Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 38

Thread: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)_Lịch Visa cc diện F update!

 1. #1
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)_Lịch Visa cc diện F update!

  Hungviet
  Quan tm chnh của Sở Nhập tịch v Di tr Hoa Kỳ (USCI) l xt đơn bảo lnh. Ngoi vấn đề đ, USCIS cn cung cấp những dịch vụ khc sau khi bạn đ nộp đơn.


  Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn cn chờ giải quyết ở USCIS

  USCIS xt đơn bảo lnh cng loại theo thứ tự nhận đuợc. Thng thường, USCIS sẽ bo bằng thư cho bạn khi họ quyết định về hồ sơ của bạn hay khi họ cần thm thng tin g ở bạn.

  Cch dễ nhất để theo di thời gian xt đơn l trn trang Web của USCIS, nơi họ đăng những ngy nộp đơn của hồ sơ m họ đang hon tất. Họ liệt k thng tin theo từng loại cho mỗi loại hồ sơ v cho mỗi một văn phng USCIS hay trung tm dịch vụ (Service Center). Thng tin đ gip bạn thấy thời gian xt xử l những hồ sơ nộp trước hồ sơ của bạn v đon thời gian xt hồ sơ của bạn.

  Trang Web của USCIS l uscis.gov.

  Thời gian xử l hồ sơ c thể thay đổi khi USCIS xt đơn. Họ cập nhật thng tin khi xt đơn. Nếu bạn khng nhận được tin tức g từ USCIS trong vng thời gian xử l hồ sơ dựa trn những g m họ đang hon tất, bạn nn kiểm tra trn trang Web của họ hay gọi điện cho khu quan hệ với khch (Customer Service) ở số 1-800-375-5283 để c thng tin cập nhật về thời gian xử l hồ sơ.

  Trong đa số thời gian m một hồ sơ chưa giải quyết l lc đ USCIS đang giải quyết những hồ sơ nộp sớm hơn. Tuy nhin, nhiều người vẫn muốn c thể theo di việc xt đơn của họ. Do đ, USCIS cho mỗi hồ sơ m họ xử l một số bin nhận (Receipt Number). Số ny bắt đầu bằng ba chữ, như EAC, v theo sau l một chuỗi số. Nếu hồ sơ của bạn đ được cho số bin nhận, bạn sẽ tm thấy số đ trn giấy bo nhận hồ sơ (Receipt Notice) hay trn giấy lm Biometrics.

  Bạn c thể dng số bin nhận của bạn trn trang Web của USCIS hay khi bạn gọi điện cho Customer Service để biết thng tin cơ bản về tnh trạng hồ sơ của bạn từ hệ thống tự động của USCIS nhằm bổ sung thng tin về thời gian xử l hồ sơ.

  Với số bin nhận của bạn, bạn c thể đăng k trn trang Web của USCIS để nhận thng tin cập nhật về tnh trạng hồ sơ của bạn khi họ xt hồ sơ của bạn.

  C một vi điều m bạn nn nhớ khi dng số bin nhận của bạn để kiểm tra tnh trạng hồ sơ của bạn hay để theo di việc xử l hồ sơ của bạn :

  - Điều thứ nhất l đại đa số thời gian m hồ sơ của bạn chưa giải quyết l lc USCIS đang xt những đơn nộp trước đơn của bạn. Do đ, tnh trạng hồ sơ của bạn c thể khng thay đổi cho đến khi USCIS ở vo giai đoạn cuối trong việc xử l hồ sơ của bạn.

  - Điều thứ hai l thng tin về tnh trạng hồ sơ m USCIS cung cấp kh cơ bản. Khi hồ sơ của bạn nằm trong vng thời gian xử l bnh thường, USCIS chỉ c thng tin về tnh trạng hồ sơ cung cấp bởi hệ thống tự động. Họ sẽ khng tm trong hồ sơ của bạn để cung cấp chi tiết về tnh trạng hồ sơ của bạn.

  Chỉ những người c số bin nhận mới c thể theo di việc xử l hồ sơ của họ. USCIS quản l những hồ sơ khc dựa trn số ti khoản (Account Number), thường gọi l số A (A-Number). Những hồ sơ đ bắt đầu bằng chữ A theo sau l 8 hay 9 số. Đối với những hồ sơ ny, bạn c thể kiểm tra thời gian xt đơn cho loại hồ sơ ny, nhưng bạn khng thể theo di việc xử l hồ sơ.

  Mặc d USCIS khng tm hiểu tnh trạng hồ sơ của bạn nếu n trong vng thời gian xử l bnh thường, USCIS cung cấp những dịch vụ khc khi hồ sơ chưa giải quyết ở USCIS.

  Nếu bạn dời nh, bạn gọi điện cho Customer Service để cập nhật địa chỉ của bạn.

  Nếu bạn nộp đơn I-130 lc bạn cn l thường tr nhn v sau đ bạn nhập tịch Mỹ th bạn c thể gửi thư cho họ hay gọi điện cho Customer Service để xin nng cấp hồ sơ của bạn.

  Nếu bạn tm thấy sai lầm về thng tin trn thư cuối cng m họ gửi cho bạn th bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ gip đỡ. Nếu bạn tm thấy sai lầm trn văn kiện m họ cấp cho bạn th bạn phải nộp đơn khc để thay thế đơn trước, v bạn phải gởi trở lại cho họ văn kiện đ lc bạn nộp đơn. Nếu lỗi đ l do họ v bạn chứng minh được điều đ th bạn c thể nộp đơn khng tốn tiền.

  Nếu bạn gởi đơn cho Service Center hay National Benefit Center hơn 30 ngy m chưa nhận được giấy bo nhận hồ sơ th bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ gip đỡ.

  Nếu bạn khng nhận được bất kỳ loại thng bo no khc v bạn c số bin nhận hồ sơ (Receipt Number) v tnh trạng hồ sơ trn trang Web của USCIS cho biết l họ đ gửi giấy thng bo (ngoi giấy thng bo nhận hồ sơ) đ hơn 14 ngy nhưng bạn chưa nhận được th bạn gọi điện cho Customer Service để nhờ gip đỡ.

  Nếu bạn cng nộp nhiều hồ sơ c lin hệ với nhau, như nhiều đơn khc nhau cho cng một người, cho những thnh vin gia đnh, hay cho một nhm người lao động, v đ nhận được quyết định cho một vi hồ sơ nhưng những hồ sơ khc th chưa nhận đươc quyết định, v bạn lo ngại rằng những hồ sơ đi đi bị phn ra th bạn c thể kiểm tra tnh trạng hồ sơ trn mạng hay gọi điện cho Customer Service.

  Nếu bạn đ nộp những giấy tờ gốc cng với đơn bảo lnh, USCIS khuyn bạn nn chờ cho đến khi hồ sơ giải quyết xong hy xin lại bản gốc tại v họ c thể cần chng trong tiến trnh xt hồ sơ. Hồ sơ của bạn c thể bị chậm trễ nếu họ trả lại cho bạn bản gốc. Tuy nhin, nếu bạn muốn xin lại bản gốc trong lc hồ sơ chờ xt duyệt, bạn hy gọi điện cho Customer Service.

  Nếu bạn c đơn I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, chưa giải quyết v bạn cần đổi tn của những người trong đơn, hay bạn cần thay đổi đại sứ qun hay lnh sự qun hay cửa khẩu nơi những người được bảo lnh sẽ xin visa hay xin nhập vo Mỹ, bạn hy gọi điện cho Customer Service.

  Nếu bạn tuyệt đối khng thể tham dự ngy phỏng vấn m USCIS đ hẹn, hy gọi điện cho Customer Service cng sớm cng tốt. Tuy nhin, bạn nn biết rằng xin dời ngy hẹn c thể lm chậm trễ tiến trnh giải quyết hồ sơ. USCIS chỉ dời ngy hẹn khi bạn c những l do khẩn cấp ngoi sự kiểm sot của bạn khiến bạn khng thể tn trọng ngy hẹn. Khi bạn gọi điện cho Customer Service, bạn cần phải giải thch l do tại sao bạn khng thể tn trọng ngy hẹn. Văn phng nơi đ hẹn ngy phỏng vấn với bạn sẽ quyết định xem họ chấp thuận lời cầu xin của bạn hay khng v sẽ thng bo trực tiếp cho bạn.

