Welcome to Một Góc Phố - Chúc các Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ư ...
 • MChau

  by Published on 09-29-2010 12:52 PM
  Article Preview

  Freistadt-Austria

  Vào đầu thế kỷ thứ 13, hay nói cho chính xác hơn, th́ vào năm 1220 thành phố Freistadt được thành lập có lẻ từ Công tước Babenberger Leopold VI.
  Freistadt nhận được quyền ưu đăi đặc biệt, v́ nó là thành phố biên giới và nằm trên con đường thương mại quan trọng giửa bắc và nam. Từ năm 1227 thành phố có luật thương mại và tất cả hàng hóa từ Böhmen đến hay từ Freistadt được chuyển đi, phải được mua bán ở đây trong ba ngày. Những hàng hóa đặc biệt hồi đó đă làm cho Freistadt trở nên giàu có và người dân được tôn trọng là sắt và muối, lúc đó chúng c̣n qúy như vàng.
  ...