http://www.youtube.com/watch?v=G3ePA...e=channel_page

Xun Mơ

Nhạc v li : Phạm Anh Dũng
Giọng ht : Bảo Yến