  Nếu hồ sơ của bạn nằm ngoi thời gian giải quyết hồ sơ hiện hnh. Thời gian giải quyết hồ sơ m USCIS đăng trn trang Web của họ gip bạn thấy được thời gian m họ giải quyết những hồ sơ nộp trước hồ sơ của bạn v từ đ đon thời gian họ giải quyết hồ sơ của bạn. Tuy nhin, mỗi hồ sơ mỗi khc v thỉnh thoảng c một hồ sơ m thời gian giải quyết lu hơn bnh thường.

  Nếu bạn khng nhận được tin tức g của USCIS trong thời gian giải quyết hồ sơ bnh thường th bạn hy kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ cập nhật ha trn trang Web của họ. Nếu hồ sơ của bạn c số bin nhận th bạn dng n để kiểm tra cng lc tnh trạng hồ sơ của bạn. USCIS khuyn bạn nn lm điều ny v c thể họ đang gởi thng bo cho bạn.

  Nếu v một l do no hồ sơ của bạn qu thời gian giải quyết hồ sơ bnh thường 30 ngy v bạn chưa nhận được quyết định hay thng tin cập nhật g của họ trong vng 60 ngy cuối cng th bạn hy gọi điện cho Customer Service. Họ sẽ vo hồ sơ của bạn để xem phải lm g hầu hồ sơ được giải quyết v họ sẽ giải thch với bạn.

  Thời gian chờ thm 30 ngy l để thng bo c thời gian đến tay bạn trong khi USCIS giải quyết hồ sơ của bạn.

  Nếu bạn nộp đơn I-765, Application for Employment Authorization, v đ hơn 90 ngy kể từ khi bạn nộp đơn v bạn chưa nhận được thng tin cập nhật g trong vng 60 ngy cuối, v khng thấy thng bo cng cộng no lin quan đến loại hồ sơ của bạn, th đừng chờ thm 30 ngy .Hy gọi điện ngay cho Customer Service.


  Giải quyết hồ sơ nhanh

  V hiểu trường hợp khiến người ta nộp một vi loại đơn bảo lnh, USCIS ưu tin cho một vi loại đơn bảo lnh. Những ưu tin đ được phản ảnh trong thời gian giải quyết hồ sơ của USCIS.

  USCIS cũng c chương trnh giải quyết trả tiền cho php bạn xt đon hon cảnh cụ thể của bạn v quyết định xem bạn c muốn trả tiền để hồ sơ được xử l nhanh hay khng. USCIS biết rằng hon cảnh c thể thay đổi. Do đ, bạn c thể dng chương trnh ny ngay cả sau khi đ nộp đơn.

  Tạm thời by giờ, chương trnh ny chỉ p dụng cho đa số diện bảo lnh lao động tạm thời (dng mẫu I-129).

  Trong đa số diện bảo lnh khc, những người nộp đơn cng diện bảo lnh thường ở trong trường hợp tương tự như nhau v c cng nhu cầu về việc giải quyết nhanh chng đơn bảo lnh của mnh. Biết được thời gian giải quyết c ảnh hưởng trn người nảo lnh, USCIS tranh thủ để rt ngắn thời gian giải quyết. USCIS khng giải quyết hồ sơ của một người no ưu tin hơn hồ sơ của những người khc hay gy thiệt thi cho một hồ sơ no bằng cch lm chậm một hồ sơ để giải quyết một hồ sơ khc nộp sau. D thời gian giải quyết bnh thường nhanh hay chậm, USCIS lun giải quyết hờ sơ theo thứ tự nhận được.

  Tuy nhin, USCIS cng nhận c những điều đặc biệt c thể xảy ra. Ngay cả khi khng c chương trnh giải quyết trả tiền, USCIS sẽ xt việc giải quyết một hồ sơ khng theo thứ tự nếu c trường hợp khẩn cấp lin quan đến vấn đề sanh tử. Để cng bằng với tất cả mọi người, USCIS rất khắt khe trong việc chấp thuận những trường hợp như vậy. Tuy nhin, nếu bạn nghĩ bạn ở trong trường hợp ny lc bạn nộp đơn hay trường hợp ny xảy ra trong lc hồ sơ của bạn đang chờ giải quyết, hy gọi điện cho Customer Service để biết cch lm đơn xin giải quyết nhanh v để biết những văn kiện v chứng từ no cần nộp để chứng minh sự hiện hữu của trường hợp khẩn cấp c lin quan đến vấn đề sinh tử.


  Dịch vụ của USCIS đối với những người mới trở thnh thường tr nhn

  Sau khi bạn nhập cảnh vo nước Mỹ với visa di dn hay được chấp thuận tnh trạng thường tr tại Mỹ, USCIS sẽ đăng k tnh trạng của bạn v gởi cho bạn một l thư cho mừng với những thng tin qu bu. USCIS sẽ gửi cho bạn thẻ thường tr.

  Bưu điện khng thể gửi chuyển tiếp thẻ xanh của bạn. Nếu trn thng thư c tn khc khng phải l tn m bạn dng để nhận thư, bưu điện sẽ khng giao thẻ thường tr cho bạn. Nếu bạn ở vo một trong những trường hợp sau đy, bưu điện sẽ gởi trở lại thẻ thường tr cho USCIS :

  - Nếu bạn dời nh trước khi bạn nhận được thẻ, bạn phải bo cho bưu điện v đồng thời gọi điện cho Customer Service để cập nhật ha địa chỉ của bạn. Khi gọi cho Customer Service, bạn phải nhấn mạnh l bạn đang chờ thẻ thường tr của bạn.

  - Nếu bạn sống với một người khc v chỉ c tn người đ trn thng thư, USCIS đề nghị bạn nn thm tn bạn trn thng thư. Nếu khng, bưu điện c thể trả lại thẻ thường tr cho USCIS.

  Nếu bạn trở thnh thường tr nhn đ hơn 30 ngy m chưa nhận được thư cho mừng, hy gọi điện cho Customer Service.

  Nếu bạn thấy lỗi trong thư cho mừng, hy gọi điện cho Customer Service.

  Nếu bạn nhận được thư cho mừng, nhưng khng nhận được thẻ thường tr trong vng 30 ngy sau khi nhận được thư cho mừng, hy gọi điện cho Customer Service.

  Nếu bạn trở thnh thường tr nhn trong khi đang ở Mỹ thay v vo Mỹ với visa di dn v bạn c người hn phối hay/v con chưa trưởng thnh cn độc thn cn ở ngoi nước Mỹ, trong một vi trường hợp, bạn c thể điền mẫu đơn I-824, Application for Action on Approved Application or Petition. Việc điền đơn I-824 cho php USCIS trong việc thng bo tnh trạng thường tr của bạn cho đại sứ qun hay lnh sự qun Hoa Kỳ. Như thế, gia đnh bạn c thể nộp đơn xin visa di dn để theo bạn vo Mỹ. Muốn biết thm chi tiết, hy gọi điện cho Customer Service hay tham khảo trang Web của USCIS.

  Muốn biết r chi tiết những dịch vụ m USCIS cung cấp cho bạn với tư cch một thường tr nhn mới ở Mỹ, bạn c thể gọi điện cho Customer Service :

  - Bấm chọn Option 4 (Forms, information abouts status, benefits, services and products); v
  - Bấm chọn Option 3 (Benefits and services for permanent residents).


  Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn đ được chấp thuận hay bị từ chối
  USCIS cung cấp nhiều dịch vụ mặc d hồ sơ đ hon tất.

  - Nếu bạn dời nh sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lnh v:

  Nếu bạn đang chờ giấy tờ gửi từ USCIS, hy gọi điện cho Customer Service.


