Welcome to Một Góc Phố - Chúc các Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ư ...
Results 1 to 1 of 1

Thread: What is Globalism?

 1. #1
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  819
  Thanks
  632
  Thanked 689 Times in 304 Posts

  Default What is Globalism?

  Chủ Nghĩa Toàn Cầu là ǵ?

  Tác giả: Nguyên Thạch


  Chủ Nghĩa Toàn Cầu (CNTC) là ǵ? Theo tôi, đó là một thứ chủ nghĩa biến dạng từ Chủ Nghĩa Cộng Sản. CNTC là một chủ thuyết bất thành văn và nó tạo ra một Nhà Nước Ngầm (NNN). Nó được dựng nên và điều khiển bởi thành phần giàu có và quyền lực nhất trong các xă hội trên toàn thế giới nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng, nơi mà mà mọi quyền lực được tập trung ở đây, các xứ sở khác chỉ là phân nhánh của thế lực này NGOẠI TRỪ Trung cộng.


  CNTC muốn lănh đạo cả thế giới và muốn thế giới phải tuân thủ những chiến lược mà họ đề ra. Ngoài lợi nhuận về tiền bạc, họ c̣n có cả sự kiêu hănh về quyền lực, sự kiêu hănh này to lớn vô cùng mà nếu ai đó, hoặc thế lực nào đó có chủ trương khác với họ, đối đầu, chống đối họ th́ sẽ nhận lănh những hậu quả rất kinh khủng.


  Hẳn nhiên là nhiều Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng, Giám đốc các cơ quan như CIA, FBI...đă dư hiểu những hậu quả kinh khủng đó là ǵ.


  Nhà Nước Ngầm này gồm những ai? Họ là những tỉ phú của các tập đoàn kinh tế và sản xuất cực lớn (như vũ khí, hi Tech chẳng hạn) và hầu như chiếm độc quyền. Họ có quyền lực và mối liên hệ rộng răi cùng tầm ảnh hưởng rất lớn trong các giới kinh doanh và kể cả các giới cầm quyền như: Tổng thống, Phó tổng thống, Thủ tướng, các Bộ trưởng và ngay cả các cơ quan An ninh, T́nh báo, FBI, Quân đội, Cảnh sát, cùng các chính trị gia có sức mạnh và nổi tiếng. Họ chỉ đạo cả thế giới không bằng mệnh lệnh viết thành văn bản , mà chỉ được hiểu ngầm cũng như những người thực hiện sự chỉ đạo ấy cũng cũng phải bằng những thể hiện ngầm.


  Nhà Nước Ngầm bằng cách ǵ để giữ vững quyền chỉ đạo? Chiến lược của họ chủ yếu là dùng tiền để điều khiển các cấp thừa hành, song hành với sự trừng phạt tàn bạo nhưng rất điêu luyện, nếu các cộng tác KHÔNG đáp ứng những yêu cầu của NNN th́ cái giá phải trả là h́nh phạt dưới nhiều h́nh thức rất đa dạng.


  Người viết nêu riêng cho trường hợp ở Mỹ v́ t́nh h́nh hiện nay đang rất nóng bỏng về vụ bầu cử Tổng thống, Phó tổng thống vẫn c̣n đang âm ĩ trong xă hội Mỹ và cả thế giới.


  Các bạn nên hiểu rằng Dù là đàng Cộng Ḥa (Repubican Party) hay đảng Dân Chủ (Democratic Party) th́ cũng đều phải bị chi phối bởi thế lực của NNN. Dù Cộng Ḥa hay Dân Chủ th́ cũng phải thực thi những ǵ mà Nhà Nước Ngầm này muốn, dứt khoát là vậy. Những công dân Hoa Kỳ (và kể cả thế giới) ủng hộ đảng Cộng Hoà, hoặc ủng hộ đảng Dân Chủ đều cũng nên nhận ra một thực thể đầy quyền lực mà hiện tại nước Mỹ và cả thế giới chưa có được những giải pháp nào khả quan hơn, tốt đẹp hơn cho thế giới trên b́nh diện toàn cầu.


