Chuỗi tnh thương ...

Gi ơi
Hy thay ta đến hn dm suối tc
Bởi giận hờn nn chẳng thiết lược gương
Chải dm ta sợi ngoan hiền ging ngọc
Dỗ vầng my rũ bng những con đường

Hoa ơi
Đừng nghe nh những lời em phụng phịu
Hoa ho rồi m phấn sẽ nhạt hương
Nở đi hoa, c g ta gnh chịu
Bởi em ni hờn, ni giận tức thương

Nắng ơi
Em chn cht thi, đừng lưu tm nh
Tnh con gi m, chẳng c g đu
Xoa đi vai em n cần nh nhẹ
Nắng sẽ thấy em e thẹn ci đầu

V sng nh thả dm ta con nước
Đong thật đầy, thật ấm chuỗi tnh thương
Để đưa em qua bến bờ mộng ước
Lng qun đời sao lắm nỗi chn chường


Thin Hng