  Nếu đơn bảo lnh diện di dn đ được chấp thuận v bạn hay người được bảo lnh dời nh trước khi được cấp visa di dn, hy gọi điện trực tiếp cho National Visa Center để họ cập nhật ha địa chỉ khi hồ sơ đến lượt được giải quyết.


  Ngoi ra, bạn nn nhớ rằng ngoại trừ nếu bạn l cng dn Mỹ, bạn lun lun phải thng bo cho USCIS mỗi lần đổi địa chỉ. Hy dng mẫu AR-11, Change of Address hay mẫu AR-11SR, Change of Address Special Registration. Vấn đề ny khc với vấn đề cập nhật địa chỉ trn đơn bảo lnh của bạn. Hy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

  - Nếu bạn thấy lỗi trn giấy bo của USCIS, hy gọi điện cho Customer Service.

  - Nếu trong hệ thống của USCIS cho biết USCIS đ chấp thuận hay từ chối hồ sơ của bạn đ 14 ngy qua, nhưng bạn vẫn chưa nhận được giấy bo chấp thuận hay giấy bo từ chối, hy gọi điện cho Customer Service.

  - Để xin bản sao của giấy bo chấp thuận, bạn hy điền mẫu I-824. Bản sao chỉ l bản sao lại từ bản chnh của giấy bo chấp thuận. USCIS khng thể thay đổi v cũng sẽ khng cấp lại bất cứ giấy tờ no khi chấp thuận hồ sơ của bạn. Hy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

  - Nếu USCIS đ chấp thuận hồ sơ của bạn hơn 30 ngy m bạn chưa nhận được giấy tờ tiếp theo no m thng thường USCIS gửi sau khi chấp thuận một hồ sơ, hy gọi điện cho Customer Service.

  - Nếu USCIS đ chấp thuận đơn I-129, đơn xin bảo lnh người lao động nước ngoi :

  Nếu USCIS đ chấp nhận đơn hơn một tuần m đại sứ qun hay lnh sự qun chưa nhận được thng bo của USCIS, hy gọi điện cho Customer Service.


  Nếu bạn cần USCIS thng bo sự chấp thuận cho một lnh sự qun hay đại sứ qun khc, hy điền mẫu I-824. Hy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.


  - Nếu USCIS đ chấp thuận đơn I-130 bảo lnh thn nhn, hay đơn bảo lnh diện di dn khc, v nếu bạn đ cho biết trong đơn l người đ sẽ lm đơn xin thường tr ngay trong nước Mỹ m by giờ người đ đ ra khỏi nước Mỹ, bạn phải điền đơn I-824 để xin USCIS chuyển đơn của bạn cho National Visa Center để giải quyết đơn xin di dn. Hy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

  - Nếu bạn trở thnh cng dn Mỹ sau khi USCIS đ chấp thuận đơn I-130 v bạn muốn nng cấp hồ sơ:

  Nếu đơn đ chuyển cho National Visa Center th bạn gửi bản sao giấy chứng nhận nhập tịch cho National Visa Center km theo một l thư xin nn cấp . Trong thư, bạn cho biết số hồ sơ, tn v ngy sanh của người m bạn bảo lnh.


  Nếu giấy bo chấp thuận hồ sơ cho biết USCIS vẫn cn giữ hồ sơ của bạn, để nng cấp hồ sơ, bạn phải điền mẫu I-824; hay nếu hồ sơ đ đến lượt được giải quyết cho việc cấp visa th bạn yu cầu người được bảo lnh nộp đơn xin thường tr cho USCIS.


  Đối với thủ tục ni ở trn c yếu tố National Visa Center, địa chỉ để lin hệ với National Visa Center l :

  National Visa Center
  32 Rochester Avenue
  Portsmouth, NH 03810-2909

  Số điện thoại của National Visa Center l (603) 334-0700.

  Số fax của National Visa Center l (603) 334-0791.

  Địa chỉ email của National Visa Center l NVCINQUIRY@state.gov.
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 2. #2
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  THEO DI HỒ SƠ TRN MẠNG

  Hungviet

  Bạn chỉ c thể theo di hồ sơ trn mạng khi hồ sơ cn ở Sở Nhập tịch v Di tr Hoa Kỳ (USCIS).

  Để biết tnh trạng hồ sơ của mnh trn mạng, bạn c 2 cch :

  Cch thứ nhất l bạn vo trang Web http://www.uscis.gov/... here của Sở Nhập tịch v Di tr Hoa Kỳ (USCIS). Bạn sẽ thấy ỡ gc bn phải pha dưới c Check Case Status. Ngay dưới Check Case Status c một hnh chữ nhật trong đ c ghi Enter Case Number Here. Bạn vo số bin nhận hồ sơ ở trong đ. Số ny bắt đầu bằng 3 chữ EAC, WAC, LIN hay SRC. Bỏ qua dầu gạch nối "-" khi vo số hồ sơ.

  Cch thứ hai l bạn cũng vo trang Web http://www.uscis.gov/... here của Sở Nhập tịch v Di tr Hoa Kỳ (USCIS). Sau đ, bạn bấm My case is pending ở gc bn phải pha trn cao. Khi trang Web chuyển qua trang Case Services While Your Case is Pending with USCIS th bạn lại bấm chọn Processing Times and Case Status. Khi trang Web đổi qua trang Processing Times and Case Status th bạn lại bấm chọn Case Status Online ở gc bn phải pha trn cao. Khi trang Web Case Status Service Online hiện ra th bạn bấm chọn online ở hng:

  "Finding the Status of Your Case
  If you have an application receipt number, you can check the status of your case online ."

  Sau đ bạn vo số bin nhận hồ sơ (Application Receipt Number). Số ny bắt đầu bằng 3 chữ EAC, WAC, LIN hay SRC. Bỏ qua dầu gạch nối "-" khi vo số hồ sơ.

  Sau cng, bạn c thể tạo một ti khoản (account) để Sở Nhập tịch v Di tr Hoa Kỳ (USCIS) gởi email thng bo cho bạn mỗi khi hồ sơ của bạn c những biến chuyển mới.
  LỊCH CẤP VISA
  August 2008 September 2008
  F1 15-Mar-02 01-Apr-02
  F2A 01-Oct-03 01-Dec-03
  F2B 01-Nov-99 15-Dec-99
  F3 08-Jun-00 15-Jun-00
  F4 8-Sep-97 01-Oct-97
  Last edited by Tnh Qu; 08-20-2008 at 10:23 PM.
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 3. #3
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)


  Sở Di Tr Cho Rằng Hn Nhn Khng Đi Hỏi Phải.... n i!