  Như đă nêu trên, Chủ Nghĩa Toàn Cầu và Trung cộng là hai thế lực ngang ngửa, bên một cân, bên tám lạng. Cả hai đều ĐỘC TÀI, ĐỘC QUYỀN và ÁC ĐỘC như nhau. Cả hai đều muốn dùng tiền bạc cùng uy quyền để chi phối và thống lĩnh thế giới, nên cả 2 đều xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.

  Trái ngược với các quốc gia theo Chủ Nghĩa Cộng Sản (CNCS), mà cụ thể là Tàu cộng, Hàn cộng, Cu cộng và Việt cộng, Chủ Nghĩa Toàn Cầu không ồn ào, không huyênh hoang lộ liễu nhưng thế lực trong bóng tối của nó cũng rất đáng ghê rợn, nó có thể đứng trên cả Pháp Luật, chỉ huy cả luật pháp và Quốc Hội.


  Các nước cộng sản, mọi quyền lực đều tập trung vào đảng cộng sản, nó chỉ huy cả Pháp Luật và đứng ngoài Pháp Luật. Mục đích của đảng là QUYỀN và TIỀN như hầu hết những người trong chúng ta đă biết và thấy. Ai có quyền và có tiền? Đảng cộng sản. Th́ Nhà Nước Ngầm cũng vậy.


  Nhưng một điều chắc chắn như đinh đóng cột là CNTC KHÔNG thể nào để Trung cộng lấn lướt và cuối cùng là Tàu cộng giữ vai thủ lănh toàn thế giới, v́ như thế th́ c̣n nó đồng nghĩa là CNTC phải bị tiêu diệt.


  Hẳn người Việt cũng c̣n nhớ câu thành ngữ rằng: "Một rừng không có 2 cọp", một giang sơn không có hai chúa tể th́ vấn đề trên thế giới hiện nay cũng vậy. Nếu Trung cộng vươn lên nắm vai thống lĩnh th́ thế lực NNN phải CHẾT.


  NNN có muốn chết? Dĩ nhiên là không bao giờ có sự mong muốn kỳ quái như vậy, cho nên bằng mọi cách NNN phải xem đối thủ Tàu cộng là thế lực PHẢI đối đầu trước tiên. Diệt được Trung cộng th́ ngôi vị bá chủ của NNN mới được bảo đảm tại vị.


  Căn cứ vào những thực tế đă nêu ra th́ dù là Cộng Ḥa hay Dân Chủ th́ Tàu cộng vẫn là kẻ thù chung, tôi hy vọng là vậy. Dưới góc nhận xét của tôi th́ Joe Biden và kể cả Kamala Harris cùng nội các mới cũng chỉ là những kẻ tay sai thừa hành cho NNN chứ không dám phục vụ cho thế lực Tàu cộng cho dù những thể hiện "có hơi hám" Trung cộng th́ đó cũng chỉ là những tuồng HỀ mà Biden và Harris phải diễn dưới những bức màn mờ ảo.


  Vạn vật không bất biến mà nó sẽ biến chuyển không ngừng, đó là nguyên lư. Cho nên những ǵ mà nhân loại đang "chịu đựng" cái Thế Lực Ngầm này rồi cũng sẽ phải đổi thay. Sự thay đổi đó nếu có và nhanh hay chậm, có đủ mạnh hay không là do sự nhận thức của quần thể thế giới, kèm theo sự xuất hiện của những đấng Minh Quân có khả năng lôi kéo quần chúng để thay đổi cục diện. Hy vọng rằng Ngài Donald Trump (hoặc ai đó) sẽ là một Minh Quân, một Thiên Sứ có đủ tài trí để ĐÁNH GỤC cả 2 thế lực Nhà Nước Ngầm và Tàu cộng. Nguyện Đấng Toàn Năng ban sức mạnh cùng phúc lành cho ông và cho cả nhân loại.


  Nguyên Thạch

  ----------------

  What is Globalism?

  Author: Nguyen Thach


  What is Globalism? In my opinion, it is a distortion of Communism. CNTC was an unwritten doctrine and it created an Underworld (Deep State). It is built and controlled by the richest and most powerful in societies around the world in general and in the United States in particular, where all power is concentrated here, other countries only. is the branch of this force EXCEPT for China.


