Hong Nhất Phương / Hong Vn /Ng Đnh Chương

Ba: Tống Phước Cường

Phụ bản: Bạch Tuyết / Đỗ Kỳ Anh / Hong Vn/Hương Kiều Loan / Hương Sa Mạc/Long n / Michael Mừng /Minh Vũ / Mi Qu Bồng /Nguyễn ại Giang / Phạm Thng / Phan Din / Qu Hương / Tạ Tỵ / Thi Đắc Nh /Tống Phước Cường / Trần Cao Lĩnh /Trần Thanh Ton / Trịnh Hong Lộc /Vũ Uyn Giang / Unknown

▪Cung Tn xuất bản ▪ ồng Tm pht hnh ▪
Copyright by: Ha Huyen Chi

cung ten
2008

Với 240 bi thơ c tựa khởi đầu bằng chữ "Em"
Với gần 200 phụ bản
Với 5 bi ca Hong Vn phổ từ thơ HHC, dạng Videọ

Lin lạc:

Hoan Dang (hahuyenchi@aol.com)
7613 S.Ẹ 50th Avẹ LACEY,WA 98513 USA