  Lịch Cấp Chiếu Khn Thng 3-2010
  Mục di tr v bảo lnh do Văn Phng tham vấn di tr Robert Mullins International đảm trch hằng tuần, nhằm mục đch thng bo cc tin tức thời sự lin quan đến vấn đề đon tụ gia đnh, rất hữu ch cho qu vị no quan tm đến việc bảo lnh thn nhn. Mọi đng gp kiến xin lin lạc 1-800-411-0495.
  Khi Lnh sự Hoa Kỳ hoặc Sở di tr nghi ngờ một cuộc hn nhn gian dối, họ c thể từ chối cấp chiếu khn (visa) hoặc Thẻ Xanh nếu họ nghĩ rằng hai người ny khng sống chung như vợ chồng, hoặc sống ring biệt qu lu. Nhưng by giờ chng ta cũng biết t nhất trong một hồ sơ, Sở di tr quyết định rằng một cuộc hn nhn c thể l một cuộc hn nhn chn thật, d rằng khng hề c chuyện... n i.
  Một phụ nữ ở Nam Mỹ đ kết hn với một cng dn Mỹ. Sau đ, người chồng ngược đi vợ v họ ly dị nhau. Người phụ nữ xin Sở di tr cho php b tự nộp đơn xin Thẻ Xanh chnh thức m khng cần c sự can dự của người chồng.
  Sở di tr đ mời người phụ nữ đến phỏng vấn. Họ muốn đoan chắc đy l một cuộc hn nhn chn thật nn đ hỏi b đ c lin hệ n i với chồng của b hay khng. V cu trả lời cũng rất chn thật l "Khng".
  Cu hỏi đặt ra l tại sao lại c chuyện khng hề c n i trong cuộc sống hn nhn? Người phụ nữ ni rằng chồng của b lớn tuổi hơn b v sức khỏe c một số vấn đề lm cho ng khng thể c lin hệ chăn gối với b được. Nhưng cn một nguyn nhn khc lm cho họ khng thể c lin hệ n i, v đy cũng c thể l nguyn nhn chnh: Người chồng cũ của b c một con ch v đ cho con ch ngủ chung giường với hai vợ chồng. Người phụ nữ gốc miền Nam Mỹ đ rất ngạc nhin, v c thể ni l kinh hong về việc ny. V điều ny khng bao giờ xảy ra ở quốc gia của b.
  Vậy th tại sao Sở di tr lại chấp thuận đơn xin Thẻ Xanh của b? V đ c đủ bằng chứng cho thấy cặp vợ chồng ny đ từng thật sự c muốn chung sống với nhau như vợ chồng, v muốn ny cũng đủ để đơn xin Thẻ Xanh của b được chấp thuận.
  Người phụ nữ đ nộp bằng chứng l những email được trao đổi trong vi năm trước khi b đến Hoa Kỳ. Thm vo đ, người chồng cũ đ gửi cho b nhiều l thư tnh ướt t v hnh ảnh, v ng ta cũng đến Nam Mỹ thăm viếng v ở chung với b v gia đnh b. V thế, Sở di tr được thuyết phục rằng vo một lc no đ, đ c một cuộc tnh thơ mộng chn thật, mặc d những bất đồng v khng hạnh phc xảy ra ở cuối đường hn nhn.
  Kết luận của Sở di tr c nghĩa l: Đ l một cuộc hn nhn trong sng, mặc d khng c sự n i, người phụ nữ vẫn được cấp Thẻ Xanh.
  LỊCH CẤP CHIẾU KHN DI DN TNH ĐẾN THNG 3-2010:
  A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thnh nin, cha mẹ của cng dn Hoa Kỳ, lun lun hiệu lực)
  B- Ưu tin F1-1: Xt đến 22-06-2004 (Tăng 3 tuần)
  C- Ưu tin F2-A: Xt đến 01-04-2006 (Tăng 04 tuần)
  D- Ưu tin F2-B: Xt đến 01-02-2002 (Tăng 04 tuần)
  E- Ưu tin F3: Xt đến 22-05-2001 (Tăng 0 tuần)
  F- Ưu tin F4: Xt đến 15-01-2000 (Tăng 8 tuần)
  G- Tu Sĩ-SR: Lun lun hiệu lực
  Hỏi Đp Di Tr:
  - Hỏi: C bao giờ Lnh sự Mỹ ở Si Gn hỏi người vợ/hay chồng chuyện n i của họ khng?
  - Đp: Chng ti chưa hề nghe ni về trường hợp ny, nhưng c một vi hồ sơ bị từ chối v họ khng c bằng chứng đ từng sống chung với nhau sau khi kết hn.
  - Hỏi: Lnh sự thường đi hỏi những bằng chứng sống chung no?
  - Đp: Bằng chứng sống chung c thể l những ha đơn thu khch sạn, hay đơn xin tạm tr cho thấy hai người đ ở chung với nhau sau khi kết hn.
  Qu độc giả muốn c thm tin tức cập nhật, xin theo di qua bo ch hay đn nghe chương trnh pht thanh của chng ti vo mỗi tối thứ Tư từ 7PM v sng Chủ Nhật từ 11:00AM, trn cc ln sng 1430AM, 1500AM, v 106.3FM. Hoặc lin lạc với một văn phng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888 (duy nhất tại đường số 1, khng phải cạnh Sở di tr đường Monterey), Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.
  ROBERT MULLINS INTERNATIONAL
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 4. #4
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  Bảo lnh thn nhn từ VN: Tại sao phải chờ visa?

  * H Ngọc Cư
  Mấy thng nay người bảo lnh cho con c gia đnh cảm thấy v cng bực dọc v ngy đo hạn visa của diện ny (F-3) cả bốn năm thng nay cứ giậm chn tại chỗ v khng biết phải chờ bao lu nữa. Tại sao? Tại sao?

  ể trả lời cu hỏi ny ta phải tm hiểu sơ lược về cc điều khoản lin quan đến số visa cấp cho người hội đủ điều kiện vo Mỹ theo diện di dn (immigrant visa) mỗi năm.

  Số visa di dn do Quốc Hội ph chuẩn v được ấn định bởi điều khoản 201 của luật di tr (Immigration National Act, viết tắt l INA). iều khoản ny ấn định số chiếu khn di dn tối thiểu cho đơn bảo lnh thn nhn thuộc loại phải sắp hạng theo ưu tin (family-sponsored preference) l 226,000.

  Năm 2009, Hoa Kỳ đ cấp vi sa theo diện di dn cho 20,079 người Việt Nam.

  Chỉ c những người sau đy l khng nằm trong quy định của điều khoản trn, nghĩa l khng phải chờ visa, đ l những người thuộc loại thn nhn trực hệ của cng dn Hoa Kỳ(immediate relatives) gồm:

  1. Cha/mẹ của cng dn Mỹ.

  2. Vợ/chồng của cng dn Mỹ

  3. Con độc thn dưới 21 tuổi của người c quốc tịch Mỹ.

  iều khoản 203 INA chia cc ưu tin visa như sau:

  F-1: Con độc thn từ 21 tuổi trở ln của cng dn Mỹ được cấp 23,400 visa cộng thm số visa cn dư lại của ưu tin F-4.

  F-2A (vợ/chồng v con độc thn dưới 21 tuổi của thường tr nhn) v F-2B (con độc thn: từ 21 tuổi trở ln của thường tr nhn): 114,000.

  - F-2A chiếm 77% của 114,00 Visa ny.

  - F-2B lấy 23% cn lại.

  F-3: Con c gia đnh của cng dn Mỹ: 23,400 Visa.

  F-4 Anh chị em (độc thn hoặc c gia đnh): 65,000 Visa.

  Nhn vo bảng cấp khoản Visa trn ta thấy số Visa dnh cho F-3 v F-1 bằng nhau m thời gian chờ Visa của F-3 lại lu hơn F-1 v số người chờ visa của F-3 đng hơn số người chờ Visa của F-1. (Sở dĩ đng hơn v đem theo cả vợ/chồng con)

  Mặc dầu số visa cấp cho mỗi hạng hng năm khng thay đổi nhưng số người chờ visa của mỗi hạng thay đổi ty theo từng thời kỳ nn ta khng thể ni trước được hạng no phải chờ bao nhiu năm. Số visa dnh cho mỗi nước bằng nhau, nhưng v số người chờ visa của mỗi nước khc nhau nn thời gian chờ visa của mỗi nước khc nhau. Th dụ: Thời gian chờ visa của hạng F-3 của Phi Luật Tn v Mễ Ty Cơ l 18 năm, trong khi ở cc nước khc chỉ c hơn 9 năm.

  ặc biệt năm nay F-3 chờ rất lu, ngy đo hạn visa giậm chn tại chỗ mấy thng rồi vẫn khng nhch được một ngy (ngy đo hạn visa của F-3 của thng 4 năm 2010 vẫn l 22 thng 5 năm 2001).

  Mới đy Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cng bố bản bo co Bo Co Hng Năm Về ơn Xin Chiếu Khn Di Dn ăng K Với Bộ Ngoại Giao Từ 1-11-2009.

  Bản bo co ny cho ta thng tin về số người của mỗi hạng hiện đang chờ visa.

  F-1: 245,516

  F-2A: 324,864

  F-2B: 517,898

  F-3: 553,280

  F-4: 1,727,897

  Số người chờ visa hiện nay ln tới 3,369,455 vượt hẳn so với Thng Ging năm 2009 l 2,723,352.

  Số người chờ visa của mỗi nước l:

  Mexico: 1,178,761

  Phi Luật Tn: 82,694

  Trung Quốc (Lục ịa): 197,559

  Ấn ộ: 194,954

  Việt Nam: 184,692

  ...

  Năm ngoi, 2009, số người Việt Nam vo Mỹ theo diện di dn l: 20,079 chia ra như sau:

  - Diện trực hệ (IR): 7,563.

  - Cc diện phải chờ visa: 12,435.

  - Diện đặc biệt: 11.

  - Diện cng nhn: 24.

  Dưới đy l thng bo Chiếu khn Di Dn của thng 4 năm 2010:

  F-1: 08 thng 7 năm 2004 so với thng 3 năm 2010 tiến ln được 14 ngy

  F-2A: 01 thng 6 năm 2006 so với thng 3 năm 2010 tiến ln được 2 thng

  F-2B: 01 thng 3 năm 2002 so với thng 3 năm 2010 tiến ln được 1 thng

  F-3: 22 thng 5 năm 2001 so với thng 3 năm 2010 tiến ln được 0 ngy

  F-4: 01 thng 3 năm 2000 so với thng 3 năm 2010 tiến ln được 1 thng 15 ngy.

  Khi lm đơn bảo lnh cho thn nhn ta nn lưu cc điểm sau đy:

  - Ngoi vợ/chồng, người chỉ c thẻ xanh khng được php bảo lnh cho con c gia đnh. Do đ, trong khi chờ visa m người con lấy vợ/chồng th đơn bảo lnh của bố mẹ bị mất hiệu lực (invalid). Nghĩa l bố mẹ phải đợi c quốc tịch Mỹ rồi mới lm đơn bảo lnh mới theo diện F-3.

  Nhưng nếu người con lập gia đnh khi bố mẹ đ c quốc tịch th đơn bảo lnh cũ khng bị hủy bỏ nhưng sẽ bị đẩy xuống ưu tin F-3.

  - Người được anh chị em bảo lnh th độc thn hay c gia đnh đều thuộc ưu tin F-4. Do đ, sau khi được bảo lnh d c thay đổi tnh trạng gia đnh th đơn bảo lnh cũng khng bị ảnh hưởng.

  - Người đ c gia đnh được bố mẹ c quốc tịch Mỹ bảo lnh, nếu trong khi chờ visa m ly dị th sẽ được chuyển ln ưu tin F-1.

  * Về tc giả: Gio Sư H Ngọc Cư hiện l Gim đốc Trung tm CIS chuyn lo về di dn v tị nạn, văn phng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. iện thoại: (713) 651-0371.
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 5. The Following User Says Thank You to Tnh Qu For This Useful Post:

  hoangthymaithao (03-19-2010)

 6. #5
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  Cập Nhật Vấn ề Di Tr

  Trong tuần qua, Tổng thống Obama đ gặp gỡ hai Thượng nghị sĩ Schumer and Graham v hi lng về những tiến bộ trong việc thực hiện một đề nghị chấn chỉnh hệ thống di tr thất bại trong thời gian qua. Tổng thống ni rằng mỗi cng dn Mỹ sẽ ca ngợi những nỗ lực của Thượng nghị sĩ đi tm những cu trả lời đồng thuận cho một trong những vấn đề lớn nhất của Hoa Kỳ. ng Obama ni rằng ng cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện chương trnh cải tổ di tr ton diện.

  Việc Phn Phối Chiếu Khn (Visa)

  Theo luật, mỗi năm c khoảng 226.000 chiếu khn di dn được dnh cho cc diện bảo lnh đon tụ gia đnh theo thứ tự ưu tin. Số 226.000 chiếu khn được chia cho bốn diện bảo lnh theo thứ tự ưu tin v được chia cho những nước c người xin chiếu khn di dn sang Mỹ. Số chiếu khn được cấp cho mỗi quốc gia ny vo khoảng 26.000. (Số chiếu khn cấp cho Việt Nam chưa bao giờ hơn 15.000 chiếu khn mỗi năm).

  Người phối ngẫu, cha mẹ v con dưới vị thnh nin của cng dn Mỹ khng c thời gian chờ đợi, nhưng cc diện bảo lnh khc đều phải chờ đợi. Trong thời gian hiện nay, c khoảng 185.000 người ở Việt Nam đang chờ đợi ngy đo hạn đơn xin chiếu khn để được phỏng vấn. Trong số ny bao gồm 7.800 đương đơn trong diện bảo lnh Ưu Tin Thứ Nhất (tức diện F-1) l con độc thn, trn 20 tuổi của cc cng dn Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi của cc con độc thn trong diện bảo lnh ny hiện nay khoảng từ 4 đến 5 năm v c vẻ sẽ ko di hơn v nhiều người bảo lnh l thường tr nhn sẽ trở thnh cng dn v con của họ sẽ được chuyển người bảo lnh từ diện Ưu Tin Thứ Hai (tức diện F2A hoặc F2B) sang diện Ưu Tin Thứ Nhất.

  Diện bảo lnh gia đnh Ưu Tin Thứ Ba (tức diện F-3) thuộc về con ci đ lập gia đnh của cc cng dn Mỹ. Thời gian chờ đợi của diện F-3 dưới 10 năm. Ba quốc gia hiện c số người thuộc diện F-3 nhiều nhất thế giới l:

  - Phi Luật Tn với 136.000 đương đơn
  - Mễ Ty Cơ với 91.000 đương đơn
  - V Việt Nam với 54.000 đương đơn diện F-3.

  Diện bảo lnh Ưu Tin Thứ Tư (tức diện F-4) l cc anh chị em của cng dn Mỹ. V nhu cầu cấp chiếu khn cho diện bảo lnh F-4 qa cao nn thời gian chờ đợi sẽ lu hơn những diện bảo lnh khc, từ 10 năm trở ln. Việt Nam hiện c 108.000 đương đơn diện F-4 đang chờ đợi hồ sơ xin chiếu khn đo hạn.

  Vo giữa mỗi thng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan bo những ngy đo hạn cho thng kế tiếp (tức những ngy c số chiếu khn sẵn sng được cấp pht). Những người được bảo lnh sẽ được mời phỏng vấn để được cấp chiếu khn nếu dơn bảo lnh của họ được nộp trước những ngy đo hạn. Th dụ, nếu Bộ Ngoại Giao loan bo ngy đo hạn của diện Ưu Tin Thứ Nhất l 1 thng 7 năm 2004, th chỉ những người c đơn bảo lnh nộp trước ngy 1 thng 7 năm 2004 sẽ hợp lệ để được phỏng vấn. Qy vị muốn biết về những ngy đo hạn c thể gọi số điện thoại số (202) 663-1541, hoặc truy cập mạng lưới điện ton qua địa chỉ http://travel.state.gov/visa_bulletin.html .
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 7. The Following User Says Thank You to Tnh Qu For This Useful Post:

  hoangthymaithao (03-24-2010)

 8. #6
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  Hoa Kỳ Trong Năm 2050, LỊCH CẤP CHIẾU KHN DI DN THNG 4-2010


  Calitoday_Mục di tr v bảo lnh do Văn Phng tham vấn di tr Robert Mullins International đảm trch hằng tuần, nhằm mục đch thng bo cc tin tức thời sự lin quan đến vấn đề đon tụ gia đnh, rất hữu ch cho qu vị no quan tm đến việc bảo lnh thn nhn. Mọi đng gp kiến xin lin lạc 1-800-411-0495

  Trong suốt thời gian từ nay đến 40 năm nữa, dn số Hoa Kỳ sẽ được ti cấu trc v được điều chỉnh nguồn sinh lực bởi sự gia tăng đa dạng về chủng tộc v dn tộc. y l sự tin đon của ng Joel Kotkin viết trong cuốn sch mới của ng c tựa đề: "Trăm Triệu Kế Tiếp: Hoa Kỳ Trong năm 2050". ng Kotkin nghĩ rằng tương lai nước Mỹ sẽ l một siu cường quốc "đa chủng tộc" duy nhất với những sự gắn b su đậm về văn ha v gia đnh so với những quốc gia khc trn thế giới.