  Deep State wants to lead the world and wants the world to adhere to the strategies that they set out. In addition to the money profit, they also have the pride of power, this great pride that if someone or some force has a different policy than them, confronts or opposes them. will receive terrible consequences.


  Certainly, many presidents, prime ministers, ministers, directors of agencies such as the CIA, the FBI... have already understood what those terrible consequences are.


  Who is this Underground State? They are the billionaires of very large economic and manufacturing corporations (such as Weapons, Hi-Tech...) and have almost monopolies. They have a wide range of power and connections and influence in the business circles and in the ruling circles such as President, Vice President, Prime Minister, Ministers, and even An Security, Intelligence, the FBI, the Army, the Police, and powerful and famous politicians. They direct the whole world, not by written orders, but only implicitly as well as those who carry out that direction must also by implicit manifestations.


  How does the Underground State maintain leadership? Their strategy is mainly to use the money to control executive levels, coupled with brutal but very skilled punishment, if the collaborators do NOT meet the requirements of the Underground State, then the price to pay is punishment. in many different forms.


  The writer specifically stated the case in the US because the current situation is very hot about the presidential election, the Vice President is still in noisy in American society and the world.


  You should understand that Whether it is the Republican Party (Republican Party) or the Democratic Party (Democratic Party), it must be governed by the forces of the Underground State. No matter the Republican or the Democratic Party, it must do what this organization wants, definitely. The citizens of the United States (and even the world) who support the Republican party, or support the Democrats, should also recognize a powerful entity that currently America and the world have no solutions. Which is better, better for the world on a global scale.

  As mentioned above, Globalism and China are two forces almost equal, or one side is 1kilogram, the other side is 800gram, Both are DICTATORIAL, EXCELLENT, MONOPOLY and EVIL alike. Both want to use economy and authority to dominant and dominate the world, so they both see each other as enemies.


  On the contrary to the communist countries (Communism), namely communist China, Korea communist, Cuba communist, and Viet Cong, Globalism is not noisy, do not boast openly but power is in the dark. It's also very formidable, it can stand above the Law, command both law and Congress.


  In communist countries, all power is concentrated in the communist party, it controls both the Law and stands outside the Law. The party's purpose is POWER and MONEY, as most of us know and see. Who has rights and money? Communist Party. So is the Underground State.


  But one thing is as certain as the nail pound into the gumwood, is that the Underground State cannot let China dominate and eventually Communist China takes the role of leader all over the world, then that would mean If China rises to take the dominant role, the forces of the Underground State must be destroyed.


  Certainly, Vietnamese people still remember the proverb that "A forest does not have 2 tigers", a nation can't have two Lords. If China rises to take the dominant role, the forces of the Deep State must DEAD.

  Does Deep State want to die? Of course, there was never such a bizarre desire, so by all means the DS must see the Chinese opponent as a force MUST confront first. If China is eliminated, the Underground State hegemonic position will be guaranteed.


  Based on the facts mentioned, whether Republican or Democratic, Communist China is still a common enemy, I hope so. In my opinion, Joe Biden and even Kamala Harris and the new cabinet are just minions to the NNN, not daring to serve the Chinese communist forces, even though the expressions "are a bit greedy" China in addition, those are just THE HALFULS that Biden and Harris have to perform under the misty curtain.


  Everything is not invariant but it will change constantly, that is the principle. So what humanity is "suffering" from this Underground Force will also have to change. The change, if there is, fast or slow, strong enough or not, is due to the perception of the world population, accompanied by the appearance of the Ming Dynasty capable of attracting the masses to change the situation. Hopefully, Sir Donald Trump (or someone) will be a leader, an Angel with the intelligence to exterminate both the Underground State and Communist China forces. May the Almighty give strength and blessings to him and to all mankind.


  Nguyen Thach
  Last edited by Nguyên Thạch; 01-24-2021 at 05:11 PM.

 2. The Following User Says Thank You to Nguyên Thạch For This Useful Post:

  Hoàng Như Hạ (01-25-2021)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •