Quote Originally Posted by saolinh View Post

Nắng đ cho cả Phố thuởng thức "Chuyện buồn tnh yu" với giọng ca ngọt ngo, truyền cảm của Yến Phương. Nghe ph qu Nắng ơi!
Chị Sao Linh tặng hoa cho ca sĩ Yến Phương n:

chị Sao Linh, chị c một ngy yn bnh v vui nha
Qun chứ, em đ nghe ci file sau chị gởi em rồi - Giọng trong hơn ha chị