  Từ năm 2000 đến năm 2050, sự pht triển dn số nhiều nhất sẽ đến từ những chủng tộc thiểu số, đặc biệt l sắc dn Chu v sắc dn Hispanic, cng với sự gia tăng dn số do sự ha lẫn chủng tộc. Vo giữa thế kỷ 21, Hoa Kỳ sẽ khng cn l chủng tộc "đa số" hon ton nữa. Hiện nay, 30% dn số Hoa Kỳ khng phải l sắc dn da trắng; v vo năm 2050, c thể 50% dn số sẽ khng phải l sắc dn da trắng. Sắc dn La-tinh v Chu hy vọng sẽ tăng gấp ba lần.

  Cng với thời gian kể trn, cc nhm sắc dn khc, v đặc biệt l con ci của họ, sẽ ngy cng trở thnh đa chủng hơn theo ci nhn của họ. Số phần trăm dn Mỹ đa chủng tộc sẽ gia tăng trong số tuổi dưới 18; tại hai tiểu bang California v Nevada, tỉ lệ những cuộc hn nhn khc chủng tộc sẽ tăng hơn 13%, v phần cn lại của vng Ty Nam, dn số gốc La-tinh sẽ tăng rất mạnh do những cuộc hn nhn với cc nhm chủng tộc khc.

  Chu u sẽ vẫn tiếp tục l nguồn cung cấp di dn, nhưng khng thể so snh với cc nhm di dn đng đảo khc sẽ đến Mỹ từ Chu Mỹ La-tinh, Chu Phi, Trung Hoa v cc quốc gia đang pht triểu khc. Lin Hiệp Quốc ước tnh sẽ c khoảng 1 triệu người sẽ đến Mỹ mỗi năm cho đến năm 2050.

  Cc trung tm mới của người di dn sẽ ở cc vng ngoại , nơi thường l khu sinh sống truyền thống của sắc dn đa số. Ở những nơi tốt, người ta dễ dng tm những khu kinh doanh của cc nhm sắc tộc, nhưng kh thấy cha Phật gio, Ấn gio v nh thờ Hi Gio trong thnh phố, m sẽ dễ tm ở cc vng ngoại chẳng hạn ở cc thnh phố Los Angeles, New York v Houston.

  Ngược với sự pht triển đa dạng ở Hoa Kỳ, cc đối thủ siu cường khc c vẻ khng mặn m với việc tiếp nhận di dn. Trung Hoa, Nhật Bản v Nam Hn c truyền thống chống lại việc đa chủng tộc v tỏ ra khng chuộng việc gia tăng số người di dn.

  Việc thay đổi dn số chủng tộc ở Hoa Kỳ sẽ l một yếu tố quan trọng trong sự chuyển tiếp kinh tế sắp đến. Những người di dn mới đến Mỹ đ tự chứng minh sự xuất sắc của họ trong doanh trường, thnh lập cc thương vụ từ mức độ thấp như cc chợ loại nhỏ đến cc cng ty kỹ thuật tn kỳ nhất. Từ năm 1990 đến năm 2005, người di dn đ chiếm 25% cc cng ty được quần chng đầu tư.

  Những cng ty Mỹ to lớn được điều hnh bởi những người di dn cũng gia tăng, bao gồm 14 người thuộc Ban Quảng Trị cng ty trong số 100 người thnh cng do tạp ch Fortune tuyển chọn trong năm 2007. Ngay cả những cng ty lin doanh Mỹ từng thuộc về những người thuần ty thuộc sắc tộc Anh da trắng, sẽ thuộc về những sắc dn đa sắc tộc như cuộc sống x hội sau ny.

  Nước Mỹ năm 2050 sẽ l một quốc gia rất khc. Sự pht triển sắc tộc tiếp tục của chng ta sẽ l thuyết động lực căn bản của x hội v khả năng hội nhập của n. Những đặc tnh sắc tộc v dn tộc mới trong dn số của chng ta sẽ tiu biểu cho một thnh tựu lớn của nước Mỹ trong giữa thế kỷ ny.

  LỊCH CẤP CHIẾU KHN DI DN TNH ĐẾN THNG 4-2010


  A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thnh nin, cha mẹ của cng dn Hoa Kỳ, lun lun hiệu lực)

  B- Ưu tin F1-1: Xt đến 08-07-2004 (Tăng 2 tuần)

  C- Ưu tin F2-A: Xt đến 01-06-2006 (Tăng 08 tuần)

  D- Ưu tin F2-B: Xt đến 01-03-2002 (Tăng 04 tuần)

  E- Ưu tin F3: Xt đến 22-05-2001 (Tăng 0 tuần)

  F- Ưu tin F4: Xt đến 01-03-2000 (Tăng 6 tuần)

  G- Tu Sĩ-SR: Lun lun hiệu lực
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 9. #7
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  Chnh phủ Hoa Kỳ p dụng tờ khai xin visa DS-160 mới ở Việt Nam


  H Nội, 31/3/2010 Bắt đầu từ ngy 16/4/2010, Đại sứ qun Hoa Kỳ ở H Nội v Tổng Lnh sự qun Hoa Kỳ ở thnh phố Hồ Ch Minh sẽ yu cầu tất cả cảc đương đơn xin visa khng di dn điền vo Tờ khai xin Visa Khng di dn Điện tử DS-160 ứng dụng mạng để lm hồ sơ xin visa. Những thay đổi ny l một phần trong nỗ lực của chng ti nhằm cung cấp dịch vụ khch hng tuyệt vời v tinh giản thủ tục visa. Tờ khai DS-160 sẽ thay thế Tờ khai DS-156 v cc tờ khai bổ sung DS-157 v DS-158 bắt buộc đối với một số đương đơn xin visa. Hơn 70 Đại sứ qun v Lnh sự qun Hoa Kỳ trn thế giới đ chuyển đổi thnh cng sang p dụng tờ khai DS-160. Kể từ ngy 16/4/2010, tờ khai DS-156 cũ sẽ khng cn được sử dụng trực tuyến nữa. Bất kỳ tờ khai DS-156 no được lập trước thời hạn trn sẽ vẫn được chấp nhận sau ngy 16/4.

  Chnh phủ Hoa Kỳ lun cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại chnh đng đến Hoa Kỳ. Cc đương đơn sẽ tiếp tục điền cc tờ khai xin visa trn mạng như đ lm trước đy đối với Tờ khai xin Visa Điện tử. Với tờ khai mới, đương đơn sẽ phải gửi ảnh visa v tờ khai qua Internet. Tờ khai điện tử cũng lm cho thủ tục visa trở thnh một hoạt động xanh v thn thiện với mi trường nhờ việc loại bỏ hon ton nhu cầu sử dụng cc tờ khai bằng giấy. Đương đơn sẽ in đng một trang xc nhận khi hon tất tờ khai DS-160.

  Tờ khai DS-160 mới gip chng ti thu thập cc thng tin bắt buộc một cch chnh xc ngay lần đầu tin. Cc cuộc khảo st về dịch vụ khch hng tại cc cơ quan ngoại giao đ p dụng th điểm tờ khai DS-160 cho thấy đương đơn hi lng nhiều hơn về tờ khai ny so với tờ khai cũ. V v tờ khai l dạng ứng dụng mạng nn n c thể được sửa v bổ sung nếu cần thiết. Ngoi ra, trong tương lai cc hồ sơ c thể được xử l v kiểm tra trước khi phỏng vấn đương đơn, gip giảm thời gian chờ xử l hồ sơ.

  Để c thm thng tin về thủ tục xin visa khng di dn, xin mời vo trang web của Đại sứ qun Hoa Kỳ ở H Nội http://vietnam.usembassy.gov/niv-apply.html

  hoặc của Tổng Lnh sự qun Hoa Kỳ ở thnh phố Hồ Ch Minh http://hochiminh.usconsulate.gov/how/to/apply.html.

  Cc nhn vin Phng Lnh sự của Đại sứ qun v Tổng Lnh sự qun đnh gi cao sự thng cảm v hợp tc của cng chng khi những thay đổi trn ton thế giới ny c hiệu lực.
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 10. #8
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  Hồ Sơ Bị Từ Chối Ở Ta Lnh Sự Hoa Kỳ Tại Việt Nam
  Calitodaynews_Một số luật sư thuộc Hội Luật Sư Di Tr Hoa Kỳ đ ln tiếng than phiền với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về mức độ từ chối cc hồ sơ bảo lnh diện vợ-chồng v hn phu-th tại Ta Lnh sự Mỹ ở Si Gn. Trả lời vấn đề ny, Bộ Ngoại Giao cho biết mức độ từ chối ở Si Gn khng cao hơn những g đang xảy ra ở cc Ta lnh sự Mỹ tại cc quốc gia khc.

  Cc luật sư cũng by tỏ sự bất đồng về cc l do m lnh sự dng để bc bỏ hồ sơ xin chiếu khn của người được bảo lnh, v cc luật sư tỏ ra bất bnh v dường như nhn vin lnh sự khng hề quan tm đến cc bằng chứng c sẵn. Hầu như một số nhn vin phỏng vấn đ chuẩn bị sự từ chối ngay vo lc khởi đầu cuộc phỏng vấn!

  Chng ti đ phn tch 100 hồ sơ của văn phng chng ti được phỏng vấn trong thng vừa qua. Hai phần ba hồ sơ được chấp thuận trong cuộc phỏng vấn. Trong một phần ba cc hồ sơ cn lại, Lnh sự yu cầu nộp thm cc bằng chứng hoặc giấy tờ trước khi họ chấp thuận đơn xin chiếu khn.

  * Trong hầu hết cc hồ sơ đang chờ duyệt xt, Lnh sự muốn c bản Tường Trnh Thời Gian hai bn quen biết nhau.

  * V tnh trạng lm hồ sơ bảo lnh gian dối kh cao nn Lnh sự muốn truy tm những mối lin hệ đ được thỏa thuận trả bằng tiền. l l do tại sao Lnh sự thường yu cầu phải cung cấp danh sch thn nhn của người được bảo lnh đang ở Hoa Kỳ, hay danh sch đa chỉ v những người sống chung với người bảo lnh ở Hoa Kỳ trong 10 năm qua.

  Một số hồ sơ khng được chấp thuận v đương đơn qun mang theo vi thứ g đ khi đến phỏng vấn, chẳng hạn như hnh ảnh hoặc giấy xc nhận khng can n tại Việt Nam; hoặc bởi v khng để l sổ thng hnh (hộ chiếu) đ phải được gia hạn. Những hồ sơ ny c thể được chấp thuận trong cuộc phỏng vấn nếu cc đương đơn nhận được những hướng dẫn đng đắn trước khi được phỏng vấn.

  LỊCH CẤP CHIẾU KHN DI DN THNG 5-2010


  A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thnh nin, cha mẹ của cng dn Hoa Kỳ, lun lun hiệu lực)
  B- Ưu tin F1-1: Xt đến 08-09-2004 (Tăng 8 tuần)
  C- Ưu tin F2-A: Xt đến 01-12-2006 (Tăng 24 tuần)
  D- Ưu tin F2-B: Xt đến 01-07-2002 (Tăng 16 tuần)
  E- Ưu tin F3: Xt đến 08-06-2001 (Tăng 2 tuần)
  F- Ưu tin F4: Xt đến 15-05-2000 (Tăng 10 tuần)
  G- Tu Sĩ-SR: Lun lun hiệu lực
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 11. #9
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Re: SỞ NHẬP TỊCH V DI TR HOA KỲ (USCIS)

  Chiếu Khn: Bảo Lnh Diện Hn Phu-Th (Phần 1) - LỊCH CẤP CHIẾU KHN DI DN THNG 6-2010

  Calitodaynews_Trong thời gian gần đy, những dữ kiện thực tế cho thấy cc nhn vin lnh sự tỏ ra nghi ngờ tất cả hồ sơ bảo lnh diện hn phu-th (fiance), ngay cả những hồ sơ c rất nhiều bằng chứng về sự lin hệ chn thật. Những hồ sơ diện hn phu-th tự n đ trở thnh mối nghi ngờ v nhn vin lnh sự nghĩ rằng trong mối lin hệ chn thật, người ta nn kết hn thay v nộp đơn bảo lnh diện hn phu-th.

  Nhiều năm trước, bảo lnh diện hn phu-th (fiance) l con đường đ hấp dẫn nhiều người. L do l thời gian duyệt xt đơn tại sở di tr nhanh hơn, giấy tờ đơn giản hơn v chỉ cần một chuyến về thăm Việt Nam người ta c thể nộp đơn bo lnh diện hn th hay hn phu.

  Tuy nhin, trong thời gian gần đy, đơn bảo lnh diện vợ chồng hoặc hn phu-th được duyệt xt trong khoảng thời gian gần bằng nhau, v người bảo lnh nếu chỉ c một chuyến về Việt Nam thường hồ sơ dễ bị từ chối .

  Lnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết c số lượng hồ sơ bảo lnh diện hn phu-th nhiều nhất so với cc ta đại sứ hay ta lnh sự Mỹ khc trn thế giới. V do tnh trạng giả tạo mối quan hệ với mục đch di dn vẫn tiếp tục xảy ra nn số lượng đơn xin chiếu khn (visa) diện hn th, hn phu ở Việt Nam cũng bị từ chối nhiều nhất.

  Với hồ sơ diện hn phu th, cu hỏi trong đầu của cc nhn vin lnh sự l tại sao nhiều người lại chọn cch bảo lnh diện hn phu th thay v bảo lnh theo diện vợ chồng? Yếu tố đơn giản l đơn bảo lnh diện vợ chồng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hơn về mối quan hệ v hồ sơ bảo lnh diện hn phu th, đối với nhn vin lnh sự, cho thấy đi tnh nhn ny khng c g bảo đảm một trăm phần trăm về mối lin hệ gắn b của họ trong tương lai.

  Thm vo đ, nhn vin lnh sự cũng biết rằng một số vị hn th, hn phu đ bị ngược đi hoặc bị bỏ rơi sau khi họ đến Hoa Kỳ, vo trong một số trường hợp, người bảo lnh đ khng lm giấy kết hn vối họ. iều ny c nghĩa l họ sẽ phải trở về Việt Nam một mnh v cảm thấy tủi hổ.

  Hơn thế nữa, vấn đề Bảo Trợ Ti Chnh trong diện hn phu th khng bị rng buộc nhiều về mặt php l, nhưng đối với diện bảo lnh vợ chồng th vấn đề ny sẽ bị rng buộc bởi php luật rất mạnh mẽ.

  Sau cng, nếu hồ sơ hn phu th bị lnh sự từ chối, đơn bảo lnh sẽ bị trả về sở di tr tại Hoa Kỳ để duyệt xt lại. C nghĩa l đi tnh nhn ny sẽ phải đợi t nhất 1 năm để sở di tr duyệt xt, v sau đ hồ sơ c thể bị từ chối một lần nữa. Trong tnh thế ny, người bảo lnh v người được bảo lnh c thể quyết định nộp đơn bảo lnh mới theo diện vợ chồng, để c nhiều cơ hội được cấp chiếu khn xuất cảnh. Văy tại sao họ khng lm đơn bảo lnh diện vợ chồng ngay từ đầu?

  Cả hai diện bảo lnh hn phu th v diện vợ chồng đều phải c nhiều chứng minh về mối lin hệ trong sng của họ, chẳng hạn như những chuyến về Việt Nam, emails, hnh ảnh, thư từ, hồ sơ điện thoại, v.v... V như thế, hai diện hồ sơ ny đều giống nhau, nhưng diện bảo lnh vợ chồng c tnh thuyết phục phục hơn v hn nhn l tnh trạng rng buộc c tnh php l.

  LỊCH CẤP CHIẾU KHN DI DN TNH ĐẾN THNG 6-2010

  A-IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thnh nin, cha mẹ của cng dn Hoa Kỳ, lun lun hiệu lực)
  B- Ưu tin F1-1: Xt đến 08-11-2004 (Tăng 8 tuần)
  C- Ưu tin F2-A: Xt đến 01-01-2008 (Tăng 56 tuần)
  D- Ưu tin F2-B: Xt đến 15-11-2002 (Tăng 18 tuần)
  E- Ưu tin F3: Xt đến 22-06-2001 (Tăng 2 tuần)
  F- Ưu tin F4: Xt đến 01-09-2000 (Tăng 14 tuần)
  G- Tu Sĩ-SR: Lun lun hiệu lực
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

 12. #10
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  5,042
  Thanks
  965
  Thanked 2,525 Times in 1,428 Posts

  Default Luật Di Tr_Trục Xuất


  Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.  Luật Di Tr Hoa Kỳ l loại luật rất phức tạp, do đ, theo yu cầu của đa số bạn đọc cần am tường v thấu hiểu về luật ny, ta soạn nhật bo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trch mục Tm hiểu Luật Di Tr, đăng hng tuần trn Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong l người Việt Nam đầu tin v duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư on Tiểu Bang California cng nhận chuyn mn về ngnh Luật Di Tr Hoa Kỳ. Hiện nay California c trn 226,388 luật sư nhưng chỉ c 151 luật sư c bằng chuyn mn về Luật Di Tr. Ngoi ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lu năm tại Sở Di Tr Hoa Kỳ (INS). ng l một luật sư đầy kinh nghiệm v uy tn, chuyn trch giải quyết v phục vụ đồng hương Việt Nam về lnh vực di tr nhiều năm tại California v khắp cc tiểu bang Hoa Kỳ.

  Trục xuất tiếng Anh l removal v trục xuất c hai loại. Loại trục xuất thứ nhất l Removal Under Inadmissibility Grounds theo điều luật 212 của bộ Luật Di Tr v được p dụng để trục xuất những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Loại trục xuất thứ nh l Removal Under Deportation Grounds theo điều luật 237 của bộ Luật Di Tr v được p dụng để trục xuất những người no đ nhập cảnh Hoa Kỳ.

  Loại trục xuất thứ nhất (Removal Under Inadmissibility Grounds) c 4 trường hợp xảy ra thường xuyn:

  -Trường hợp thứ nhất: Những người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ, nhưng khng theo thủ tục di tr, hoặc khng hợp lệ. iển hnh l đương đơn muốn nhập cảnh Hoa Kỳ với diện du lịch, nhưng khi tới Port of Entry, tức l cửa khẩu nhập cảnh, đương đơn chỉ c v my bay một chiều, Sở Di Tr c thể cho rằng đương đơn khng c định du lịch, m c định thường tr Hoa Kỳ. Dựa vo l do đ, Sở Di Tr sẽ từ chối nhập cảnh.

  -Trường hợp thứ nh: Thường tr nhn ở ngoi Hoa Kỳ qu 6 thng. Theo Luật Di Tr, khi thường tr nhn rời Hoa Kỳ qu 6 thng, ngy trở lại Hoa Kỳ được xem l người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Tr sẽ xt lại trường hợp của người đ c được nhập cảnh hay khng ty theo điều luật trục xuất 212 của bộ Luật Di Tr. Cũng c thể v trường hợp thứ hai ny m chng ta nghe nhiều người ni thường tr nhn về Việt Nam dưới 6 thng khng cần reentry permit. Nhưng cu ni đ khng hon ton đng sự thật v thường tr nhn vắng mặt Hoa Kỳ dưới 6 thng vẫn c thể bị Sở Di Tr khng cho php nhập cảnh. Ngoi sự chứng minh đương đơn l thường tr nhn, đương đơn phải l người khng c định bỏ rơi sự thường tr của mnh. Vấn đề chnh l người thường tr nhn phải chứng minh rằng họ khng bỏ rơi sự thường tr của họ v những yếu tố để chứng minh người thường tr nhn c bỏ rơi sự thường tr của họ hay khng l: lin hệ gia đnh ở trong v ở ngoi Hoa Kỳ, ti sản ở trong v ở ngoi Hoa Kỳ, việc lm ở trong v ở ngoi Hoa Kỳ, Hoa Kỳ c phải chnh thức được gọi l nh hay khng, l do rời khỏi Hoa Kỳ, v thời gian ở ngoi Hoa Kỳ, v.v...

  -Trường hợp thứ ba: l những người đ nộp đơn Adjustment of Status để thay đổi tnh trạng di tr sang diện thường tr. Trong thời gian chờ đợi ngy để được Sở Di Tr phỏng vấn, hoặc đ đi phỏng vấn nhưng đang chờ đợi hồ sơ được chấp thuận, lại rời Hoa Kỳ m khng xin giấy php trước. V những người ny đ khng xin giấy php trước để trở v Hoa Kỳ, nn khi trở lại Hoa Kỳ, sẽ bị trục xuất tại Port of Entry (tức l cửa khẩu nhập cảnh). Hồ sơ Adjustment of Status coi như bị hủy bỏ. Người đ phải trở về quốc gia của mnh, khng được ở lại Hoa Kỳ. Nếu muốn trở lại Hoa Kỳ th phải lm đơn bảo lnh lại từ đầu. Khi nộp đơn lại từ đầu, lc đi phỏng vấn tại Ta Lnh Sự Hoa Kỳ, vấn đề ở Hoa Kỳ bất hợp php qu 180 ngy hoặc qu 1 năm, sẽ bị p dụng (xin xem phần ghi ch) v chiếu khn c thể bị từ chối. Ti biết c vi trường hợp những người chưa c sự thường tr đi thăm gia đnh hoặc bạn b ở San Diego, gần bin giới Mễ v Hoa Kỳ. Nhiều khi v tnh đi lạc qu lố sang Mễ khi quay về th bị chận tại cửa khẩu nhập cảnh v bị Sở Di Tr giam giữ v đưa ra ta di tr để trục xuất. Cho nn khi đi đu gần bin giới nn cẩn thận để trnh chuyện phiền phức.

  -Trường hợp thứ tư: Theo Luật Di Tr, khi thường tr nhn phạm php v bị buộc tội được xem l Crimes of Moral Turpitude tức l những n c tnh cch suy đồi đạo đức, rời Hoa Kỳ, khi trở lại sẽ bị cho l người đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ. Sở Di Tr sẽ xt lại trường hợp của người đ c được nhập cảnh hay khng ty theo iều Luật Trục Xuất. Những n được xem l c tnh cch suy đồi đạo đức l: 1) Mang một vũ kh được giấu với chủ để sử dụng; 2) Child hoặc spousal abuse (tạm dịch l bạo hnh trẻ em hoặc người phối ngẫu; 3) Disorderly conduct (tạm dịch l hnh vi gy rối); 4) Kidnapping (tạm dịch l bắt cc); 5) Murder v volutary manslaughter (tạm dịch l tội giết người v tội ngộ st); 6) Robbery (tạm dịch l ăn cướp); 7) Theft (ăn cắp); 8) Embezzlement (tạm dịch l biển thủ); 9) Prostitution (tạm dịch l tội mi dm); 9) Forgery (tạm dịch l giả mạo giấy tờ hoặc chữ k như những tội cổ phiếu giả); 10) Fraud (tạm dịch l gian lận); 11) Những tội về ma ty; 12) Những tội rửa tiền. Những tội vừa trnh by khng phải l ton bộ tội được coi l tội c c tch cch suy đồi đạo đức. Ngoi ra cn nhiều tội khc. Qu vị nn tham khảo với một luật sư thực thụ về Luật Di Tr để biết r thm.

  Mời qu bạn đọc theo di tiếp theo cch trục xuất thứ nh tức l Trục Xuất Những Người No Nhập Cảnh Hoa Kỳ, cũng trong mục di tr do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trch, trn số bo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề ti Trục Xuất - Phần II.
  Nếu c một định, c một Cch!.
  Nếu c một Cch, ở đ cũng l một định.

Page 1 of 4 1234 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •